Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > Přijímací řízení VOŠ pro šk. rok 2022/2023

Přijímací řízení VOŠ pro šk. rok 2022/2023Datum konání:
14.4.2022
Datum ukončení:
30.6.2022

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,

                    Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

  

Přijímací řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023 – 1. kolo

Termín pro podání přihlášek:       31. května 2022 (včetně)

Požadované doklady k přihlášce:

  • Lékařské potvrzení o schopnosti studia zvoleného oboru
  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • Obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané známky na přihlášce a potvrzené školou)
  • U cizinců – nostrifikace středoškolského vzdělání

Termín konání přijímacího řízení/přijímacích zkoušek: 28. června 2022 (pro všechny obory)

Přihlášku je možné doručit osobně nebo odeslat prostřednictvím české pošty na adresu: VOŠZ a SŠZ, Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem

Poplatek za podání přihlášky se neplatí. Podání je zdarma.

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. vybarvování písmen, labyrint, minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 10 bodů celkem z prověření manuální zručnosti, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 25.

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 40.

 

Zkrácená forma oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Pro přihlášení do zkrácené formy je nutné nejprve podat přihlášku ke studiu do 1. ročníku oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, nejpozději do 31. 5. 2022. Po přijetí do 1. ročníku musí uchazeč obratem podat žádost o přestup do 2. ročníku.

Pro přestup do 2. ročníku je nutné úspěšně vykonat rozdílové zkoušky na konci měsíce srpna 2022. Žádost o přijetí do vyššího ročníku podávají pouze absolventi oborů Zdravotnický asistent/Praktická sestra.

Rozdílové zkoušky se skládají ze dvou částí. První částí jsou písemné testy z předmětů anatomie, fyziologie, výživa a dietetika,  klinická propedeutika. Pokud uchazeč úspěšně splní první část, tj. písemné testy, je mu umožněno vykonat část druhou v podobě praktické zkoušky z ošetřovatelských postupů a první pomoci.

 

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra – denní forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 25.

 

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik – denní forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. kreslení dle předlohy; modelování dle předlohy minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení a výsledku prověření manuální zručnosti. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 10 bodů celkem z prověření manuální zručnosti, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

Kritéria pro uchazeče cizí národnosti, kteří neabsolvovali SŠ v ČR

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímací zkouška se koná dle kritérií uvedených u jednotlivých oborů a dále ze zkoušky z Českého jazyka (týká se všech oborů). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení - nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání v ČR. Zkouška z Českého jazyka je složena ze čtyř disciplín, tj. četba textu, rozhovor, psaní a výklad přečteného textu. Uchazeč musí získat u zkoušky z Českého jazyka minimálně 20 bodů z maximálního počtu 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 20 bodů z Českého jazyka, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání.

 

Hodnocení průměrného prospěchu uchazečů za maturitní vysvědčení: 

průměr MV      počet bodů

1,00 - 1,25   -    10 bodů; 

1,26 - 1,50   -      8 bodů;

1,51 - 1,75   -       6 bodů;

1,76 - 2,00   -      5 bodů;

2,01 - 2,50   -      3 body;

2,51 - 3,00   -      1 bod;

3,01 - …      -       0 bodů.

 

V Ústí nad Labem dne 14. dubna 2022

 

PhDr. Miroslava Zoubková, v. r.

ředitelka školy