Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Školní zpravodaj


ZPRAVODAJ_750.jpg

 

 

myšlenka.jpg

 

Soutěž v první pomoci

Datum konání: 27. 2. 2019

 

27. února 2019 proběhlo školní kolo soutěže první pomoci. V letošním 2. ročníku soupeřilo 6 nejlepších družstev z třídních kol a to hned ve dvou kategoriích. 

Hodnotící čtyřčlenná komise byla složena z řad členů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. V letošním roce musela soutěžící družstva projít modelovými situacemi, které vycházely ze simulace úrazů, vznikajících nejčastěji v domácím prostředí nebo v terénu.

Při poskytování první pomoci týmy prokazovaly schopnost spolupráce, improvizace, komunikace a použití vhodných pomůcek, které se v lékárničce běžně nacházejí. Úkolem prvního stanoviště bylo provedení základní neodkladné resuscitace s využitím AED. Druhé stanoviště bylo zaměřené na úrazové stavy, tj. spinální poranění či ošetření tepenného krvácení.

Družstva byla ihned po ukončení soutěžního úkolu vyrozuměna o chybách a nedostatcích, kterých se během poskytování první pomoci dopustila. Letos, stejně jako loni, obdržela vítězná družstva krásné věcné  ceny. 

Těšíme se na další setkání.

 

Mgr. Andrea Miltnerová, Mgr. Jana Pidrmanová
odborné vyučující


Autor: Andrea Miltnerová Publikováno 19. 3. 2019 23:13

Artikulátory a obličejový oblouk s firmou W&H

Datum konání: 20. 2. 2019

 

Žáci a studenti 3. ročníku oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik se 20. února 2019 zúčastnili poutavé odborné přednášky. Opět jsme u nás ve škole přivítali pana Michala Koudelku z firmy W&H z Prahy.

Obsahem byla problematika celkových náhrad, registrace čelistních vztahů a práce s obličejovým obloukem. Přednáška se setkala s velkým zájmem. Panu Koudelkovi patří naše poděkování, neboť již pátým rokem pro naše studenty tyto přednášky připravuje.

Tento specialista jezdí přednášet do zdravotnických škol v celé republice. O to více nás potěšilo, že s úrovní odborné výuky našich žáků a studentů vyjádřil velkou spokojenost. Zvláště pak ocenil předmět „Zhotovování stomatologických protéz“, který je u nás předmětem profilujícím.

Toto hodnocení potvrzuje naši tradičně vysokou úroveň odborné přípravy žáků a studentů. Současně je i velkým závazkem do budoucna.

 

Miroslava Hnízdilová
odborná vyučující AZT a DZT

1.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 19. 3. 2019 22:16

Umíte poskytnout nepřímou srdeční masáž?

Datum konání: 7. 2. 2019

 

7. února 2019 navštívili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář mateřskou školu Vinařská v Ústí nad Labem. Cílem bylo ukázat dětem a jejich rodičům základy poskytování první pomoci.

Se školou spolupracujeme již od roku 2012. Instruktáž jsme rozdělili do tří částí. V té první studenti ukázali postup při poskytování nepřímé srdeční masáže a využití automatizovaného externího defibrilátoru. Druhá byla zaměřena na obvazovou techniku a v třetí byla ústřední postavou naše látková panenka, na které se demonstruje lidské tělo – kosti a některé orgány.

Vše proběhlo formou hry. Děti i jejich rodiče si mohli vše vyzkoušet a získat odpovědi na jejich dotazy. 

Akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře a bylo vidět, že všechny zaujala.

 

Mgr. Eva Rohanová
          vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

1.jpg

2.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 19. 3. 2019 22:42

První pomoc pro skauty z Ústeckého kraje

Datum konání: 1. 2. 2019

 

O pololetních prázdninách, dne 1. února 2019, uskutečnili tři studenti  DZZ2 a jedna studentka DZZ1 instruktáž v poskytování  první pomoci pro skauty z Ústeckého kraje, kteří byli na společném pobytu v Krásné Lípě.

Akce se uskutečnila v odpoledních hodinách a měla dvě části. V první části studenti vysvětlili postup přijetí tísňového volání, jeho vyhodnocení a vyslání posádky na místo události. Dále ukázali postup resuscitace a využití AED. Následně si všichni účastníci vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž na výukových modelech. Mezitím se vedoucí namaskovali a zinscenovali modelovou situaci při výbuchu plynu v kuchyni. Tato interaktivní a náhlá akce byla druhou částí instruktáže, na kterou skauti nebyli předem připraveni.  Při této situaci bylo zraněno několik osob a skauti museli postupně řešit ošetření zraněných, včetně přivolání záchranné služby. V této části programu měli studenti funkci hodnotitelů správnosti postupu ošetření.

Figuranti hráli své role věrohodně a zúčastnění skauti se zhostili svých úkolů velmi dobře. Rovněž studenti si v rolích hodnotitelů počínali profesionálně. Bylo vidět, že mají zkušenosti ze cvičení a soutěží, kde bývají sami hodnoceni.

Celkově se akce velmi vydařila. Musím pochválit studenty za jejich vzornou reprezentaci naší školy, kterou realizovali bez ohledu na vlastní volno.

 

FOTOGRAFIE

 

Mgr. Eva Rohanová

 

2_750.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 4. 2. 2019 16:16

Ústecký Dent 2019

Datum konání: 15. 1. 2019 - 16. 1. 2019

 

15. - 16. ledna 2019 se v prostorách VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem konal třetí ročník celorepublikové soutěže v kresbě a anatomické modelaci korunek z vosku Ústecký Dent.

Letos se ho zúčastnilo 12 středních a vyšších odborných škol pro zubní techniky s celkem
24 soutěžícími.

V první části čekal porotce úkol vybrat nejvydařenější kresbu horního premoláru.

Dále následovala hlavní část soutěže, a to modelace 3 horních frontálních zubů – 3 sólo korunek stojících vedle sebe. Úkol to byl nelehký, protože zuby nebyly v normálním postavení.

Studenti středních škol přijeli na soutěž v doprovodu vyučujících, kteří měli po dobu soutěže zajištěný program v podobě návštěvy zubní hygieny. Tu zajišťovaly studentky oboru DDH. Mgr. Břetislav Matyáš seznámil zúčastněné se současnou úrovní spolupráce školy se zahraničními partnery. Dále následovala prohlídka celé školy.

V pozdních odpoledních hodinách proběhlo vyhodnocení modelací i kresby a večer byli soutěžící
i porotci odměněni za celodenní úsilí společným bowlingem.

Druhý den ráno proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kresbě zvítězila naše žákyně Zdislava Kroupová z AZT4 B, druhé místo získala Lucie Geigerová ze státní VOŠZ a SŠL Plzeň a třetí místo obsadila Klára Doutnáčová z VOŠZ a SŠL Praha. V modelaci zvítězila Tereza Wágnerová z VOŠZ a SŠL České Budějovice, na druhém místě skončila Olga Ryglová z VOŠZ a SŠL Nymburk a třetí Lucie Strouhalová z VOŠZ a SŠL Karlovy Vary.

Vítězky byly odměněny věcnými dary od sponzorů, mezi které patřily společnosti StomaTeam, HenrySchein, Dentamed, Vita, Interdent, Rodentica, Kulzer, Krbec Dent, Dentoflex Vaše zubní centrum, GSK, Svět rovnátek a Ústecký kraj.

Moc děkujeme!

 

Věra Tautová (redakce časopisu StomaTeam)

 

 

 

 Ohlasy v médiích

StomaTeam

Dental Tribune

__

Fotografická reportáž Blanky Novákové

foto_750.jpg


Autor: Věra Tautová Publikováno 24. 1. 2019 13:38

Kurz sebeobrany pro záchranáře

Datum konání: 7. 1. 2019 - 31. 1. 2019

 

Dva lektoři SPJ Ústí nad Labem připravili pro studenty oboru DZZ jednodenní kurz sebeobrany. Ten proběhl celkem třikrát - 17. 1, 24. 1 a 31. 1. 2019,  v době od 8 do 12 hodin a to vždy pro cca desetičlennou skupinu.  Skládal se z několika částí. První obsahovala představení jednotky a rozsahu její činnosti prostřednictvím prezentace a videoukázek. Další byla zaměřena na výčet nebezpečných situací, se kterými se může záchranář setkat při poskytování přednemocniční péče a byla doplněna o informace, jak v takové situaci nejlépe reagovat. V této části byla zmíněna zákonná úprava institutu
„nutná obrana“ a „krajní nouze“. Studentům bylo vysvětleno, jakým způsobem a kterými prostředky  je možné se v nebezpečné situaci bránit. Dále proběhlo seznámení se s vybavením členů SPJ. Na závěr lektoři provedli praktický nácvik základních pravidel sebeobrany.

Kurz byl interaktivní. Studenti se  mohli kdykoliv ptát a diskutovat na různá témata. Jeho součástí byly i modelové situace, na kterých byla vysvětlena rizika a popsán správný postup chování a jednání.

Akci hodnotím jako velmi přínosnou pro studenty a jejich budoucí povolání. Při své výuce mohu i já čerpat z nově nabytých informací (např. výuka zdravotnického práva, modelové situace při výuce ošetřovatelských postupů).

Studentům se kurz velice líbil a rovněž ho hodnotili jako velmi přínosný a užitečný pro budoucí praxi na ZZS a Emergency.

Chtěla bych poděkovat oběma lektorům, kteří připravili zajímavý a poučný program.

 

                                                                          Mgr. Eva Rohanová
                                                                          Vedoucí studijní skupiny DZZ 1, DZZ 2           


Autor: Eva Rohanová Publikováno 4. 2. 2019 16:51

Záchranáři na zimním kurzu Horské služby

Datum konání: 6. 1. 2019 - 11. 1. 2019

 

Ve dnech 6. 1. – 11. 1. 2019 absolvovali studenti druhého ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zimní kurz horské služby. Vedli jej zkušení členové Horské služby Krušné hory. Zahrnoval teoretické přednášky, praktický nácvik techniky svozu speciálních saní, základy bezpečného pohybu v lavinovém terénu, základy čtení vrstev sněhu, určování lavinového nebezpečí a základy vyhledávání postižených v lavině.

Zakončen byl zkouškou, složenou ze dvou částí. V první museli studenti prokázat, že zvládnou ošetřit poraněného pacienta na sjezdovce, zajistit jeho transport ve speciálních saních a předat zdravotnické záchranné službě. V druhé části měli za úkol připravit bezpečné lanové jištění a vyprostit uvízlého člověka.

Sněhové podmínky byly výtečné, povětrnostní trochu horší – neustálé sněžení a prudký nárazový vítr.

Studenti prvního ročníku absolvovali lyžařskou přípravu na kurz Horské služby. Všichni lyžovali, někteří méně zdatní pak pod vedením instruktora.

Pobytu se účastnili také naši bývalí studenti, nyní profesionální záchranáři a externí vyučující, kteří připravili velmi pěkné motivační přednášky o profesi zdravotnického záchranáře.

Kurz byl fyzicky náročný. Organizačně i obsahově jej pak hodnotím jako velmi dobře připravený.

 

 

Mgr. Eva Rohanová

 

ODKAZ NA FOTOGRAFIE

DZZ_1_750_web.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 26. 1. 2019 10:44

PF 2019

Datum konání: 31. 12. 2018

Milí žáci a studenti,

vážení rodiče a přátelé školy,

končí nám rok 2018. Mnozí jej vnímají jako úspěšný, jiní se domnívají, že by mohl být
ještě o něco lepší. Tak tomu bývá u každého z nás. Něco se daří lépe, jiné by lepší mohlo být.
Něco ovlivnit můžeme, jiné ne.

Sokrates kdysi řekl, že život vidíme přesně takový, jaký jej vidět chceme. Ať již uplynulý rok hodnotíme jakkoliv, myslím, že je dobré vzpomenout a ocenit vše, co se nám povedlo.

Každý z nás má svůj žebříček hodnot. Některé z nich jsou však neměnné.
Zdraví, porozumění, láska, mír. Určitě najdete i další. 
Važme si toho, že žijeme ve svobodné demokratické společnosti,
která nám umožňuje osobní i profesní rozvoj.

Pokud se podíváme na naší školu, vnímáme další významné úspěchy, které potvrzují,
že jsme stabilním, dobře fungujícím vzdělávacím subjektem nejen na úrovni regionální či celostátní,
ale i mezinárodní. Spolupráce s domácími i zahraničními partnery přispěla k dalšímu zkvalitnění výuky a podpoře vzdělanosti v oblasti zdravotnictví. Naši absolventi dokazují, že získanou odbornost
a zkušenosti mohou bez problémů uplatnit na svém budoucím profesním životě. 

Přejme nám všem do nového roku 2019 jenom to dobré, zdraví, pohodu, klidnou mysl
a víru, že vše, co tvoříme, má smysl.

 

Vaše redakce.

__

Krátký videopřehled ze života naší školy.

PF 2019_web.jpg


Autor: admin Publikováno 30. 12. 2018 3:18

Bazárek 2018

Datum konání: 5. 12. 2018

 

Naše škola uspořádala další ročník tradiční charitativní akce, která je zaměřena na podporu sociálně potřebných žáků a studentů naší školy. I letos jsme připravili pestrou nabídku vánočních výrobků
a služeb. Vedle vánočních nápojů a pochoutek šlo o ruční práce studentů, žáků a učitelů.

Jsme rádi, že jsme opět dokázali zaujmout široké publikum a mohli pomoci potřebným.
Sokrates kdysi řekl, že pokud chceme pomáhat druhým a nevíme kde začít,
je dobré se podívat kolem sebe.
Náš vánoční bazárek toto poselství plní již řadu let.

Poděkování patří všem zúčastněným, jak z řad organizátorů,
tak i těch, kteří si přišli naše produkty nakoupit.
Přispěli na dobrou věc.

Přejeme všem lidem dobré vůle pohodový a úspěšný rok 2019.

 

Mgr. Josef Nedvěd

___

Fotografie z akce

DSC_3544_750.jpg


Autor: Mgr. Josef Nedvěd Publikováno 15. 12. 2018 3:28

11. ročník soutěže v první pomoci – Cesta do světa

Datum konání: 28. 11. 2018

 

28. listopadu se studenti oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili soutěže první pomoci
pro osoby s mentálním hendikepem. Hlavním garantem byla naše škola.
Akce se konala ve sportovní hale Maroldova v Děčíně.

Celkem bylo připraveno 18 stanovišť – resuscitace, volání ZZS, obvazová technika, přenos raněných atd. Studenti spolupracovali se žáky SZŠ Děčín. Velmi trpělivě a ochotně vysvětlovali správné postupy v první pomoci, odpovídali na dotazy a hodnotili výkony hendikepovaných účastníků.
Sledovali úžasné výkony soutěžících, jejich zaujatost, ale někdy i encyklopedické znalosti,
které na nás chrlili jedním dechem….

Při hodnocení jsme se dočkali poděkování a velkého potlesku.
Někteří účastníci projevili přání společné fotografie.

Akce byla velmi přínosná, studenti viděli praxi „i z druhé strany“
a k slzám dojetí chybělo opravdu málo…..

 

Mgr. Eva Provazníková
zástupkyně ředitelky pro VOŠ


Autor: Mgr. Eva Provazníková Publikováno 24. 12. 2018 1:10


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31