Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Kontakty

sekce kontakty_3

 

Hlavní adresa školy

VOŠZ a SŠZ, příspěvková organizace
Palachova 35
Ústí nad Labem
400 01

tel.: 474 778 110
e-mail: sekretariat@szsvzs.cz

Domov mládeže

Kapitána Jaroše 622
Ústí nad Labem
400 01

Tel.: 472 742 938

 

 

Odloučené pracoviště UL - Moskevská

Odloučené pracoviště Teplice

 

VOŠZ a SŠZ, příspěvková organizace
Moskevská 52
Ústí nad Labem
400 01

Tel.: 474 778 110

VOŠZ a SŠZ, příspěvková organizace
Kapelní 2
Teplice
415 01

Tel.: 417 515 542

 


Datová schránka

ID datové schránky:  i4h2svw
adresa pro doručování dokumentů
v analogové (listinné) podobě:

VOŠZ a SŠZ, p. o., Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
  (podatelna=sekretariát školy, budova Palachova 35, 1. patro)
úřední hodiny podatelny: každý všední den 8:00 - 11:45 a 12:30 -14:00

 

elektronická adresa podatelny: sekretariat@szsvzs.cz
 
Dokument v digitální podobě
 
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF (verze 1.7 a vyšší),
  • PDF/A (ISO 19005),
  • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • Odt (Open Document Text),
  • Ods (Open Document Spreadsheet),
  • Odp (Open Document Presentation),
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • PPT/PPTX,
  • HTM/HTML,
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
  • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
 • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD nebo DVD.
Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny
 
Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.
 
Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
 
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných VOŠZ a SŠZ, p. o.), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém VOŠZ a SŠZ, p. o. přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li VOŠZ a SŠZ, p. o. schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se VOŠZ a SŠZ, p. o. ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, VOŠZ a SŠZ, p. o. dále dokument nezpracovává.
 
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči VOŠZ a SŠZ, p .o.  činit podání v elektronické podobě
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem - za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu
 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

foto

Vedení školy

ředitelka školy

PhDr. Miroslava Zoubková
tel.: 474 778 110 (spojuje sekretariát)
e-mail: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz

 

zástupkyně pro SŠZ - technické obory

Ing. Stanislava Bobková
tel.: 474 778 112, 778 706 261 
e-mail: stanislava.bobkova@szsvzs.cz

 

zástupkyně školy pro SŠZ - klinické obory

Mgr. Hana Krajčovičová 
tel: 474 778 113778 706 266
e-mail: hana.krajcovicova@szsvzs.cz

 

zástupce školy pro všeob. vzdělávací předměty

PaedDr. Jaromír Němec
tel.: 474 778 112, 778 706 260
e-mail: jaromir.nemec@szsvzs.cz

 

zástupkyně školy pro VOŠZ

Mgr. Eva Provazníková
tel: 474 778 113, 778 706 265
e-mail: eva.provaznikova@szsvzs.cz

 

zástupkyně pro OP Kapelní

Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D.
tel.: 417 515 542, 778 706 270
e-mail: dana.slechtova@szsvzs.cz

 

zástupce školy pro Domov mládeže

Mgr. Libor Prexler
tel.: 472 744 313, 778 706 267
e-mail: libor.prexler@szsvzs.cz

 

vedoucí sekretariátu školy a studijního oddělení

Květa Vyšatová
tel.: 474 778 110778 706 264
e-mail: sekretariat@szsvzs.cz

 

referent studijního oddělení

Stanislava Strnadová
tel.: 474 778 116
e-mail: stanislava.strnadova@szsvzs.cz

 

referent studijního oddělení

Markéta Krajdlová
tel.: 474 778 116
e-mail: studodd@szsvzs.cz

 

sekretariát – OP Kapelní

Dana Bačkovská
tel.: 417 515 542, 778 706 271
e-mail: dana.backovska@szsvzs.cz

 

provozní hospodářka Domova mládeže

Jana Kopecká
tel: 475 604 448, 778 706 268
e-mail: jana.kopecka@szsvzs.cz 

 
 

Ekonomické oddělení

hlavní ekonom

Ing. Jana Podolková
tel.:  474 778 118, 778 706 277
e-mail: jana.podolkova@szsvzs.cz

 

referent PaM

Ladislava Hašková
tel.: 474 778 121
e-mail: ladislava.haskova@szsvzs.cz

 

účetní

Marcela Urbanidesová
tel.: 474 778 119, 778 706 272 
email: marcela.urbanidesova@szsvzs.cz

 

hlavní účetní

Jana Pravdová
tel.: 474 778 120, 778 706 272
e-mail: jana.pravdova@szsvzs.cz

 

pokladní

Ladislava Krbcová
tel.: 474 778 122
e-mail: pokladna@szsvzs.cz

 
 

Další kontakty a spojení

vedoucí oboru AZT a DZT

Mgr. Břetislav Matyáš
tel.: 474 778 125
e-mail: bretislav.matyas@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru LA a DZL

Zdeňka Štulcová
tel.: 474 778 127
e-mail: zdenka.stulcova@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru ZA a DVS

Mgr. Eva Fridrichová
tel.: 778 706 275
e-mail: eva.fridrichova@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru ZLC

PaedDr. Jaromír Němec
tel.: 474 778 112, 778 706 260
e-mail: jaromir.nemec@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru DFA

Mgr. Jitka Půlpytlová
tel.: 474 778 134
e-mail: jitka.pulpytlova@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru DDH

Mgr. Jitka Votrubcová, DiS.
tel.: 778 706 276, 474 778 130
e-mail: jitka.votrubcova@szsvzs.cz

 

vedoucí oboru DZZ

Mgr. Eva Rohanová
tel.: 474 778 148
e-mail: eva.rohanova@szsvzs.cz

 

metodik primární prevence budovy Moskevská

Mgr. Hana Krajčovičová
t
el.: 474 778 147
e-mail: hana.krajcovicova@szsvzs.cz

 

metodik primární prevence budovy Palachova

Mgr. Dagmar Horáková
tel.: 474 778 125
e-mail: dagmar.horakova@szsvzs.cz

 

výchovná poradkyně

Mgr. Ida Vohryzková
tel.: 474 778 124
e-mail: ida.vohryzkova@szsvzs.cz

 

školní psycholog

Mgr. Jana Vodňanská
tel.: 474 778 124
e-mail: jana.vodnanska@szsvzs.cz

 

správce sítě

Ing. Bc. Jiří Štursa
e-mail: jiri.stursa@szsvzs.cz

 

asistent oboru DFA

Jana Boušková
tel.: 474 778 135
e-mail: jana.bouskova@szsvzs.cz

 

asistent oboru AZT a DZT

Jitka Viertel
tel.: 474 778 132
e-mail: jitka.viertel@szsvzs.cz

 

asistent oboru LA a DZL

Jana Boušková
tel.: 474 778 135
e-mail: jana.bouskova@szsvzs.cz

 

asistent pro klinické obory budovy Moskevská

Zuzana Pelcová
tel.: 474 778 158
e-mail: zuzana.pelcova@szsvzs.cz

 

informační a vzdělávací centrum

Petra Juklová
e-mail: petra.juklova@szsvzs.cz 

 

knihovnice

Naďa Dlouhá, DiS.
tel.: 474 778 159
e-mail: knihovna@szsvzs.cz

 

školník, budova Palachova

Václav Komberec
tel.: 778 706 274
e-mail: skolnik@szsvzs.cz

 

školník, budova Moskevská

Petr Djurčevič
tel.: 778 706 278
e-mail: petr.djurcevic@szsvzs.cz 

 

referent majetkové správy, Kapelní

Věra Říha
tel.: 417 515 545
e-mail: vera.riha@szsvzs.cz

 

Domov mládeže:

 

 

 
Hlavní vychovatelna 472 742 938
778 706 269
 
Vychovatelky Blanka Bělská
e-mail: blanka.belska@szsvzs.cz
 
  Blanka Hrebíčková
e-mail: blanka.hrebickova@szsvzs.cz
 
  Martina Lepší
e-mail: martina.lepsi@szsvzs.cz
 
  Bc. Marcela Nežádalová
email: marcela.nezadalova@szsvzs.cz
 

Seznam vyučujících:

 

 

Altnerová Milada

milada.altnerova@szsvzs.cz

474 778 131

Bažantová Hana, Mgr.

hana.bazantova@szsvzs.cz

474 778 148

Bechyňová Miroslava, Mgr.

miroslava.bechynova@szsvzs.cz

474 778 149

Berčíková Iva, Mgr.

iva.bercikova@szsvzs.cz

474 778 152

Berková Eliška, DiS.

eliska.berkova@szsvzs.cz

474 778 131

Bělík Miroslav, PaedDr.

miroslav.belik@szsvzs.cz

474 778 150

Beňová Eva, PhDr.

eva.benova@szsvzs.cz

474 778 148

Bobková Stanislava, Ing.

stanislava.bobkova@szsvzs.cz

474 778 112

Buchlová Jitka, Mgr.

jitka.buchlova@szsvzs.cz

474 778 138

Císařová Pavlína Mgr.

pavlina.cisarova@szsvzs.cz

474 778 134

Cintlová Hana

hana.cintlova@szsvzs.cz

474 778 131

Ciprová Kateřina, Mgr.

katerina.ciprova@szsvzs.cz

474 778 130

Dvořáková Hana, Bc. DiS.

hana.dvorakova@szsvzs.cz

417 515 542

Dlouhá Blanka, Ing.

blanka.dlouha@szsvzs.cz

474 778 150

Fajstaverová Radana, Mgr.

radana.fajstaverova@szsvzs.cz

MD

Falis Horáčková Jana, Bc.

jana.falishorackova@szsvzs.cz

474 778 146

Filipová Naděžda, Mgr. DiS.

nada.filipova@szsvzs.cz

474 778 130

Fischerová Květa, Mgr.

kveta.fischerova@szsvzs.cz

474 778 113

Fridrichová Eva, Mgr.

eva.fridrichova@szsvzs.cz

474 778 113, 778 706 275

Hnízdilová Miroslava

miroslava.hnizdilova@szsvzs.cz

474 778 131

Holečková Marcela, Mgr.

marcela.holeckova@szsvzs.cz

417 515 542

Horáková Dagmar, Mgr.

dagmar.horakova@szsvzs.cz

474 778 125

Hrtánek Rostislav, Mgr.

rostislav.hrtanek@szsvzs.cz

474 778 150

Hrubanová Zuzana, Mgr.

zuzana.hrubanova@szsvzs.cz MD

Hrubcová Soňa, Mgr.

sona.hrubcova@szsvzs.cz

474 778 136

Hrubec Petr, Mgr.

petr.hrubec@szsvzs.cz

474 778 139

Janová Jana, Mgr.

jana.janova@szsvzs.cz

474 778 131

Kafka David, Mgr.

david.kafka@szsvzs.cz

474 778 139

Kočová Kateřina, Mgr. 

katerina.kocova@szsvzs.cz

474 778 136

Köhlerová Radka, Mgr.

radka.kohlerova@szsvzs.cz

474 778 136

Kolková Jana, Mgr.

jana.kolkova@szsvzs.cz

474 778 147

Krajčovičová Hana, Mgr.

hana.krajcovicova@szsvzs.cz

474 778 147

Králová Helena, Mgr.

helena.kralova@szsvzs.cz

474 778 148

Kramářová Alexandra, Mgr.

alexandra.kramarova@szsvzs.cz

474 778 149

Krtková Jitka, Mgr.

jitka.krtkova@szsvzs.cz

474 778 139

Levická Marta, Mgr.

marta.levicka@szsvzs.cz

474 778 151

Lopatová Eva, Mgr.

eva.lopatova@szsvzs.cz

MD

Malečková Ivana, Mgr.

ivana.maleckova@szsvzs.cz

417 515 542

Maredová Michaela

michaela.maredova@szsvzs.cz

474 778 131

Marvan Petr, Mgr.

petr.marvan@szsvzs.cz

417 515 542 

Matyáš Břetislav, Mgr.

bretislav.matyas@szsvzs.cz

474 778 125

Miltnerová Andrea, Mgr.

andrea.miltnerova@szsvzs.cz

474 778 148

Mrázková Petra Mgr.

petra.mrazkova@szsvzs.cz

474 778 134

Müllerová Lenka, PhDr. PhD.

lenka.mullerova@szsvzs.cz

474 778 152

Našincová Ladislava, Mgr.

ladislava.nasincova@szsvzs.cz

474 778 152

Nedvěd Josef, Mgr.

josef.nedved@szsvzs.cz

474 778 142

Němec Jaromír, PaedDr.

jaromir.nemec@szsvzs.cz

474 778 112

Nováková Blanka

blanka.novakova@szsvzs.cz

474 778 131

Nováková Eva, Mgr.

eva.novakova@szsvzs.cz

474 778 138

Opltová Marie

marie.opltova@szsvzs.cz

474 778 150

Paulíková Martina, Mgr.

martina.paulikova@szsvzs.cz

417 515 542

Pavlišová Jaroslava, Bc.

jaroslava.pavlisova@szsvzs.cz

MD

Pechar Vlastimil, Mgr.

vlastimil.pechar@szsvzs.cz

417 515 542

Pejchalová Eva, Mgr.

eva.pejchalova@szsvzs.cz

474 778 139

Pejchalová Taťána, Mgr. 

tatana.pejchalova@szsvzs.cz

474 778 146

Pidrmanová Jana, Mgr.

jana.pidrmanova@szsvzs.cz

474 778 149

Provazníková Eva, Mgr.

eva.provaznikova@szsvzs.cz

474 778 113

Přibylová Alena, Mgr.

alena.pribylova@szsvzs.cz

EXT

Půlpytlová Jitka, Mgr.

jitka.pulpytlova@szsvzs.cz

474 778 134

Radilová Jaroslava, Mgr.

jaroslava.radilova@szsvzs.cz

417 515 542

Rohanová Eva, Mgr.

eva.rohanova@szsvzs.cz

474 778 148

Říhová Ivana

ivana.rihova@szsvzs.cz

474 778 131

Skokanová Eva, Mgr.

eva.skokanova@szsvzs.cz

474 778 151

Slapničková Lenka, Mgr.

lenka.slapnickova@szsvzs.cz

474 778 127

Smetanová Martina, Mgr.

martina.smetanova@szsvzs.cz

474 778 147

Stuchlá Michaela, Mgr.

michaela.stuchla@szsvzs.cz

417 515 542

Šlechtová Dana, Ph.D, Mgr. 

dana.slechtova@szsvzs.cz

417 515 542

Šlechtová Helena, RNDr.

helena.slechtova@szsvzs.cz

474 778 137

Šrejberová Valéria, Mgr.

valeria.srejberova@szsvzs.cz

474 778 148

Štrobl Jindřich, Ing.

jindrich.strobl@szsvzs.cz

474 778 140

Štulcová Zdeňka

zdenka.stulcova@szsvzs.cz

474 778 127

Štursa Jiří, Ing. Bc.

jiri.stursa@szsvzs.cz

474 778 140

Trnečka Lukáš

lukas.trnecka@szsvzs.cz

474 778 132

Vaněčková Hana, Mgr.

hana.vaneckova@szsvzs.cz

474 778 134

Vekrbauerová Alena, Mgr.

alena.vekrbauerova@szsvzs.cz

474 778 147

Vohryzková Ida, Mgr.

ida.vohryzkova@szsvzs.cz

474 778 124

Voleníková Kateřina, Mgr. Dis.

katerina.volenikova@szsvzs.cz

474 778 147

Votrubcová Jitka, Mgr. DiS.

jitka.votrubcova@szsvzs.cz

474 778 130

Votrubec Václav, Mgr.

vaclav.votrubec@szsvzs.cz

474 778 138

Zahálka Luděk, Mgr.

ludek.zahalka@szsvzs.cz

474 778 142

Zamrzla Milan, Mgr.

milan.zamrzla@szsvzs.cz

417 515 542

Zoubková Miroslava, PhDr.

miroslava.zoubkova@szsvzs.cz

474 778 110

_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2