Horní menu

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Fulltextové vyhledávání

Ke stažení

Obsah

1. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
2. ŽÁDOSTI
3. DOMOV MLÁDEŽE
4. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
5. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
6. MATURITA
7. ŠKOLNÍ ŘÁD
8. VÝROČNÍ ZPRÁVA
9. ŠKOLSKÁ RADA
10. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

1. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Laboratorní asistent

Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum (KLP)

Asistent zubního technika

Masér sportovní a rekondiční


2. ŽÁDOSTI

II. opravný termín

Individuální vzdělávací plán VOŠZ

Individuální vzdělávací plán SŠZ

Opakování ročníku SŠZ

Opakování ročníku VOŠZ

Přerušení vzdělávání

Uvolnění z předmětů SŠZ

Uvolnění z předmětů VOŠZ

Uvolnění z TV

Zanechání vzdělávání

Žádost o přijetí formou přestupu

Žádost o uvolnění z vyučování SŠZ


3. DOMOV MLÁDEŽE

Přihláška

Vnitřní řád DM

Provozní řád výdejny DM

Souhlasné prohlášení rodiče

Souhlasné prohlášení zletilý žák

Informovaný souhlas

Poučení o bezpečnosti celkové

Poučení o bezpečnosti akce

Poučení o bezpečnosti vycházky


4. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

DZT - Dělený můstek


5. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

Latinský jazyk - Mgr. Krtková

Latina pro střední zdravotnické školy

Dějepis - Mgr. Kafka

Učebnice_I.1
Učebnice_I.2
Učebnice_I.3
Učebnice_I.4
Učebnice_I.5

Učebnice_II.1
Učebnice_II.2
Učebnice_II.3
Učebnice_II.4

Učebnice_III.1
Učebnice_III.2
Učebnice_III.3
Učebnice_III.4

Učebnice_IV.1
Učebnice_IV.2
Učebnice_IV.3
Učebnice_IV.4
Učebnice_IV.5

Učebnice_V.1
Učebnice_V.2
Učebnice_V.3
Učebnice_V.4
Učebnice_V.5

Učebnice_VI.1
Učebnice_VI.2
Učebnice_VI.3
Učebnice_VI.4
Učebnice_VI.5
Učebnice_VI.6

Učebnice_VII.1
Učebnice_VII.2
Učebnice_VII.3
Učebnice_VII.4
Učebnice_VII.5

Učebnice_VIII.1
Učebnice_VIII.2
Učebnice_VIII.3
Učebnice_VIII.4

Učebnice_IX.1
Učebnice_IX.2
Učebnice_IX.3
Učebnice_IX.4
Učebnice_IX.5

Učebnice_X.1
Učebnice_X.2
Učebnice_X.3
Učebnice_X.4

Učebnice_XI.1
Učebnice_XI.2
Učebnice_XI.3
Učebnice_XI.4

Učebnice_XII.1
Učebnice_XII.2
Učebnice_XII.3
Učebnice_XII.4
Učebnice_XII.5
Učebnice_XII.6
Učebnice_XII.7

Učebnice_XIII.1
Učebnice_XIII.2
Učebnice_XIII.3
Učebnice_XIII.4
Učebnice_XIII.5
Učebnice_XIII.6

Učebnice_XIV.1
Učebnice_XIV.2
Učebnice_XIV.3
Učebnice_XIV.4

Učebnice_závěr


6. MATURITA

Maturita 2019P

Rozpis TO podzim19

Rozpis KO, ZLA podzim 19

Hodnocení MZ

Maturitní témata z biologie a somatologie - 2018/2019 - Mgr. Horáková

Maturitní témata z chemie - 2018/2019 - Mgr. Horáková

Maturitní témata z anglického jazyka pro ZL4A, 3. část - 2018/2019 - Mgr. Ciprová

Maturitní témata z anglického jazyka pro ZA4A, ZA4B - 2018/2019 - Mgr. Kramářová

Maturitní témata z HTS - 2018/2019 - Ing. Bradáčová

Maturitní témata z KLB pro LA4 - 2018/2019

Praktické maturitní zkoušky pro LA4 - 2018/2019

Maturitní témata z německého jazyka pro ZA4B, AZT4B, LA4, ZL4B - 2018/2019 - Mgr. Köhlerová, Mgr. Hrubcová

Maturitní témata z anglického jazyka pro AZT4B - 2018/2019 - Mgr. Krtková

Maturitní témata z ošetřovatelství pro ZA4 - Mgr. Miltnerová, Mgr. Kolková, Mgr. Šrejberová, Mgr. Smetanová

Praktická maturitní zkouška z ošetřování nemocných pro ZA4 - Mgr. Miltnerová, Mgr. Kolková, Mgr. Šrejberová, Mgr. Smetanová

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce - 2018/2019 - Mgr. Skokanová

Maturitní témata z anglického jazyka pro AZT4 - 2018/2019 - Mgr. Buchlová

Maturitní témata z anglického jazyka pro LA4 - 2018/2019 - Mgr. Buchlová

Maturitní témata ze stomatologické protetiky pro AZT4 - 2018/2019 - p. Trnečka

Maturitní témata z anglického jazyka pro ZA4A a ZL4B, 3. část - 2018/2019 - Mgr. Vohryzková

Maturitní témata z matematiky (nepovinný předmět) - 2018/2019 - Mgr. Nováková

Tematické okruhy praktické maturitní zkoušky ze zhotovování stomatologických protéz pro AZT4 - 2018/2019 - Mgr. Matyáš

Maturitní témata z fyziky - 2018/2019 - Mgr. Votrubec

Maturitní témata z předmětu masáže pro MSR4 - 2018/2019 - Mgr. Stuchlá

Maturitní témata z předmětu somatologie pro MSR4 - 2018/2019 - Mgr. Šlechtová, Ph.D.

Maturitní témata z anglického jazyka pro MSR4 - 2018/2019 - Mgr. Malečková

Maturitní témata z německého jazyka pro MSR4 - 2018/2019 - Mgr. Holečková

Maturitní témata z klinické propedeutiky pro ZL4A, ZL4B - 2018/2019 - Mgr. Pidrmanová, PhDr. Beňová

Maturitní témata ze somatologie pro ZA4 - 2018/2019 - Mgr. Králová

Maturitní témata z psychologie pro ZA4 - Mgr. Vekrbauerová, Mgr. Bažantová

 


7. ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád


8. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva 2017-2018


9. ŠKOLSKÁ RADA

Protokol o průběhu voleb


10. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna


11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik

Částečné snímatelné náhrady - Hana Cintlová, Ivana Říhová

441_ČSN_úvod
442_Rozdělení částečných snímatelných náhrad
443_Konstrukční prvky
444_Konstrukční zásady
445_Neyův sponový systém
446_Dočasné náhrady - charakteristika
447_Dočasné náhrady
448_Paralelometr
449_Popis paralelometru
450_Deskové náhrady - charakteristika
451_Desková náhrada - pracovní postup
452_Skeletové náhrady
453_Skeletové náhrady - pracovní postup
454_Analýza modelu
455_Analýza modelu - návod k praktickému provedení
456_Plán náhrady
457_Zhotovení duplicitního pracovního modelu
458_Zhotovení kovové konstrukce
459_Přeměna modelu konstrukce a její dokončení
460_Defekty odlitků

 

Fixní náhrady - Miroslava Hnízdilová

621_Zhotovení plášťové pryskyřičné korunky
622_Skeletované korunky a můstky
623_Fazetované korunky
624_Kořenová inlej
625_Korunkové inlaye, onlaye, overaye
626_Adhezivní náhrady
627_Estetická faseta
628_Fasetovaná korunka-fréz. a zásuv. spoje
629_Fasetovaný můstek
630_Keramická korunka VITA OMEGA 900
631_Keramický můstek_metalokeramika
632_Adhezivní náhrady-ROCHETTOVA DLAHA
633_CAD-systém 3 SHAPE_korunky
634_CAD-systém 3 SHAPE_můstky
635_Implantáty
636_Plášťové celolité korunky
637_Teleskopické korunky
638_Presovací keramické hmoty
639_Ochranné můstky
640_Celokeramický můstek

 

Pomocné stomatologické materiály - Blanka Nováková

681_Pomocné stomatologické materiály
682_Pomocné stomatologické materiály
683_Pomocné stomatologické materiály
684_Pomocné stomatologické materiály
685_Pomocné stomatologické materiály
686_Pomocné stomatologické materiály
687_Pomocné stomatologické materiály
688_Pomocné stomatologické materiály
689_Pomocné stomatologické materiály
690_Pomocné stomatologické materiály
691_Pomocné stomatologické materiály
692_Pomocné stomatologické materiály
693_Pomocné stomatologické materiály
694_Pomocné stomatologické materiály
695_Pomocné stomatologické materiály
696_Pomocné stomatologické materiály
697_Pomocné stomatologické materiály
698_Pomocné stomatologické materiály
699_Pomocné stomatologické materiály
700_Pomocné stomatologické materiály

 

Celkové protézy - Lukáš Trnečka

741_Celkové protézy - charakteristika
742_Celkové protézy - konstrukční prvky
743_Celkové protézy - principy retence
744_Celkové protézy - protézní lože horní čelisti
745_Celkové protézy - protézní lože dolní čelisti
746_Pohyby mandibuly
747_Celkové protézy - preprotetická příprava
748_Celkové protézy - otiskovací technika
749_Celkové protézy - skusové šablony
750_Celkové protézy - fixace modelů do artikulátoru
751_Celkové protézy - artikulační teorie
752_Celkové protézy - stavění zubů
753_Celkové protézy - modelace baze
754_Celkové protézy - zhotovení lisováním
755_Celkové protézy - zhotovení litím
756_Celkové protézy - zhotovení injekčním litím
757_Opravy celkových protéz
758_Rebaze celkových protéz
759_Hybridní celková protéza
760_Celkové protézy - odborná terminologie


Biologie -
Mgr. Eva Lopatová

121_Roviny lidského těla
122_Směry lidského těla I
123_Roviny lidského těla II
124_Pohyby lidského těla I
125_Pohyby lidského těla II
126_Typy kostí
127_Lebka - boční pohled
128_Lebka - čelní pohled
129_Lebka-spodní pohled
130_Popis obratle
131_Druhy obratlů
132_Nemoci páteře
133_Nemoci kosterní soustavy
134_Poznej a pojmenuj kosti I
135_Poznej a pojmenuj kosti II
136_Poznej a pojmenuj kosti III
137_Poznej a pojmenuj kosti IV
138_Poznej a pojmenuj kosti V
139_Poznej a pojmenuj kosti VI
140_Poznej a pojmenuj kosti VII

Environmentální výchova, Zdravá výživa - Mgr. Eva Lopatová

181_Zdroje a intenzita hluku I
182_Zdroje a intenzita hluku II
183_Zdroje a intenzita hluku III
184_Zdroje a intenzita hluku III
185_Zdravá výživa - potravní pyramida
186_Zdravá výživa - fakta o výživě I
187_Zdravá výživa- fakta o výživě II
188_Zdravá výživa - fakta o výživě III
189_Zdravá výživa - fakta o výživě IV
190_Zdravá výživa - fakta o výživě V
191_Zdravá výživa - fakta o výživě VI
192_Zdravá výživa - fakta o výživě VII
193_Zdravá výživa - fakta o výživě VIII
194_Zdravá výživa - fakta o výživě IX
195_Zdravá výživa - fakta o výživě X
196_Zdravá výživa - fakta o výživě XI
197_Zdravá výživa - fakta o výživě XII
198_Zdravá výživa - fakta o výživě XIII
199_Zdravá výživa - fakta o výživě XIV
200_Zdravá výživa - fakta o výživě XV

_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
27
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
28
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
29
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
30
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
31
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Pokladna - úřední hodiny od 1. 9. 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
1
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
2
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
3
Požadavky na přijetí do zkrácené formy vzdělávání v oboru kDVS
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
4
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
5
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
6
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
7
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
Velký úspěch Aleny Kárníkové
8
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
9
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
Poděkování - Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
10
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
11
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Objednávky na dentální hygienu 2019
Platba školného VOŠ na účet školy
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
Objednávky na dentální hygienu 2019
12
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
13
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
14
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
15
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
16
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
17
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
18
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
19
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
20
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
21
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
22
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
23
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
24
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
25
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
26
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
27
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
28
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
29
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
30
Ředitelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení VOŠ
Vyplácení příspěvku na dopravu - 4. ročníky SŠZ a 3. ročníky VOŠ
1 2 3 4 5 6