Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Školní zpravodaj


ZPRAVODAJ_750.jpg

 

 

myšlenka.jpg

 

PF 2019

Datum konání: 31. 12. 2018

Milí žáci a studenti,

vážení rodiče a přátelé školy,

končí nám rok 2018. Mnozí jej vnímají jako úspěšný, jiní se domnívají, že by mohl být
ještě o něco lepší. Tak tomu bývá u každého z nás. Něco se daří lépe, jiné by lepší mohlo být.
Něco ovlivnit můžeme, jiné ne.

Sokrates kdysi řekl, že život vidíme přesně takový, jaký jej vidět chceme. Ať již uplynulý rok hodnotíme jakkoliv, myslím, že je dobré vzpomenout a ocenit vše, co se nám povedlo.

Každý z nás má svůj žebříček hodnot. Některé z nich jsou však neměnné.
Zdraví, porozumění, láska, mír. Určitě najdete i další. 
Važme si toho, že žijeme ve svobodné demokratické společnosti,
která nám umožňuje osobní i profesní rozvoj.

Pokud se podíváme na naší školu, vnímáme další významné úspěchy, které potvrzují,
že jsme stabilním, dobře fungujícím vzdělávacím subjektem nejen na úrovni regionální či celostátní,
ale i mezinárodní. Spolupráce s domácími i zahraničními partnery přispěla k dalšímu zkvalitnění výuky a podpoře vzdělanosti v oblasti zdravotnictví. Naši absolventi dokazují, že získanou odbornost
a zkušenosti mohou bez problémů uplatnit na svém budoucím profesním životě. 

Přejme nám všem do nového roku 2019 jenom to dobré, zdraví, pohodu, klidnou mysl
a víru, že vše, co tvoříme, má smysl.

 

Vaše redakce.

__

Krátký videopřehled ze života naší školy.

PF 2019_web.jpg


Autor: admin Publikováno 30. 12. 2018 3:18

Bazárek 2018

Datum konání: 5. 12. 2018

 

Naše škola uspořádala další ročník tradiční charitativní akce, která je zaměřena na podporu sociálně potřebných žáků a studentů naší školy. I letos jsme připravili pestrou nabídku vánočních výrobků
a služeb. Vedle vánočních nápojů a pochoutek šlo o ruční práce studentů, žáků a učitelů.

Jsme rádi, že jsme opět dokázali zaujmout široké publikum a mohli pomoci potřebným.
Sokrates kdysi řekl, že pokud chceme pomáhat druhým a nevíme kde začít,
je dobré se podívat kolem sebe.
Náš vánoční bazárek toto poselství plní již řadu let.

Poděkování patří všem zúčastněným, jak z řad organizátorů,
tak i těch, kteří si přišli naše produkty nakoupit.
Přispěli na dobrou věc.

Přejeme všem lidem dobré vůle pohodový a úspěšný rok 2019.

 

Mgr. Josef Nedvěd

___

Fotografie z akce

DSC_3544_750.jpg


Autor: Mgr. Josef Nedvěd Publikováno 15. 12. 2018 3:28

11. ročník soutěže v první pomoci – Cesta do světa

Datum konání: 28. 11. 2018

 

28. listopadu se studenti oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili soutěže první pomoci
pro osoby s mentálním hendikepem. Hlavním garantem byla naše škola.
Akce se konala ve sportovní hale Maroldova v Děčíně.

Celkem bylo připraveno 18 stanovišť – resuscitace, volání ZZS, obvazová technika, přenos raněných atd. Studenti spolupracovali se žáky SZŠ Děčín. Velmi trpělivě a ochotně vysvětlovali správné postupy v první pomoci, odpovídali na dotazy a hodnotili výkony hendikepovaných účastníků.
Sledovali úžasné výkony soutěžících, jejich zaujatost, ale někdy i encyklopedické znalosti,
které na nás chrlili jedním dechem….

Při hodnocení jsme se dočkali poděkování a velkého potlesku.
Někteří účastníci projevili přání společné fotografie.

Akce byla velmi přínosná, studenti viděli praxi „i z druhé strany“
a k slzám dojetí chybělo opravdu málo…..

 

Mgr. Eva Provazníková
zástupkyně ředitelky pro VOŠ


Autor: Mgr. Eva Provazníková Publikováno 24. 12. 2018 1:10

Zubaři na zajímavém workshopu firmy VITA

Datum konání: 27. 11. 2018

 
 
Dne 27. 11. 2018 proběhl v areálu zubních techniků dlouho očekávaný workshop.
Školitel pan Čeněk Neruda, zástupce firmy Vita, společně se zástupcem firmy Interdent panem Michalem Novým, předvedl studentkám DZT3 nanášení keramických hmot na zirkonovou kapnu fasetovacím materiálem VM9. Připravenou kapnu si studenti pomocí scaneru sami virtuálně navrhli
a po vyfrézování ve stomatologické laboratoři Oberfrauendorf ji společně se školitelem dokončili. 

Akce měla velký úspěch. Studenti se snažili korunky co nejlépe dokončit.
Čeněk Neruda následně předal všem účastníkům certifikát. 
 
Tyto školící akce podporují odborný růst
a tím přispívají k dalšímu zkvalitňování výuky zubních techniků v naší škole.
Spojení školského a firemního prostředí budeme i nadále podporovat.
 
Miroslava Hnízdilová 
odborná vyučující AZT a DZT

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
 

Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 24. 12. 2018 0:50

Celostátní odborná konference zdravotních laborantů byla i letos úspěšná

Datum konání: 14. 11. 2018 - 15. 11. 2018

 

22. ročník této prestižní mezinárodní akce byl i letos úspěšný. Setkal se s velkým zájmem široké odborné veřejnosti. Na konferenci přijalo pozvání 350 hostů. Mezi nimi byli zástupci laborantů, specialistů ve zdravotnictví, odborných pedagogů, žáků a studentů oboru Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant. Kromě zástupců z České republiky se konference zúčastnili i žáci a studenti ze slovenských zdravotnických škol.

Účastníky přivítala ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková.

Program tvořili žákovské a studentské přednášky. Tématické rámce souvisely s praxí zdravotních laborantů a laboratorních asistentů.

Prezentace hodnotili odborníci z klinických laboratoří, pod vedením primáře Jana Špičky, který je přednostou Ústavu laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Svoji porotu měli i žáci a studenti.

Kvalita příspěvků byla vyrovnaná. Je patrné, že jejich přípravě byla věnována spousta času. 

Na základě počtu získaných bodů byly následně vyhodnoceny tři nejlepší prezentace. 

První místo získala žákyně Střední zdravotnické školy v Bratislavě. Ve své přednášce se zabývala tématem „Koloidné striebro verzus antibakteriálne liečivá“. Druhé místo patří žákyni z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Praze, Alšovo nábřeží, která uspěla s přednáškou „Číhá na nás v MHD nebezpečí?". Třetím místem byl oceněn žák ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně, Merhautova. Ve své práci se zabýval tématem „Metody zpracování cytobloků FN Brno“.

Je potěšující, že úroveň prezentací má stabilně vzrůstající tendenci. 

Velké poděkování patří specialistům z praxe, kteří byli ochotni se podělit o své cenné zkušenosti s ostatními.

Se všemi se těšíme opět nashledanou.

 

Mgr. Lenka Slapničková

 

Fotografická reportáž

_MG_0779ok_750.jpg


Autor: Lenka Slapničková Publikováno 9. 1. 2019 12:07

Zubní technici na odborné přednášce firmy 3M

Datum konání: 7. 11. 2018

 3M_logo1_750.png
 
Opět po roce u nás proběhla odborná přednáška firmy 3M. Tématem byly otiskovací hmoty.
Formou teoretických a praktických ukázek nám Ing. Karolína Babková
představila nové otiskovací hmoty a automatický míchací přístroj Pentamix.

Žáci a studenti se seznámili s A-silikonovými materiály,
určené pro 1- krokou a 2- krokou techniku otiskování,  
polyéterovými otiskovacími hmotami a lžící na duální otisky Triple Tray.

Studenti si také vyzkoušeli míchání otiskovacích hmot, včetně automatického míchání.

Přednáška sklidila velký úspěch. 

Těšíme se na další setkání.

 

Miroslava Hnízdilová
odborná vyučující 

___

FOTOGRAFIE Z AKCE

20181106_105418_WEB.jpg

 


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 22. 11. 2018 12:36

Studenti DZT na exkurzi v Německu

Datum konání: 30. 10. 2018

 

Studenti třetího ročníku DZT se zúčastnili exkurze do laboratoří v Oberfrauendorfu a Neuruppinu, které se nacházejí asi 75 km od Berlína. Akci připravil pan Thilmann Schütz, za výrazné pomoci naší absolventky Zuzky Tipmannové, která zajistila i přepravu studentů do místa určení. 

Další den proběhlo představení dalších dvou laboratoří Bandulet a Ruppin technik. Následovala přednáška Zuzky Tipmannové na téma “Moderní možnosti zhotovení celkových a částečných snímatelných náhrad“.

Pak jsme se přesunuli na prohlídku obří laboratoře, dá se říci linky s 65 techniky, kde jsme se měli všichni na co dívat a že jsme koukali…..

Cílem exkurze bylo představení nabídky pracovních pozic pro absolventy a možnosti souvislé praxe našich studentů.

Na děvčata návštěva velmi zapůsobila a po společné dohodě se německé laboratoře mohou těšit na praktické stáže studentů v různých částech Německa – Bad Kissingen, Neuruppin, Glasshütte,  Oberfrauendorf a Dresden.

Na závěr proběhla komentovaná prohlídka města a slavnostní večeře s rozloučením.

Byla to zajímavá exkurze a myslím, že se všem líbila.

 

Miroslava Hnízdilová

Fotografie z akce

Neuruppin_750.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 21. 11. 2018 16:06

Zubní technici na školení firmy Dentsply Sirona

Datum konání: 23. 10. 2018

 

Dne 23. 10. 2018 jsem pro studenty 2. ročníku DZT
připravila zajímavé školení u firmy Dentsply Sirona.

Děkujeme hlavně panu Karlu Pletkovi za úžasný přístup ke studentům.
Naší skupině se podařilo vyrobit první presované korunky z materiálu Celtra Press.
Mohli si tak vyzkoušet práci s novou technologií. Příští rok budou mít možnost porovnání s presovacím materiálem Vita VM 9, který máme ve škole.

Všem se prezentace moc líbila.
Jsem ráda, že spolupráce započatá se studenty v Bensheimu,
se bude rozvíjet i nadále.

 

Miroslava Hnízdilová
odborná vyučující AZT a DZT

____

Fotoreportáž

Dentsply_sirona_logo_web_750.png


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 13. 11. 2018 16:07

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Datum konání: 17. 10. 2018

úvod pÅechod_750.jpg

 

Naše škola se připojila k celostátním oslavám vzniku Československé republiky. 
Připravili jsme přehlídku vývoje zdravotnického vzdělávání na Ústecku a Teplicku za posledních 
100 let. Vysoká účast nás přesvědčila, že to byl krok správným směrem. Předvedli jsme historické techniky a nástroje, které v minulých letech sloužily k péči o zdraví a život pacientů. 
Na nich je nejlépe vidět, jakým obrovským vývojem si zdravotnictví prošlo.


Přivítány byly návštěvy odborné i laické veřejnosti. Mezi nás přišli uchazeči o studium, představitelé krajské samosprávy i naši bývalí zaměstnanci. Bylo to příjemné a často i dojemné setkání. 
Pedagogové, ve spolupráci se svými žáky a studenty, připravili zajímavé prezentace a praktické ukázky z odborného života. Návštěvníci si tak mohli nechat změřit tlak či provést vyšetření z kapky krve. Pomocí speciálních obleků si vyzkoušeli, jaké obtíže mohou pociťovat lidé ve vyšším věku, kteří bojují s nadváhou, poruchami zraku či jinými zdravotními problémy.

Zubní technici opět dokázali, že umějí perfektně zvládnout svou profesi 
a pacientům dokáží poskytnout maximální péči.

Maséři předvedli baňkování, masáž lávovými kameny a další zajímavé techniky.

Farmaceuti a laboratorní asistenti ve svých laboratořích demonstrovali, 
že základem lidského života je chemie.

V areálu oboru diplomovaná dentální hygienistka proběhlo seznámení návštěvníků
se zásadami kvalitní péče o dutinu ústní, neboť prevence není nikdy dost.

Záchranáři předvedli resuscitaci a další techniky zachraňující život. 

Všichni pak potvrdili svou vysokou kvalitu a odbornou úroveň.


Žijeme v době, která přináší nové objevy. 
Ty umožňují další zkvalitňování lidského života. 
Je dobré vědět, že existují lidé, kteří nám mohou a umějí pomoci, pokud to budeme potřebovat.

Lidský organismus potřebuje celoživotní péči. 
Základem plnohodnotného života je zdravý životní styl, 
zahrnující v sobě nejenom kvalitní stravu, 
ale také pravidelnou pohybovou aktivitu a duševní hygienu. 


Zdravotnictví je složitý organismus. Vedle moderní techniky jej tvoří především lidé. 
Ať se jedná o specialisty ve zdravotnických zařízeních, praktické lékaře, fyzioterapeuty, záchranáře, farmaceuty či další zdravotnické pracovníky, 
důležitý je přístup k člověku, odbornost a schopnost empatie.

Jsme hrdi na to, že přispíváme k výchově nových zdravotníků, 
kteří jsou připraveni pomáhat druhým zachraňovat jejich zdraví a životy.

 

_____

Fotografie - budova Palachova

Fotografie - budova Moskevská

Publikace - 100 let zdravotnického vzdělávání

Článek na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva


Autor: admin Publikováno 21. 10. 2018 1:16

Naši zubní technici na návštěvě v Microdentu

Datum konání: 8. 10. 2018

 

Dne 8. října jsme navštívili se žáky AZT4A + AZT4B
frézovací centrum Microdent v Turnově.

 

Společnost se zabývá provozováním komplexního centra pro digitální výrobu
stomatologických náhrad a zdravotních pomůcek.

Pomocí nejmodernějších technologií, jako je HSC frézování, laserové sintrování,
3D tisk a laserová ablace, zhotovuje vše od korunek a můstků,
přes složité práce na implantátech,

až po sofistikované implantační šablony.

 

Žáci prošli procesem výroby zubů CAD/CAM metodou,
prohlédli si rozšířené výrobní prostory Microdentu i nové 3D tiskárny NextDent.
Taktéž absolvovali základní školení práce s 3D skenerem Dental Wings.


Byla to zajímavá podívaná. Děkujeme všem za pěkné přijetí.
 

Potěšilo nás, že ve firmě našli uplatnění i absolventi našeho oboru.

 

FOTOGRAFIE

 

Miroslava Hnízdilová

Milada Altnerová

Jana Janová

 

0_logo_750.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 11. 10. 2018 12:12


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3