Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Aktuality pro uchazeče


aktuality pro uchazeče


Kvalitu vzdělávání měříme
úspěšností
našich absolventů.

Diplomovaná dentální hygienistka - kombinované studium

Datum konání: 26. 3. 2018

 

Informace ke kombinované formě studia


Autor: admin Publikováno 26. 3. 2018 12:01

Jsme nejlepší zdravotnická škola roku 2017

Datum konání: 25. 3. 2018

 

V rámci soutěže Sestra roku získala naše škola v kategorii
Nejlepší zdravotnická škola
vynikající 1. místo.

__

Další informace

Nejl. zdrav. škola_750.jpg


Autor: admin Publikováno 25. 3. 2018 23:57

Zkrácená forma vzdělávání v oboru DVS (4+1) - podrobné informace

Datum konání: 15. 2. 2018

Diplomovaná všeobecná sestra (DVS)

Informace pro uchazeče (denní i kombinovaná forma vzdělávání)

Průběh kombinovaného studia


Autor: admin Publikováno 15. 2. 2018 16:04

Zubní instrumentářka - podrobné informace ke studiu

Datum konání: 14. 2. 2018

 

Informace najdete v naší sekci


Autor: admin Publikováno 14. 2. 2018 12:02

Přijímací zkoušky 2018/19

Datum konání: 30. 1. 2018

 

Přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2018/19


Autor: admin Publikováno 30. 1. 2018 9:55

DVS - kombinovaná forma studia - nabídka

Datum konání: 10. 1. 2018

 

Od září 2018 otevíráme kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

Bližší informace


Autor: admin Publikováno 10. 1. 2018 20:31

Stipendijní program Krajské zdravotní a.s. a Ústeckého kraje

Datum konání: 15. 10. 2017


Stipendijní program K.Z. a Ústeckého kraje:

 

 1. Krajská zdravotní a.s. v Ústí nad Labem (Masarykova nemocnice ÚL, Děčín, Chomutov, Teplice, Most) nabízí žákům 3. a 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent stabilizační stipendium. Stipendium je nabízeno i studentům 2. a 3. ročníků vyšší školy oboru Diplomovaná všeobecná sestra.
 2. Podmínkou vyplácení stipendia je setrvání v nemocnicích K.Z. po dobu minimálně 3 let po absolvování studia.
 3. Ústecký kraj vyhlásil podobný stipendijní program pro žáky oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra.
 4. Oba programy se mohou kombinovat.

Autor: admin Publikováno 15. 10. 2017 15:00

Doplňující informace k otevíraným oborům

Datum konání: 15. 10. 2017

Přijímání žáků do oboru Zdravotnický asistent:

 1. Ve školním roce 2018 - 19 budou ještě žáci přijímáni do oboru pod názvem Zdravotnický asistent. Až od školního roku 2019 - 2020 by měli být přijímáni do oboru Praktická sestra.
 2. Absolventi obou oborů budou mít stejné kompetence, které budou na úrovni sestry. U většiny jimi prováděných výkonů byl odstraněn odborný dohled, takže to budou na standardních odděleních samostatně pracující zdravotníci.
 3. V praxi se i ze zdravotnických asistentů stanou praktické sestry.

 

Obor Masér sportovní a rekondiční bude otevírán do roku 2019 - 20, potom by měl být přetransformován na obor Masér ve zdravotnictví s novým ŠVP (termíny budou upřesňovány).

 

Zkrácená forma vzdělávání:

 1. Absolventi oboru Zdravotnický asistent mají možnost po úspěšném složení maturitní zkoušky požádat o přijetí do vyššího ročníku vyšší zdravotnické školy.
 2. Podmínkou přijetí je vykonání zkoušek z předmětů (modulů), které neabsolvovali na střední škole ani v 1. ročníku vyšší školy (návrh předmětů stanovuje Metodický pokyn MŠMT).
 3. V současné době se vzdělávání zkracuje na 2 roky denního studia vyšší školy - pokusné ověřování.
 4. O zkrácenou formu vzdělávání mohou požádat i absolventi vyšší školy oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Porodní asistentka, kterým se studium zkracuje na dobu 1 roku.

 

Obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

Obor Diplomovaný zdravotnický záchranář bude na vyšších zdravotnických školách otevřen ještě ve školním roce 2018-19.


Autor: admin Publikováno 15. 10. 2017 14:56

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo VOŠ

Datum konání: 29. 9. 2017

 

3. kolo důležité informace pro přijaté uchazeče

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný zdravotnický záchranář


Autor: admin Publikováno 29. 9. 2017 11:28

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obory v denní formě

Datum konání: 18. 9. 2017 - 27. 9. 2017

 

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro VOŠ.

Více informací


Autor: admin Publikováno 7. 9. 2017 16:35