Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Domov mládeže > Aktuality Domova mládeže > Informace ke znovuotevření Domova mládeže

Informace ke znovuotevření Domova mládežeV souvislosti se znovuotevřením škol pro žáky maturitních ročníků a studenty závěrečných ročníků VOŠ  bude Domov mládeže od neděle 10. 5. 2020 znovu v provozu. Otevření se týká pouze výše uvedených skupin ubytovaných a studentů UJEP, kteří budou ve škole absolvovat konzultace či zkoušky. Termín svého pobytu v DM nahlásí dotyční nejpozději do konce pracovního týdne, který předchází termínu ubytování, a to na tel.: 778 706 269, a zároveň oznámí, zda se budou chtít stravovat, či nikoliv. V omezeném provozu nabízíme pouze snídaně a svačiny, a to podle předem stanoveného rozpisu návštěvy jídelny. I nadále platí, že se hradí pouze dny, po které je ubytovaný v DM fyzicky přítomen. 

Upozorňujeme, že žáci a studenti využívají ubytování v DM pouze po dobu nezbytně nutnou: Po absolvování konzultací/výuky odjíždějí neprodleně do svých domovů. Zároveň jsou povinni dodržovat přísná protiepidemiologická pravidla, zejm. pak:

  • vstup do DM povolen pouze zcela zdravým jedincům, tzn. bez respiračních onemocnění; každý ubytovaný vyplní při nástupu do DM čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění; v případě podezření na respirační onemocnění během ubytování neprodleně oznámí tuto skutečnost vychovatelce konající službu v hlavní vychovatelně,
  • nošení roušek či jiných přikrývek nosu a úst ve společných prostorách; každý ubytovaný bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky; použité látkové roušky jsou odevzdány v igelitovém obalu v hlavní vychovatelně, personál DM roušky vyvaří a odevzdá ubytovanému k opětovnému použití,  
  • zvýšená osobní hygiena, častá dezinfekce rukou; ubytovaní si ruce desinfikují ihned po vstupu do DM, dále při vstupu do jídelny,
  • omezení společenského kontaktu na minimum, odstup od ostatních minimálně 2 metry,
  • časté větrání na pokoji
  • ubytování na pokojích je striktně individuální; v případě, že by se měli sejít 2 žáci na témže pokoji, bude druhý příchozí ubytován na pokoji jiném, aby se minimalizoval kontakt mezi ubytovanými,
  • dočasně je zaveden zákaz jakýchkoli návštěv,
  • společenské místnosti (vč. posilovny) jsou dočasně uzavřeny,
  • žák/student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do DM.

V případě, že se žáci a studenti tento školní rok již výuky neúčastní, je jejich povinností po předchozí domluvě se svou skupinovou vychovatelkou ukončit ubytování (tzn. odevzdat odhlášku, klíče a předat vyklizený pokoj) nejpozději do 29. 5. 2020.