Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > 2. kolo přijímacího řízení VOŠ

2. kolo přijímacího řízení VOŠVyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická

Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2021/2022 pro níže uvedené obory, které nebyly naplněné v kole prvním.

Termín pro podání přihlášek:        10. srpna 2021 (včetně)

Požadované doklady k přihlášce:

  1. Lékařské potvrzení o schopnosti studia zvoleného oboru
  2. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  3. Obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané známky na přihlášce a potvrzené školou)
  4. U cizinců – nostrifikace středoškolského vzdělání

Termín konání přijímací zkoušek: 24. srpna 2021 (pro všechny obory)

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 20.

 

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik – denní forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti a zkoušky. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. kreslení dle předlohy; modelování dle předlohy minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení a výsledku prověření manuální zručnosti. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 10 bodů celkem z prověření manuální zručnosti, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 17.

 

Kritéria pro uchazeče cizí národnosti, kteří neabsolvovali SŠ v ČR

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímací zkouška se koná dle kritérií uvedených u jednotlivých oborů a dále ze zkoušky z Českého jazyka (týká se všech oborů). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů,  a  to  dle  znalostí  vyjádřených  hodnocením  na  vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení - nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání v ČR. Zkouška z Českého jazyka je složena ze čtyř disciplín, tj. četba textu, rozhovor, psaní a výklad přečteného textu.  Uchazeč musí  získat u zkoušky z Českého jazyka minimálně 20 bodů      z maximálního počtu 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 20 bodů z Českého jazyka, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání.

 

 V Ústí nad Labem dne 22. července 2021

 

PhDr. Miroslava Zoubková, v. r.

ředitelka školy