Horní menu

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Fulltextové vyhledávání

Školní zpravodaj


Každý z nás má šanci být v něčem jedinečný

Školní zpravodaj

Naši studenti záchranáři opět v akci

Datum konání: 30. 8. 2019

Ještě nezačal školní rok a studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář jsou opět v akci.

30. srpna 2019 proběhla na dálnici D8 bezpečnostní akce s názvem Den pro kamiony. Tu pravidelně pořádá BESIP ve spolupráci s Policií ČR a SRN, Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a oborem Diplomovaný zdravotnický záchranář.  Za naši školu se účastnila studentka a student 1. a 2. ročníku. Ve spolupráci s profesionálními záchranáři prováděli kontroly lékárniček zastavených kamionů a dalších vozidel. Také školili řidiče v poskytování první pomoci. Profesionálové rovněž využívali jazykové znalosti našich studentů v komunikaci s cizími státními příslušníky.

Další akcí, na které jsme se coby škola podíleli, byl 31. srpna 2019 Den otevřených dveří na základně záchranné služby Německého červeného kříže v Pirně. Při této příležitosti studenti reprezentovali projekt, který realizujeme společně se Zdravotnickou záchranou službou Ústeckého kraje.

Komunikace probíhala hlavně v německém jazyce. K dispozici byla i tlumočnice. O naše stanoviště byl velký zájem hlavně z řad dětí, které velmi zaujaly naše speciální panenky.

Akce byla velmi náročná nejen nejen na cizojazyčnou komunikaci, ale také po stránce fyzické, neboť v tomto období panovalo velmi teplé a slunečné počasí.

Naši studenti opět dokázali svoji vysokou odbornou připravenost.

 

Mgr. Eva Rohanová

 

1.jpg

2.jpg

4.jpg3.jpg

 


Autor: Eva Rohanová Publikováno 17. 9. 2019 9:43

Záchranáři pomáhali při doškolení členů Horské služby ČR

Datum konání: 18. 6. 2019

logo_HS.jpgNa základě dlouhodobé spolupráce jsme byly požádány o pomoc při zajištění doškolení členů Horské služby České republiky v poskytování první pomoci. Organizaci měli na starost pracovníci oblasti Krušné hory a tak se akce uskutečnila v krásném prostředí tiských skal.

Lektory byli odborníci z praxe – lékaři. Ti konali odborný dohled nad plněním jednotlivých úkolů. Naši studenti prvního a druhého ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář asistovali coby figuranti. Napodobovali zraněné s různými typy poranění. Byli namaskováni, instruováni v dobré simulaci zranění a umístěni na jednotlivá stanoviště.

Doškolení bylo rozděleno do dvou bloků. V tom dopoledním členové horské služby řešili hlavně hromadná neštěstí – evakuaci základní školy, dopravní nehodu s osmi zraněnými, pobodání hmyzem dětí na školním výletu a resuscitaci.

Na odpoledne byly připraveny různé typy poranění spojených s pobytem v přírodě a horách – pád lezce ze skály, pád cyklisty, kolaps běžce, pád z výšky, úraz při sportu, řezné poranění s masivním krvácením apod. Při plnění jednoho z úkolů byly využity naše studentky, které hovoří rusky a ukrajinsky, takže se zasahující museli domluvit i přes jazykovou bariéru.

Celá akce byla velmi dobře zorganizovaná. Záchranáři se zhostili svých úkolů na výbornou. Zároveň to pro ně byl cenný zdroj teoreticko-praktických informací, které jistě zhodnotí v svém dalším studiu.

 

Mgr. Eva Rohanová
Mgr. Eva Provazníková

 


Autor: Eva Rohanová, Eva Provazníková Publikováno 20. 6. 2019 16:07

Pohybová rehabilitace na hřbetech koní

Datum konání: 17. 6. 2019

Se žáky 2. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční jsme se účastnili hipoterapie v Bystřanech u Teplic. Do vesnice nás dopravila městská hromadná doprava. Zbytek jsme došli hezky pěšky.

Paní Bc. Lucie Veselá Kukaňová nám nejprve vysvětlila, co hipoterapie vlastně obnáší a s jakými přístupy se mohou setkat. Následně byli žáci zapojeni do socializace pomocí péče o koně. Jezdili s kolečkem, vozili seno, plnili sítě a čistili jednotlivé koně. Dále absolvovali procházku do výběhu a zpět, ze kterého si dovedli (za dozoru majitelky a pracovníků) koně a poníky.

Nechyběla ani pohybová rehabilitace přímo na hřbetu koní. Závěrem proběhlo procvičení v týmové práci. Ta spočívala v rozdělení se do skupin a závodech v dokoulení balíku sena do seníku. Někteří žáci pokořili svůj strach a přiblížili se ke koni blíže než na 5 metrů. Panovala velmi dobrá nálada. I počasí nám přálo.

Žáci byli skvělí. Telefony měli schované v kapsách, neboť práce vyžadovala obě ruce .

Pohybové aktivity v přírodě, zahrnující nejenom činnosti spojené s jízdou na koni, ale také péči o zvířata, jsou důležitou součástí zdravotní terapie. Mohou pomoci s mnoha problémy fyzického i psychického rázu. U řady klientů dochází k významnému ústupu jejich obtíží.

Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Michaela Stuchlá

 

 

1a.jpg

2a.jpg

3a.jpg


Autor: Hana Dvořáková, Michaela Stuchlá Publikováno 20. 6. 2019 15:33

Asistenti zubního technika na školení anatomické modelace

Datum konání: 27. 5. 2019

 

27. května 2019 se v našem areálu zubních techniků uskutečnilo vynikající školení zaměřené na vyškrabávání anatomického tvaru zubů ze sádry. Vedení se ujal pan Marco Lucka ze stomatologické laboratoře LuckaDent Vědomice u Roudnice. Zúčastnilo se ho deset žákyň oboru Asistent zubního technika.

1. místo_750.jpg

Úvodem proběhla malá prezentace. Po ní se žáci, pod vedením pana Lucky, snažili vyškrabávat anatomické tvary určených zubů, které dostali jako předlohu.

Splnění úkolu jim trvalo necelých pět hodin.

Na závěr byly vybrány tři nejlepší práce. 

1. místo - Zdislava Kroupová (AZT4B)

2. místo  - Nikol Šťastná (AZT2)

3. místo - Hana Vrabcová (AZT3B)

 

Dívky od nás dostaly malé dárky, které jsme jim připravili.

Pan Lucka se velmi cenil nadšení žáků, s jakým přistupovali k řešení zadání. S dalšími novinkami a pracovními postupy má v úmyslu se k nám opět vrátit.

Děkuji kolegyním za hladký průběh.

 

FOTOREPORTÁŽ

  Miroslava Hnízdilová

 


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 10. 6. 2019 19:52

Záchranáři na zdravotnické akci s BESIPem

Datum konání: 22. 5. 2019

 

logo.jpg

Stará Oleška se 22. května 2019 stala dějištěm preventivní osvětové akce Mladý cyklista. Byla určena pro žáky základních škol. Ti byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. V rámci soutěže se plnily úkoly spojené s bezpečným provozem na silnici. Jednu část tvořila disciplína v poskytování první pomoci. Provoz zajišťovali studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Jeden byl namaskovaný jako zraněný, druhý dozoroval plnění úkolu.

Žáci byli šikovní a na soutěž dobře připraveni. Vše probíhalo klidně a rychle. Naši studenti dávali dětem zpětnou vazbu a nezapomněli je pochválit za předvedený výkon.

Akce byla velmi dobře zorganizovaná. Spolupráce s Besipem funguje již mnoho let ke spokojenosti všech zúčastněných.

 

Mgr. Eva Rohanová


Autor: Eva Rohanová Publikováno 27. 5. 2019 9:36

Mezinárodní soutěž záchranářů Rallye Ostrov 2019 byla velmi náročná

Datum konání: 22. 5. 2019 - 24. 5. 2019

Studenti prvního a druhého ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se účastnili záchranářského cvičení Rallye Ostrov 2019. To probíhalo v rámci česko – německého projektu. Celkem bylo přítomno 21 posádek – 5 německých, 16 českých. Na cvičení byl přihlášen také náš tým tvořený studentkami DZZ 2 Andreou Luxovou a Kristýnou Hrnčířovou.

Ostatní pomáhali organizátorům na jednotlivých stanovištích. Někteří administrovali hodnocení, jiní pracovali při zajištění organizace plynulého příchodu posádek.

Ve středu byly připraveny celkem čtyři úkoly. Cvičení bylo zahájeno v 15 hodin za vytrvalého deště a chladu, který trval až do 22 hodin. Někteří studenti byli po celou dobu venku, bez možnosti se schovat.

Ve čtvrtek bylo připraveno celkem šest stanovišť. Soutěž byla zahájena v 9 hodin a ukončena v 16 hodin. Počasí bylo ráno chladné, ale v průběhu dne se teplota zvyšovala a dokonce svítilo i sluníčko.

Studenti plnili přidělené úkoly po celou dobu soutěže v rámci organizace a administrace. Během akce se střídali v plnění povinností a tak se mohli podívat i na ostatní stanoviště. Čerpali tak nové informace přímo od profesionálních záchranářů.

Úkoly byly velmi pestré a náročné – porod s poporodním krvácením, dopravní nehoda, resuscitace utonulých, ošetření oběšeného, ošetření pacienta s mechanickou srdeční podporou, ale i odlehčené,  jako přenášení vajíček hydraulickými kleštěmi nebo zkouška paměti. My jsme se zaměřily hlavně na práci našich studentek. Obě plnily stanovené úkoly velmi zodpovědně. Prokázaly velkou míru znalostí a profesních dovedností. Školu reprezentovaly velmi dobře. Vyslechly si od komisařů mnoho pochval. V soutěži skončily na 14. místě, což znamená, že porazily sedm profesionálních posádek.

Studenti, kteří pomáhali s organizací cvičení, se zhostili svých úkolů bezchybně. Respektovali všechny pokyny a napomohli k plynulému průběhu.

Cvičení bylo velmi náročné, studenti unavení, ale vše zvládli.

 

Mgr. Eva Rohanová, Mgr. Eva Provazníková

1_web.jpg

2_web.jpg

3_web.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 27. 5. 2019 8:58

Záchranáři školili zaměstnance pivovaru v první pomoci

Datum konání: 17. 5. 2019

17. května 2019 provedli studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář školení zaměstnanců Pivovaru Velké Březno. Tématem bylo poskytování první pomoci. Na této akci se naše škola podílela již po druhé.

Zadání modelové situace znělo: výbuch zařízení jedné části provozu pivovaru. Studenti se po diskusi shodli na čtyřech typech poranění. Organizačně proběhlo rozdělení do dvojic, takže jeden z dvojice byl vždy figurant – hrál poraněného člověka, a druhý dělal supervizora – dohlížel na správnost ošetření poraněného. Studenti sami zvládli přípravu, včetně maskování.

Zaměstnanci pivovaru byli rozděleni do třech skupin. Každá měla 60 minut na splnění úkolu. Nejprve proběhlo ošetření poraněných osob. Následovala rozprava, kdy studenti reflektovali vše, co se dělo. Ukázali, jak by ošetření mělo správně probíhat, včetně řízení situace a volání na záchrannou službu.

Dle zpětné vazby se školení touto interaktivní formou líbilo a bylo všem přínosem.

Naši záchranáři reprezentovali školu na vysoké úrovni, pracovali samostatně, vystupovali klidně a profesionálně.

 

Mgr. Eva Rohanová


Autor: Eva Rohanová Publikováno 21. 5. 2019 16:06

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Datum konání: 9. 5. 2019

11_web.jpg

9. května 2019 se v naší škole uskutečnily Studentské volby do Evropského parlamentu.

 
Poděkování patří Mgr. Martě Levické za jejich organizaci v budově Moskevská a dále žákům 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum, kteří pracovali ve volební komisi. V budově Palachova se o zajištění starali žáci prvního ročníku oboru Asistent zubního technika.
Všem děkuji za výbornou spolupráci. Paní Blance Novákové za pořízení fotodokumentace. Vyučujícím pak za informování žáků.
 
Výsledky školního hlasování:
VOLEBNÍ ÚČAST – odevzdáno 177 hlasů, 3 hlasy byly neplatné
  1. ANO, vytrollíme europarlament 35 hlasů
  2. ANO 2011 34 hlasů
  3. PRO Zdraví a Sport 25 hlasů
  4. Česká pirátská strana 20 hlasů

Celorepublikově se voleb zúčastnilo téměř 19 000 žáků z České republiky. Celkovým vítězem se stala Česká pirátská strana. 

Mgr. Ida Vohryzková
 
 

 

Fotoreportáž Blanky Novákové


Autor: Ida Vohryzková Publikováno 20. 5. 2019 16:05

Dračí lodě 2019

Datum konání: 3. 5. 2019 - 4. 5. 2019

0_750.jpg

Naše škola se každoročně zúčastňuje prestižního závodu dračích lodí. Ten je pořádán v rámci akce „Den Labe“.

Místem konání byla tradičně veslařská loděnice ve Vaňově. 3. května 2019 se konal v pořadí již 7. ročník. Naši posádku tvořil tým vybraných žákyň a žáků SŠ. Počasí nám bohužel příliš nepřálo. Na vodní sporty byla opravdu zima. Ale mohli jsme se skrýt pod střechou stanu a zahřát se teplým čajem či kávou. Tu nám připravil kapitán posádky. Přes náročné podmínky jsme získali 4. místo.

Druhý den probíhal 11. ročník závodu pro dospělé. Počasí bylo ještě více nepřívětivé, ale nic to stejně neubralo na našem odhodlání o co nejlepší umístění. To se také podařilo a 11. ročník jsme oslavili 11. místem :-)) z 36 posádek.

Těšíme se na další ročník této skvělé akce.

 

Vedoucí výprav - Mgr. Josef Nedvěd

FOTOGRAFIE


Autor: Mgr. Josef Nedvěd Publikováno 17. 5. 2019 13:26

14. ročník Celostátní soutěže v první pomoci

Datum konání: 24. 4. 2019 - 25. 4. 2019

Ve středu 24. a čtvrtek 25. dubna jsme se s žáky tříd ZA 3A – Hankou Lavičkovou a Eliškou Hrdou a ZA 3B – Anetou Zankerovou a Jiřím Herlitzem zúčastnili Celostátní soutěže první pomoci ve Lhotce u Mělníka. Celkem se do soutěže přihlásilo 19 družstev, tvořených žáky SZŠ z celé České republiky (např. Ostrava, Příbram, Liberec, Hradec Králové).

Soutěž probíhala v táborové základně patřící DDM hl. m. Prahy, uprostřed krásné přírody Kokořínska. Ubytováni jsme byli v nových srubech vybavených vlastním sociálním zařízením a přímotopy, což jsme v noci ocenili. Po příjezdu do tábora po 18. hodině a po večeři proběhlo losování startovacích pozic na večer a následující den. Tento úkol patřil velitelům družstev.  Naše družstvo startovalo jako 18 té. První etapa soutěže začínala ve středu večer, pro nás, vzhledem k vylosované startovací pozici až ve 23,20 hod. Čekání na start jsme si krátili odpočinkem a opékáním špekáčků u táboráku. Následující den se naše družstvo postavilo na start soutěže ve 12, 15 hod. Během dopoledne probíhal v areálu tábora doprovodný program – zástupce skupiny Vamed Mediterra, která v ČR provozuje celkem devět zdravotnických zařízení mimo jiné v Mělníce, pracovníci z nemocnice na Bulovce s praktickou ukázkou a možností obléknout si speciální oblek proti tropickým nemocem, ukázka zbraní PČR nebo program „Ruce na prsa“ zaměřený na samovyšetřování prsů. S prevencí se nezapomnělo ani na muže s programem „Zdravé koule“, jak je z názvu patrné jedná se o samovyšetření varlat. Samotná trasa soutěže vedla lesem okolo tábora, mezi skalami a poli. Byla dlouhá téměř 2,5 km a čekalo nás na ní 5 stanovišť. Modelové situace byly různorodé – dodávka s pašovanými migranty a překotným porodem, pád parašutistek do skal, intoxikace mladistvých léky, houbami a drogami v lese, střelné poranění atd. Jedním ze stanovišť byla sanita ZS, kde měli žáci rozpoznat např. pomůcky používané k zajištění DC. Na jednotlivých stanovištích byli přítomni jako hodnotitelé lékaři a záchranáři ze záchranné služby. Mezi kritéria hodnocení patřila organizace práce a pohotovost na místě zásahu, činnost velitele družstva nebo technika ošetření a přivolání RZS. Po ukončení ošetření na každém stanovišti proběhl rozbor situace s odborníky a diskuse. O konečném pořadí rozhodoval nejen počet získaných bodů z jednotlivých stanovišť, ale také celkový čas na trase.

Celou akci bych zhodnotila pozitivně. Organizačně byla soutěž zvládnuta výborně, jídla bylo dostatek a bylo chutné, zajištěn byl i pitný režim. Počasí nám přálo, ve čtvrtek bylo opravdu horko, což jsme v pravé poledne mezi poli moc neocenili ????. Žáci se chovali vzorně a celou soutěž si užili. Na jednotlivých stanovištích uplatnili dovednosti jak ze školního kola, tak ze soutěže v Děčíně.  Oni sami ji hodnotí jako zdařilou, navíc to pro ně byla další cenná zkušenost.

A nejdůležitější informace na závěr. Domů jsme odjížděli jako 10. s počtem 99 bodů z celkového počtu 19 družstev! Vítězové získali 116 bodů, což je rozdíl nepatrný. Žákům navrhuji udělení Pochvaly ředitelky školy, za vzornou reprezentaci a krásné umístění.

 

Mgr. Jana Pidrmanová
odborná vyučující


Autor: Mgr. Jana Pidrmanová Publikováno 17. 5. 2019 12:49


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2
Společné cvičení s Policií ČR
3 4
Bazárek 2019
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5