Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Pro rodiče > Aktuality pro rodiče > Výsledky přijímacího řízení SŠ - výsledkové listiny a důležité informace

Výsledky přijímacího řízení SŠ - výsledkové listiny a důležité informaceDatum konání:
16.6.2020

 

Informace pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o přijetí se neposílá. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem nastoupit ke studiu odevzdají nebo odešlou řádně vyplněný zápisový lístek do 5 pracovních dnů na studijní oddělení. Adresa pro odeslání: VOŠZ a SŠZ, p. o.

                               studijní oddělení

                               Palachova 35

                               400 01 Ústí nad Labem

Důležité informace pro přijaté uchazeče budou uveřejněné pouze na webových stránkách školy na přelomu měsíce června a července 2020, sledujte průběžně naše stránky - sekce pro uchazeče!!! 

Uchazeči, kteří budou od září 2020 nastupovat na naší školu musí doložit do 31.8.2020 úředně ověřené vysvědčení za 9. třídu ZŠ na studijní oddělení (osobně, popř. poštou na výše uvedenou adresu)

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí není podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb. ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost bude přiložena v obálce společně s rozhodnutím o nepřijetí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

 

Rozhodnutí o přijetí se neposílá. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem nastoupit ke studiu odevzdají nebo odešlou řádně vyplněný zápisový lístek do 5 pracovních dnů na studijní oddělení. 

 

Adresa pro odeslání:             
VOŠZ a SŠZ, p. o.
studijní oddělení
Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem

 

Úřední hodiny studijního oddělení pro odevzdávání zápisového lístku (budova Palachova 35, Ústí nad Labem, 1. patro):

Po - Čt: 8:00 - 15:00 hod.
Pá 8:00 - 14:00 hod.

 

V případě potřeby lze kontaktovat sekretariát školy: 474 778 110 - Bc. Květa Vyšatová

 

Výsledkové listiny jednotlivých oborů:

Praktická sestra

Asistent zubního technika

Zdravotnické lyceum

Laboratorní asistent

Masér ve zdravotnictví