Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

foto_sekce ke stažení

Obsah

1.  KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
2. ŽÁDOSTI
3. DOMOV MLÁDEŽE
4. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
5. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
6. MATURITA
7. ŠKOLNÍ ŘÁD
8. VÝROČNÍ ZPRÁVA
9. ŠKOLSKÁ RADA
10. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)1. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Laboratorní asistent
Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum (KLP)
Asistent zubního technika
Masér sportovní a rekondiční


2. ŽÁDOSTI

II. opravný termín
Individuální vzdělávací plán VOŠZ
Individuální vzdělávací plán SŠZ
Opakování ročníku SŠZ
Opakování ročníku VOŠZ
Přerušení vzdělávání
Uvolnění z předmětů SŠZ
Uvolnění z předmětů VOŠZ
Uvolnění z TV
Zanechání vzdělávání
Žádost o přijetí formou přestupu
Žádost o uvolnění z vyučování


3. DOMOV MLÁDEŽE

Přihláška
Vnitřní řád DM
Souhlasné prohlášení rodiče
Souhlasné prohlášení zletilý žák
Informovaný souhlas


4. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

DZT - Dělený můstek


5. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

Latinský jazyk - Mgr. Krtková

Latina pro střední zdravotnické školy
Latina pro zdravotnické asistenty

Dějepis - Mgr. Kafka

Učebnice_I.1
Učebnice_I.2
Učebnice_I.3
Učebnice_I.4
Učebnice_I.5

Učebnice_II.1
Učebnice_II.2
Učebnice_II.3
Učebnice_II.4

Učebnice_III.1
Učebnice_III.2
Učebnice_III.3
Učebnice_III.4

Učebnice_IV.1
Učebnice_IV.2
Učebnice_IV.3
Učebnice_IV.4
Učebnice_IV.5

Učebnice_V.1
Učebnice_V.2
Učebnice_V.3
Učebnice_V.4
Učebnice_V.5

Učebnice_VI.1
Učebnice_VI.2
Učebnice_VI.3
Učebnice_VI.4
Učebnice_VI.5
Učebnice_VI.6

Učebnice_VII.1
Učebnice_VII.2
Učebnice_VII.3
Učebnice_VII.4
Učebnice_VII.5

Učebnice_VIII.1
Učebnice_VIII.2
Učebnice_VIII.3
Učebnice_VIII.4

Učebnice_IX.1
Učebnice_IX.2
Učebnice_IX.3
Učebnice_IX.4
Učebnice_IX.5

Učebnice_X.1
Učebnice_X.2
Učebnice_X.3
Učebnice_X.4

Učebnice_XI.1
Učebnice_XI.2
Učebnice_XI.3
Učebnice_XI.4

Učebnice_XII.1
Učebnice_XII.2
Učebnice_XII.3
Učebnice_XII.4
Učebnice_XII.5
Učebnice_XII.6
Učebnice_XII.7

Učebnice_XIII.1
Učebnice_XIII.2
Učebnice_XIII.3
Učebnice_XIII.4
Učebnice_XIII.5
Učebnice_XIII.6

Učebnice_XIV.1
Učebnice_XIV.2
Učebnice_XIV.3
Učebnice_XIV.4

Učebnice_závěr


6. MATURITA

 

Maturita 2019

Hodnocení MZ
Maturitní témata z anglického jazyka pro AZT - 2017/2018 - Mgr. Buchlová
Maturitní témata z anglického jazyka pro ZA4B - 2017/2018 - Mgr. Buchlová
Maturitní témata z anglického jazyka pro ZL - 2017/2018
- Mgr. Zahálka
Maturitní témata z anglického jazyka pro LA - 2017/2018
- Mgr. Ciprová
Maturitní témata z anglického jazyka pro ZL - 2017/2018 - Mgr. Ciprová

Maturitní témata z anglického jazyka pro ZA - 2017/2018 - Mgr. Hrtánek
Maturitní témata z anglického jazyka pro MSR - 2017/2018
Maturitní témata z německého jazyka pro ZL, ZA, AZT, LA - 2017/2018 - Mgr. Kočová
Maturitní témata z německého jazyka pro MSR - 2017/2018
Seznam literárních děl k ústní MZ - 2017/2018
 
Maturitní témata z fyziky pro ZL - 2017/2018
Maturitní témata z biologie a somatologie - 2017/2018
 
Maturitní témata z chemie - 2017/2018

Maturitní témata z klinické propedeutiky pro ZL - 2017/2018
Maturitní témata z ošetřovatelství pro ZA - 2017/2018
Maturitní témata z ošetřování nemocných pro ZA - 2017/2018
Maturitní témata z hematologie a transfuzní služby pro LA - 2017-2018
Maturitní témata z klinické biochemie pro LA - 2017/2018
Maturitní témata z praktické MZ pro LA - 2017/2018

Maturitní témata z praktické MZ pro AZT - 2017/2018
Maturitní témata ze stomatologické protetiky pro AZT - 2017/2018
Maturitní témata z praktické MZ z masáží pro MSR - 2017/2018

Maturitní témata pro písemnou MZ ze somatologie - 2017/2018

 


7. ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád


8. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva 2016-2017


9. ŠKOLSKÁ RADA

Protokol o průběhu voleb


10. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna


11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik

Částečné snímatelné náhrady - Hana Cintlová, Ivana Říhová

441_ČSN_úvod
442_Rozdělení částečných snímatelných náhrad
443_Konstrukční prvky
444_Konstrukční zásady
445_Neyův sponový systém
446_Dočasné náhrady - charakteristika
447_Dočasné náhrady
448_Paralelometr
449_Popis paralelometru
450_Deskové náhrady - charakteristika
451_Desková náhrada - pracovní postup
452_Skeletové náhrady
453_Skeletové náhrady - pracovní postup
454_Analýza modelu
455_Analýza modelu - návod k praktickému provedení
456_Plán náhrady
457_Zhotovení duplicitního pracovního modelu
458_Zhotovení kovové konstrukce
459_Přeměna modelu konstrukce a její dokončení
460_Defekty odlitků

 

Fixní náhrady - Miroslava Hnízdilová

621_Zhotovení plášťové pryskyřičné korunky
622_Skeletované korunky a můstky
623_Fazetované korunky
624_Kořenová inlej
625_Korunkové inlaye, onlaye, overaye
626_Adhezivní náhrady
627_Estetická faseta
628_Fasetovaná korunka-fréz. a zásuv. spoje
629_Fasetovaný můstek
630_Keramická korunka VITA OMEGA 900
631_Keramický můstek_metalokeramika
632_Adhezivní náhrady-ROCHETTOVA DLAHA
633_CAD-systém 3 SHAPE_korunky
634_CAD-systém 3 SHAPE_můstky
635_Implantáty
636_Plášťové celolité korunky
637_Teleskopické korunky
638_Presovací keramické hmoty
639_Ochranné můstky
640_Celokeramický můstek

 

Pomocné stomatologické materiály - Blanka Nováková

681_Pomocné stomatologické materiály
682_Pomocné stomatologické materiály
683_Pomocné stomatologické materiály
684_Pomocné stomatologické materiály
685_Pomocné stomatologické materiály
686_Pomocné stomatologické materiály
687_Pomocné stomatologické materiály
688_Pomocné stomatologické materiály
689_Pomocné stomatologické materiály
690_Pomocné stomatologické materiály
691_Pomocné stomatologické materiály
692_Pomocné stomatologické materiály
693_Pomocné stomatologické materiály
694_Pomocné stomatologické materiály
695_Pomocné stomatologické materiály
696_Pomocné stomatologické materiály
697_Pomocné stomatologické materiály
698_Pomocné stomatologické materiály
699_Pomocné stomatologické materiály
700_Pomocné stomatologické materiály

 

Celkové protézy - Lukáš Trnečka

741_Celkové protézy - charakteristika
742_Celkové protézy - konstrukční prvky
743_Celkové protézy - principy retence
744_Celkové protézy - protézní lože horní čelisti
745_Celkové protézy - protézní lože dolní čelisti
746_Pohyby mandibuly
747_Celkové protézy - preprotetická příprava
748_Celkové protézy - otiskovací technika
749_Celkové protézy - skusové šablony
750_Celkové protézy - fixace modelů do artikulátoru
751_Celkové protézy - artikulační teorie
752_Celkové protézy - stavění zubů
753_Celkové protézy - modelace baze
754_Celkové protézy - zhotovení lisováním
755_Celkové protézy - zhotovení litím
756_Celkové protézy - zhotovení injekčním litím
757_Opravy celkových protéz
758_Rebaze celkových protéz
759_Hybridní celková protéza
760_Celkové protézy - odborná terminologie


Biologie - 
Mgr. Eva Lopatová

121_Roviny lidského těla
122_Směry lidského těla I
123_Roviny lidského těla II
124_Pohyby lidského těla I
125_Pohyby lidského těla IIposlední zvonění
126_Typy kostí
127_Lebka - boční pohled
128_Lebka - čelní pohled
129_Lebka-spodní pohled
130_Popis obratle
131_Druhy obratlů
132_Nemoci páteře
133_Nemoci kosterní soustavy
134_Poznej a pojmenuj kosti I
135_Poznej a pojmenuj kosti II
136_Poznej a pojmenuj kosti III
137_Poznej a pojmenuj kosti IV
138_Poznej a pojmenuj kosti V
139_Poznej a pojmenuj kosti VI
140_Poznej a pojmenuj kosti VII

 

Environmentální výchova, Zdravá výživa - Mgr. Eva Lopatová

181_Zdroje a intenzita hluku I
182_Zdroje a intenzita hluku II
183_Zdroje a intenzita hluku III
184_Zdroje a intenzita hluku III
185_Zdravá výživa - potravní pyramida
186_Zdravá výživa - fakta o výživě I
187_Zdravá výživa- fakta o výživě II
188_Zdravá výživa - fakta o výživě III
189_Zdravá výživa - fakta o výživě IV
190_Zdravá výživa - fakta o výživě V
191_Zdravá výživa - fakta o výživě VI
192_Zdravá výživa - fakta o výživě VII
193_Zdravá výživa - fakta o výživě VIII
194_Zdravá výživa - fakta o výživě IX
195_Zdravá výživa - fakta o výživě X
196_Zdravá výživa - fakta o výživě XI
197_Zdravá výživa - fakta o výživě XII
198_Zdravá výživa - fakta o výživě XIII
199_Zdravá výživa - fakta o výživě XIV
200_Zdravá výživa - fakta o výživě XV

                                                                                                        Poslední zvonění žáků zdravotnického lycea

_____________________
Kontaktní a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
- klikněte na obrázek
 
titulní strana 2018-2019.jpg
 
Dentální hygiena objednávky
-klikněte na obrázek

malý náhled.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30