Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Školní zpravodaj


ZPRAVODAJ_750.jpg

 

 

myšlenka.jpg

 

Záchranáři školili zaměstnance pivovaru v první pomoci

Datum konání: 17. 5. 2019

 

17. května 2019 provedli studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář školení zaměstnanců Pivovaru Velké Březno. Tématem bylo poskytování první pomoci. Na této akci se naše škola podílela již po druhé.

Zadání modelové situace znělo: výbuch zařízení jedné části provozu pivovaru. Studenti se po diskusi shodli na čtyřech typech poranění. Organizačně proběhlo rozdělení do dvojic, takže jeden z dvojice byl vždy figurant – hrál poraněného člověka, a druhý dělal supervizora – dohlížel na správnost ošetření poraněného. Studenti sami zvládli přípravu, včetně maskování.

Zaměstnanci pivovaru byli rozděleni do třech skupin. Každá měla 60 minut na splnění úkolu. Nejprve proběhlo ošetření poraněných osob. Následovala rozprava, kdy studenti reflektovali vše, co se dělo. Ukázali, jak by ošetření mělo správně probíhat, včetně řízení situace a volání na záchrannou službu.

Dle zpětné vazby se školení touto interaktivní formou líbilo a bylo všem přínosem.

Naši záchranáři reprezentovali školu na vysoké úrovni, pracovali samostatně, vystupovali klidně a profesionálně.

 

Mgr. Eva Rohanová


Autor: Eva Rohanová Publikováno 21. 5. 2019 16:06

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Datum konání: 9. 5. 2019

 

9. května 2019 se v naší škole uskutečnily Studentské volby do Evropského parlamentu.
 
Poděkování patří Mgr. Martě Levické za jejich organizaci v budově Moskevská a dále žákům 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum, kteří pracovali ve volební komisi. V budově Palachova se o zajištění starali žáci prvního ročníku oboru Asistent zubního technika.
Všem děkuji za výbornou spolupráci. Paní Blance Novákové za pořízení fotodokumentace. Vyučujícím pak za informování žáků.
 
Výsledky školního hlasování:
VOLEBNÍ ÚČAST – odevzdáno 177 hlasů, 3 hlasy byly neplatné

1.           ANO, vytrollíme europarlament 35 hlasů

2.           ANO 2011 34 hlasů

3.           PRO Zdraví a Sport 25 hlasů

4.           Česká pirátská strana 20 hlasů
 
Celorepublikově se voleb zúčastnilo téměř 19 000 žáků z České republiky. Celkovým vítězem se stala Česká pirátská strana.
 
 
Mgr. Ida Vohryzková
 
 

 __

Fotoreportáž Blanky Novákové

11_web.jpg


Autor: Ida Vohryzková Publikováno 20. 5. 2019 16:05

Dračí lodě 2019

Datum konání: 3. 5. 2019 - 4. 5. 2019

 

Naše škola se každoročně zúčastňuje prestižního závodu dračích lodí. Ten je pořádán v rámci akce „Den Labe“.

Místem konání byla tradičně veslařská loděnice ve Vaňově. 3. května 2019 se konal v pořadí již 7. ročník. Naši posádku tvořil tým vybraných žákyň a žáků SŠ. Počasí nám bohužel příliš nepřálo. Na vodní sporty byla opravdu zima. Ale mohli jsme se skrýt pod střechou stanu a zahřát se teplým čajem či kávou. Tu nám připravil kapitán posádky. Přes náročné podmínky jsme získali 4. místo.

Druhý den probíhal 11. ročník závodu pro dospělé. Počasí bylo ještě více nepřívětivé, ale nic to stejně neubralo na našem odhodlání o co nejlepší umístění. To se také podařilo a 11. ročník jsme oslavili 11. místem :-)) z 36 posádek.

Těšíme se na další ročník této skvělé akce.

 

Vedoucí výprav - Mgr. Josef Nedvěd

 

FOTOGRAFIE

0_750.jpg


Autor: Mgr. Josef Nedvěd Publikováno 17. 5. 2019 13:26

14. ročník Celostátní soutěže v první pomoci

Datum konání: 24. 4. 2019 - 25. 4. 2019

 

 

Ve středu 24. a čtvrtek 25. dubna jsme se s žáky tříd ZA 3A – Hankou Lavičkovou a Eliškou Hrdou a ZA 3B – Anetou Zankerovou a Jiřím Herlitzem zúčastnili Celostátní soutěže první pomoci ve Lhotce u Mělníka. Celkem se do soutěže přihlásilo 19 družstev, tvořených žáky SZŠ z celé České republiky (např. Ostrava, Příbram, Liberec, Hradec Králové).

Soutěž probíhala v táborové základně patřící DDM hl. m. Prahy, uprostřed krásné přírody Kokořínska. Ubytováni jsme byli v nových srubech vybavených vlastním sociálním zařízením a přímotopy, což jsme v noci ocenili. Po příjezdu do tábora po 18. hodině a po večeři proběhlo losování startovacích pozic na večer a následující den. Tento úkol patřil velitelům družstev.  Naše družstvo startovalo jako 18 té. První etapa soutěže začínala ve středu večer, pro nás, vzhledem k vylosované startovací pozici až ve 23,20 hod. Čekání na start jsme si krátili odpočinkem a opékáním špekáčků u táboráku. Následující den se naše družstvo postavilo na start soutěže ve 12, 15 hod. Během dopoledne probíhal v areálu tábora doprovodný program – zástupce skupiny Vamed Mediterra, která v ČR provozuje celkem devět zdravotnických zařízení mimo jiné v Mělníce, pracovníci z nemocnice na Bulovce s praktickou ukázkou a možností obléknout si speciální oblek proti tropickým nemocem, ukázka zbraní PČR nebo program „Ruce na prsa“ zaměřený na samovyšetřování prsů. S prevencí se nezapomnělo ani na muže s programem „Zdravé koule“, jak je z názvu patrné jedná se o samovyšetření varlat. Samotná trasa soutěže vedla lesem okolo tábora, mezi skalami a poli. Byla dlouhá téměř 2,5 km a čekalo nás na ní 5 stanovišť. Modelové situace byly různorodé – dodávka s pašovanými migranty a překotným porodem, pád parašutistek do skal, intoxikace mladistvých léky, houbami a drogami v lese, střelné poranění atd. Jedním ze stanovišť byla sanita ZS, kde měli žáci rozpoznat např. pomůcky používané k zajištění DC. Na jednotlivých stanovištích byli přítomni jako hodnotitelé lékaři a záchranáři ze záchranné služby. Mezi kritéria hodnocení patřila organizace práce a pohotovost na místě zásahu, činnost velitele družstva nebo technika ošetření a přivolání RZS. Po ukončení ošetření na každém stanovišti proběhl rozbor situace s odborníky a diskuse. O konečném pořadí rozhodoval nejen počet získaných bodů z jednotlivých stanovišť, ale také celkový čas na trase.

Celou akci bych zhodnotila pozitivně. Organizačně byla soutěž zvládnuta výborně, jídla bylo dostatek a bylo chutné, zajištěn byl i pitný režim. Počasí nám přálo, ve čtvrtek bylo opravdu horko, což jsme v pravé poledne mezi poli moc neocenili ????. Žáci se chovali vzorně a celou soutěž si užili. Na jednotlivých stanovištích uplatnili dovednosti jak ze školního kola, tak ze soutěže v Děčíně.  Oni sami ji hodnotí jako zdařilou, navíc to pro ně byla další cenná zkušenost.

A nejdůležitější informace na závěr. Domů jsme odjížděli jako 10. s počtem 99 bodů z celkového počtu 19 družstev! Vítězové získali 116 bodů, což je rozdíl nepatrný. Žákům navrhuji udělení Pochvaly ředitelky školy, za vzornou reprezentaci a krásné umístění.

 

                                                                                     Mgr. Jana Pidrmanová
odborná vyučující


Autor: Mgr. Jana Pidrmanová Publikováno 17. 5. 2019 12:49

Výchovně vzdělávací exkurze do Rakouska

Datum konání: 15. 4. 2019 - 17. 4. 2019

 

Tuto exkurzi jsme již před léty absolvovali a žákům se tehdy velmi líbila. Proto jsme se pro ni rozhodli i letos. V Rakousku jsme byli ve dnech 15. – 17. 4. 2019. Nicméně jsme nečekali, že stejně jako tenkrát, ji opět prožijeme v nádherném počasí. To zde bylo hodně potřebné, neboť dost času se tráví v překrásné přírodě Alp.

První den jsme navštívili lázeňské městečko Bad Ischl, kde měl svou vilu císař František Josef. Poté jsme jeli do městečka Hallstatt, které je chráněnou památkou Unesco. Zde jsme si vyslechli výklad o původním keltském osídlení a hallstattské kultuře. Závěrem byla na pořadu cesta k malebnému jezero Gossausee.

Následující den jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu, což žáky opravdu nadchlo. Pohybovali se zde důlním vláčkem, po skluzavkách, lodí a důlním výtahem. Těžba soli byla znázorněna multimediální prezentací. Berchtesgaden je však znám i jako místo bývalého pobytu fašistických pohlavárů. I tuto část historie nám přiblížila paní průvodkyně. Fakultativně bylo možné vyjet lanovkou na Jänner nebo se projít k největšímu alpskému jezeru Königssee. Den jsme zakončili nedaleko našeho ubytování, v městečku Zell am See.

Poslední den následovala prohlídka největšího rakouského hradu Werfen. Z Werfenu  jsme odjeli do do města Salzburg. Průvodkyně nám ukázala  nejvýznamnější stavby a pohovořila o nich.

Celkově vyjadřuji spokojenost s cestovní kanceláří Pangea, řidičem, průvodkyní paní Srpovou (byla opravdu skvělá) i ubytováním. Paní průvodkyně zase ocenila, že máme žáky velmi disciplinované, což svědčí o jejich dobrém vedení.

Děkuji všem kolegyním za spolupráci.

 

 

Mgr. Květa Fischerová


Autor: Květa Fischerová Publikováno 30. 4. 2019 13:03

Diplomovaní zubní technici ve "Světě rovnátek"

Datum konání: 27. 3. 2019

 

27. března 2019 jsme s kolegyní Miladou Altnerovou a studenty 2. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik v Praze navštívili akci "Svět rovnátek" – Neviditelná rovnátka Invisalign.

Mile nás překvapily naše tři absolventky. Tereza Thořová, Bára Bínová a Lucie Svobodová, které se nám celé dopoledne věnovaly. Majitel pan Mastracci nás po roce opět rád viděl. Tereza Thořová připravila prezentaci spojenou s prohlídkou ordinací i laboratoře. Představila náplň jejich práce a princip fungování rovnátek.

Rovnátka Invisalign jsou prakticky neviditelná, velmi komfortní a v porovnání s fixními rovnátky mnohem jednodušší. Při konzumaci potravy a pití se vyndají a zuby se vyčistí. Doporučená denní doba jejich nošení je 22 hodin. Čím méně je pacient používá, tím se léčba více prodlužuje.

Na začátku se posílá scan chrupu pacienta do firmy v Itálii, kde lékaři ve speciálně vyvinutém programu naplánují průběh léčby. Na základě výsledků se pomocí technologie 3D tisku vyrobí série dlah ze speciálních plastů přímo pacientovi na míru. Ty se budou měnit každých 7 - 14 dnů. Během této doby pacient dochází pouze na kontrolu a to přibližně jednou za tři měsíce. Průměrná doba léčby je 2-3 roky.

Jako první v České Republice nabízí Svět rovnátek systém Invisalign i pro malé pacienty do 11 let. Před zahájením samotné léčby se zhotoví opět scan zubů, který následně lékaři použijí při vytváření návrhu vhodného postupu. Následně za pomoci 3D tisku je zhotovena sada dlah. Léčba pro děti slouží jako předléčba před vlastním použitím rovnátek, určených pro teenagery. Ty jsou již aplikovány na stálý chrup. Toho se využívá zejména u případů s těžšími vadami, kde se vhodnou předléčbou zamezí větší deformaci chrupu.

Majitel firmy pan Mastracci je s našimi absolventy velmi spokojen a má zájem o další spolupráci. Byl by rád, kdyby do svých řad získal nové pracovní síly.

Studentům se ve Světě rovnátek líbilo. Někteří mají v úmyslu se o tuto pracovní pozici ucházet po absolvování naší školy.    

 

                                                                            Miroslava Hnízdilová a Milada Altnerová
odborné vyučující

 

 

Stránky společnosti

 

Fotografická reportáž

web.jpg

logo web_750.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 9. 4. 2019 9:00

3. místo Kristýny Švecové v celostátní ošetřovatelské soutěži

Datum konání: 21. 3. 2019

 

21. března 2019 jsme se zúčastnily celostátní soutěže rehabilitačního ošetřovatelství, které se konalo ve Střední zdravotnické škole, ulice Ruská, Praha 10. Přítomno bylo celkem 16 zdravotnických škol. Za nás soutěžila žákyně 4. ročníku oboru zdravotnický asistent Kristýna Švecová. Doprovod zajišťovaly žákyně Klára Kettnerová a Karolína Pourová.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V teoretické Kristýna přednesla připravenou prezentaci na téma Kinestetika. Poté hodnotící komise vznášela dotazy. V praktické si Kristýna vylosovala úkol formou kazuistiky u geriatrického pacienta. Na základě ní pak stanovila aktuální a potencionální ošetřovatelské problémy. Posléze prakticky provedla masáž zad a napolohovala klientku do polohy na pravém boku. Na závěr zdůvodnila provedené ošetřovatelské činnosti a uvedla predilekční místa vzniku dekubitů v poloze na zádech. Musím vyzdvihnout výkon figurantky, který byl věrný skutečnosti.

Organizace soutěže byla na vysoké úrovni, vládla přátelská a vstřícná atmosféra. Po celou dobu bylo
k dispozici i výborné občerstvení.

S vyhlášením výsledků přišla velká radost, protože se Kristýna Švecová umístila na vynikajícím
3. místě. Všichni soutěžící byli obdarováni drobnostmi. První tři ocenění dostali navíc 
ještě hodinky na uniformu a dárkové poukazy.

 

Srdečně gratulujeme!

 

                                                  Mgr. Valéria Šrejberová 
odborná vyučující


Autor: Valéria Šrejberová Publikováno 8. 4. 2019 12:43

Úspěch našich žáků na psychologické olympiádě

Datum konání: 20. 3. 2019

 

20. března 2019 se v mostecké VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ konalo regionální kolo 14. ročníku psychologické olympiády. Letošním tématem byla „Síla okamžiku“. Organizátoři soutěž perfektně připravili. Prostorné učebny, pohoštění, doprovodný program. Vše bylo sladěno do nejmenších detailů.

Soutěže se celkem zúčastnilo 16 žáků z 8 středních zdravotnických škol regionu Ústeckého
a Libereckého. Předsedkyní komise byla Mgr. Ilona Kopecká, která je, mimo jiné, také autorkou několika psychologických učebnic.

Práce žáků byly plné emocí, které posluchače zasáhly. V soutěžích a olympiádách tohoto typu není vítězů ani poražených. Důležité je, že člověk zvítězí sám nad sebou a nad nepříznivými okolnostmi.
V tom je jeho síla.

Naši školu reprezentovali Kristýna Adamovská, Natálie Obšilová, Marek Šams a Matyáš Kuncl.

Porota udělila dvě mimořádná ocenění. Jedno obdržela naše Kristýna Adamovská. V celkovém pořadí se na druhém místě umístil Marek Šams. Z celkového počtu pěti ocenění tak naši studenti získali dvě, což je skvělý úspěch.

 

Jsme moc rády za tyto skvělé výsledky.

Srdečně gratulujeme!

 

 

 

Mgr. Hana Bažantová
Mgr. Martina Paulíková

odborné vyučující


Autor: Martina Paulíková Publikováno 2. 4. 2019 21:57

Zdravotničtí asistenti v Děčíně obstáli

Datum konání: 19. 3. 2019

 

Dne 19. 3. 2019 se naši žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnili regionální soutěže středních zdravotnických škol v první pomoci, která proběhla s mezinárodní účastí. Akce se konala v areálu OC Pivovar. Pořadatelskou školou byla SZŠ Děčín. Organizaci celé akce zvládli velmi dobře. Celkem se zúčastnilo sedm družstev. 

Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště, kde se řešila různorodá poranění figurantů (úraz elektrickým proudem, alergická reakce, popáleniny, zástava oběhu, poranění páteře…). Součástí celé soutěže byl test z první pomoci, který psal každý žák sám a také nácvik na cvičné figuríně. Odborné zdravotnické postupy byly totožné s reálnými situacemi, se kterými se mohou budoucí zdravotníci ve své praxi setkat. Hodnocení jednotlivých výkonů zajišťovali profesionální pracovníci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Naše družstvo se celkově umístilo na velmi pěkném 4. místě. Soutěž byla žáky hodnocena pozitivně. Již se těšíme na další podobnou akci, která se bude konat ve Lhotce u Mělníka.

 

Mgr. Jana Pidrmanová
odborná vyučující

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                 

 


Autor: Jana Pidrmanová Publikováno 2. 4. 2019 21:09

Záchranáři učili nevidomé základům první pomoci

Datum konání: 6. 3. 2019

 

 

Pár slov úvodem

Společně se studenty prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se nám na popud paní Blanky Šťástkové (zástupkyně klientů TyfloCentra) a Petry Honzátkové (zaměstnankyně TyfloCentra) podařilo uskutečnit setkání za účelem výuky první pomoci pro nevidomé klienty z TyfloCentra v Ústí nad Labem. Ti měli možnost si vyzkoušet správný postup při srdeční masáži, základy obvazových technik, osahali si uložení lidských orgánů na modelu a seznámili se s vybavením batohu, využívaného pro první pomoc. Při srdeční masáži klientům pomáhala písnička, kterou používají při nácviku i studenti. Ta má za cíl usnadnit udržování správného rytmu.

Akce probíhala ve škole v Moskevské ulici, v naprosto uvolněné a příjemné atmosféře. I když šlo o první setkání s nevidomými spoluobčany, studenti se chovali zcela přirozeně. Byli, stejně jako naši hosté, ze společně stráveného odpoledne nadšeni. Domnívám se, že prožitková setkání jsou pro studenty velmi důležitá, pro jejich budoucí profesní i osobní život. Na co si totiž sáhneme, co prožijeme, to můžeme lépe pochopit.

V závěru dostali naši hosté certifikát o absolvování nácviku první pomoci, který vytvořila studentka prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Bc. Jana Filasová. Díky paní Petře Honzátkové byl převeden do Braillova písma. O tom, že se celá akce opravdu vydařila, vypovídá i přiložená fotodokumentace.

                                                                                     Mgr. Alena Vekrbauerová, odborná učitelka    

                                                                                

Hodnocení akce pracovnicemi TyfloCentra

Z akce jsem měla velkou radost, povedla se. Byla cítit velmi příjemná atmosféra. Studenti byli ochotní a klienti nadšení. Vše si zkoušeli. Pro mnohé to byla první zkušenost si něco takového osahat. Doufáme, že bude možnost dalšího setkání.

 

Překvapila mne spolupráce ze strany studentů, byť se jednalo o teprve 1. ročník. Na naše klienty byli velmi dobře připraveni a jejich komunikace byla fajn. Moc děkujeme i za milé a výborné pohoštění.

Petra Honzátková, Barbora Žárská

 

První pomoc pro nevidomé očima klientů

Kurzů první pomoci, jak běžných, tak upravených pro zrakově postižené, jsme za svůj život absolvovali několik. Na akci jsme z Lovosic přijeli spíš ze zvědavosti. Zajímalo nás, jakým způsobem bude vedena. Zlákala nás také možnost hmatové prohlídky modelu lidského těla.

To, že studenti pracovali s dospělými různého stupně zrakového postižení a někdy i dalších zdravotních komplikací, pro ně určitě nebylo jednoduché. Jinak se věc vysvětluje člověku, který přece jen trošku vidí, jinak zcela nevidomému. Všichni studenti, se kterými jsme přišli do styku, se chovali přirozeně, vysvětlovali srozumitelně a byli schopni zodpovědět otázky.

Při prohlídce modelu jsme chlapcům doporučili, aby umístění jednotlivých orgánů souběžně naznačili i na těle nevidomého, aby si mohl udělat lepší představu.

Na závěr se chceme omluvit za našeho vodicího psa, kterého víc než oživovací techniky, zajímal talíř skvělého pečiva, připraveného na uvítanou.

Manželé Krajíčkovi a Pluto

 

Líbilo se nám to. Byli jsme spokojení. Něco jiného je to jenom slyšet, nebo si to mít možnost reálně vyzkoušet a osahat.

Petr Jirgl a Carmela Dobíšková, Ota Hofman

 

A co na to studenti

Pro každou připravenou aktivitu měli klienti možnost využít veškerých svých kompenzačních mechanismů. Mohli si tedy modely a pomůcky prohlédnout dostatečně zblízka a osahat, jak bylo zapotřebí. Jednotlivé činnosti jsme vedli tak, aby je každý zvládl vyřešit co nejefektivněji, bez ohledu na stupeň svého zrakového postižení. Velký důraz jsme kladli na hmat klienta.

Nakonec byli účastníci oceněni certifikáty, které byly tištěny Braillovým písmem. Z reakcí klientů soudíme, že se jim akce líbila, stejně jako nám. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Aleně Vekrbauerové za příležitost něco takového absolvovat a za novou zkušenost.

Za studenty oboru DZZ 1. ročníku  Bc. Jana Filasová

 

________________

FOTOGRAFICKÁ REPORTÁŽ

10_web.jpg


Autor: Alena Vekrbauerová Publikováno 26. 4. 2019 15:03


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Výsledky přijímacího řízení SŠ
Výsledky přijímacího řízení SŠ
30 1 2 3
Dračí lodě 2019
4
Dračí lodě 2019
5
6
Informace pro přijaté uchazeče SŠ
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Informace pro přijaté uchazeče SŠ
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
7
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
8
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
9
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Studentské volby do Evropského parlamentu 2019
10
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
11
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
12
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
13
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
14
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
15
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
16
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
17
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Naši záchranáři školili zaměstnance pivovaru
18
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
19
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
20
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
21
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
22
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
23
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
24
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
25
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
26
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
27
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
28
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
29
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
30
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
31
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
1
Cyklisticko sportovní kurz 2019 - pozvánka
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Cyklisticko sportovní kurz 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
2
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Vyplácení příspěvku na dopravu 2019
Stipendium - Zdravotnický asistent 2019

Jednorázové akce