Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

- obor otevíráme od 1.9.2015

_________________________________________________ 

2. kolo přijímacího řízení VOŠZ

Na základě výsledků z prvního kola se škola rozhodla vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení VOŠZ pro následující obory:

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní forma

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik - denní forma

53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant - denní forma

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

 

Přihlášku lze podat do 10. srpna 2015.

Více informací o nabízených oborech naleznete v našem katalogu.

_________________________________________________________________________________________________

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení VOŠZ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SŠ

 

Počátky Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem jsou spojeny s provozem krajské nemocnice, která byla v roce 1945 převzata do české správy. 27. září 1946 zahájila činnost dvouletá škola pro diplomované ošetřovatelky. Ošetřovatelská škola v Ústí nad Labem byla založena jako jedna z prvních mimopražských škol.

V září 2006 oslavila naše škola úctyhodné jubileum 60. výročí založení ošetřovatelské školy. Při této příležitosti se sešli současní a bývalí pedagogové školy, absolventi i přátelé školy. Den otevřených dveří v sobotu 23. září byl pro ně možností nahlédnout do specializovaných učeben a popovídat si u kávy ve sborovně. Ředitel školy Mgr. Milan Riedl je zde osobně uvítal a po krátkém projevu předal některým bývalým pedagogům pamětní listy a upomínkové předměty.

Naše škola se nesoustředí pouze na vzdělávání absolventů základních a středních škol, ale v posledních letech nabízíme i možnost doplnění vzdělání zdravotnickým pracovníkům, případně těm, kteří si chtějí rozšířit svoji kvalifikaci. Pro zdravotnické pracovníky pořádáme ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) v Brně specializační vzdělávání v oborech Ošetřovatelství v intenzívní péči, Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství v pediatrii. Velký zájem projevuje zdravotnická a nezdravotnická veřejnost o kombinované formy vzdělávání v oborech Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotní laborant.

Co plánujeme do budoucna? V současné době probíhá akreditační řízení kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka. V rámci projektu Asociace vyšších odborných škol Inovace vzdělávacích programů vyšší odborné školy se podílíme na tvorbě inovovaných programů v oborech vyšší školy, ve kterých vzděláváme naše studenty. Budeme i nadále úzce spolupracovat se zaměstnavateli, abychom získali zpětnou vazbu o tom, jaké absolventy potřebují. Věřím, že díky našemu snažení a poctivé práci, si naše škola udrží čestný titul Páteřní škola Ústeckého kraje a že nezklameme jak naše žáky a studenty, ale ani jejich rodiče a udržíme si kredit kvalitní vzdělávací instituce.

více informací o škole

 

 


 

Google Plus - Albums

 

Schránka důvěry Facebook
Kontaktní a identifikační údaje
475 211 276
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748
 
http://www.szsvzs.cz/file.php?nid=12268&oid=4255932
 
Dentální hygiena - objednávky
http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3998344
 
http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244
 
Fotogalerie školy
https://plus.google.com/photos/116867537636393782933/albums
 

Pokročilé vyhledávání