Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Domov mládeže > Aktuality Domova mládeže > Informace pro ubytované a jejich zákon. zástupce vypracované v souladu s nařízením KHS UK

Informace pro ubytované a jejich zákon. zástupce vypracované v souladu s nařízením KHS UKDatum konání:
4.10.2020
Datum ukončení:
18.10.2020

Provoz DM v době od 5.10. - 18.10.2020:

1) Domov mládeže poskytuje ubytování a stravu pouze těm žákům a studentům, kteří se ve škole či mimo ni účastní praktické výuky. Výjimku tvoří žáci maturitních ročníků, kteří budou docházet na konzultace k jednotlivým vyučujícím. Ti mohou tedy služeb DM využít i v ty dny, na které nemají stanovený rozvrh praktického vyučování. Otevírací doba DM zůstává nezměněna. 

2) Zákonní zástupci nezletilých jsou povinni telefonicky na čísle 778 706 269 registrovat své dítě k ubytování a event. mu objednat stravu (vždy nejpozději do 12. hodiny předchozího dne). Totéž platí pro zletilé žáky/studenty. Pokud tak neučiní, automaticky se počítá s tím, že nebudou v DM přítomni, a tedy ani stravování nebudou mít zajištěné.

3) V DM platí tatáž protiepidemická pravidla jako na začátku tohoto školního roku, vč. zákazu pohybu cizích osob v zařízení.

4) Žádáme zákonné zástupce nezletilých, aby pro hlášení jakýchkoli změn (změna rozvrhu, zdravotní komplikace, nečekaný odjezd z DM či příjezd do něj) využívali telefonní číslo 778 706 269 (k dispozici v neděli 16:30 - pá 14:30 nonstop). Snažme se v této nelehké době komunikovat co nejlépe, abychom minimalizovali případné šíření nákazy a předešli případným nedorozuměním.

5) V případě absence žáka/studenta z důvodu změněné organizace vyučování ve škole bude dotyčnému přiměřeně snížena úplata za ubytování.

6. Informace mohou být průběžně aktualizovány. Sledujte prosím webové stránky www.szsvzs.cz.