Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Pro rodiče > Aktuality pro rodiče > Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopadu

Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopaduDatum konání:
1.11.2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,
 
na základě Nařízení vlády pokračuje od 2. listopadu 2020 praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních - viz následující text:

Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopadu

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 d 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

"provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,"
 
Žáci oboru Laboratorní asistent a Masér ve zdravotnictví sledují webové stránky, kde dostanou průběžné informace ohledně průběhu praktického vyučování. V pondělí 2. listopadu zůstávají doma na distanční výuce.
 
PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy