Horní menu

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Fulltextové vyhledávání

Školní zpravodaj


Každý z nás má šanci být v něčem jedinečný

Školní zpravodaj

Výchovně vzdělávací exkurze do Rakouska

Datum konání: 15. 4. 2019 - 17. 4. 2019

 

Tuto exkurzi jsme již před léty absolvovali a žákům se tehdy velmi líbila. Proto jsme se pro ni rozhodli i letos. V Rakousku jsme byli ve dnech 15. – 17. 4. 2019. Nicméně jsme nečekali, že stejně jako tenkrát, ji opět prožijeme v nádherném počasí. To zde bylo hodně potřebné, neboť dost času se tráví v překrásné přírodě Alp.

První den jsme navštívili lázeňské městečko Bad Ischl, kde měl svou vilu císař František Josef. Poté jsme jeli do městečka Hallstatt, které je chráněnou památkou Unesco. Zde jsme si vyslechli výklad o původním keltském osídlení a hallstattské kultuře. Závěrem byla na pořadu cesta k malebnému jezero Gossausee.

Následující den jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu, což žáky opravdu nadchlo. Pohybovali se zde důlním vláčkem, po skluzavkách, lodí a důlním výtahem. Těžba soli byla znázorněna multimediální prezentací. Berchtesgaden je však znám i jako místo bývalého pobytu fašistických pohlavárů. I tuto část historie nám přiblížila paní průvodkyně. Fakultativně bylo možné vyjet lanovkou na Jänner nebo se projít k největšímu alpskému jezeru Königssee. Den jsme zakončili nedaleko našeho ubytování, v městečku Zell am See.

Poslední den následovala prohlídka největšího rakouského hradu Werfen. Z Werfenu  jsme odjeli do do města Salzburg. Průvodkyně nám ukázala  nejvýznamnější stavby a pohovořila o nich.

Celkově vyjadřuji spokojenost s cestovní kanceláří Pangea, řidičem, průvodkyní paní Srpovou (byla opravdu skvělá) i ubytováním. Paní průvodkyně zase ocenila, že máme žáky velmi disciplinované, což svědčí o jejich dobrém vedení.

Děkuji všem kolegyním za spolupráci.

 

 

Mgr. Květa Fischerová


Autor: Květa Fischerová Publikováno 30. 4. 2019 13:03

Diplomovaní zubní technici ve "Světě rovnátek"

Datum konání: 27. 3. 2019

 

27. března 2019 jsme s kolegyní Miladou Altnerovou a studenty 2. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik v Praze navštívili akci "Svět rovnátek" – Neviditelná rovnátka Invisalign.

Mile nás překvapily naše tři absolventky. Tereza Thořová, Bára Bínová a Lucie Svobodová, které se nám celé dopoledne věnovaly. Majitel pan Mastracci nás po roce opět rád viděl. Tereza Thořová připravila prezentaci spojenou s prohlídkou ordinací i laboratoře. Představila náplň jejich práce a princip fungování rovnátek.

Rovnátka Invisalign jsou prakticky neviditelná, velmi komfortní a v porovnání s fixními rovnátky mnohem jednodušší. Při konzumaci potravy a pití se vyndají a zuby se vyčistí. Doporučená denní doba jejich nošení je 22 hodin. Čím méně je pacient používá, tím se léčba více prodlužuje.

Na začátku se posílá scan chrupu pacienta do firmy v Itálii, kde lékaři ve speciálně vyvinutém programu naplánují průběh léčby. Na základě výsledků se pomocí technologie 3D tisku vyrobí série dlah ze speciálních plastů přímo pacientovi na míru. Ty se budou měnit každých 7 - 14 dnů. Během této doby pacient dochází pouze na kontrolu a to přibližně jednou za tři měsíce. Průměrná doba léčby je 2-3 roky.

Jako první v České Republice nabízí Svět rovnátek systém Invisalign i pro malé pacienty do 11 let. Před zahájením samotné léčby se zhotoví opět scan zubů, který následně lékaři použijí při vytváření návrhu vhodného postupu. Následně za pomoci 3D tisku je zhotovena sada dlah. Léčba pro děti slouží jako předléčba před vlastním použitím rovnátek, určených pro teenagery. Ty jsou již aplikovány na stálý chrup. Toho se využívá zejména u případů s těžšími vadami, kde se vhodnou předléčbou zamezí větší deformaci chrupu.

Majitel firmy pan Mastracci je s našimi absolventy velmi spokojen a má zájem o další spolupráci. Byl by rád, kdyby do svých řad získal nové pracovní síly.

Studentům se ve Světě rovnátek líbilo. Někteří mají v úmyslu se o tuto pracovní pozici ucházet po absolvování naší školy.    

 

                                                                            Miroslava Hnízdilová a Milada Altnerová
odborné vyučující

 

 

Stránky společnosti

 

Fotografická reportáž

web.jpg

logo web_750.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 9. 4. 2019 9:00

3. místo Kristýny Švecové v celostátní ošetřovatelské soutěži

Datum konání: 21. 3. 2019

 

21. března 2019 jsme se zúčastnily celostátní soutěže rehabilitačního ošetřovatelství, které se konalo ve Střední zdravotnické škole, ulice Ruská, Praha 10. Přítomno bylo celkem 16 zdravotnických škol. Za nás soutěžila žákyně 4. ročníku oboru zdravotnický asistent Kristýna Švecová. Doprovod zajišťovaly žákyně Klára Kettnerová a Karolína Pourová.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V teoretické Kristýna přednesla připravenou prezentaci na téma Kinestetika. Poté hodnotící komise vznášela dotazy. V praktické si Kristýna vylosovala úkol formou kazuistiky u geriatrického pacienta. Na základě ní pak stanovila aktuální a potencionální ošetřovatelské problémy. Posléze prakticky provedla masáž zad a napolohovala klientku do polohy na pravém boku. Na závěr zdůvodnila provedené ošetřovatelské činnosti a uvedla predilekční místa vzniku dekubitů v poloze na zádech. Musím vyzdvihnout výkon figurantky, který byl věrný skutečnosti.

Organizace soutěže byla na vysoké úrovni, vládla přátelská a vstřícná atmosféra. Po celou dobu bylo
k dispozici i výborné občerstvení.

S vyhlášením výsledků přišla velká radost, protože se Kristýna Švecová umístila na vynikajícím
3. místě. Všichni soutěžící byli obdarováni drobnostmi. První tři ocenění dostali navíc 
ještě hodinky na uniformu a dárkové poukazy.

 

Srdečně gratulujeme!

 

                                                  Mgr. Valéria Šrejberová 
odborná vyučující


Autor: Valéria Šrejberová Publikováno 8. 4. 2019 12:43

Úspěch našich žáků na psychologické olympiádě

Datum konání: 20. 3. 2019

 

20. března 2019 se v mostecké VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ konalo regionální kolo 14. ročníku psychologické olympiády. Letošním tématem byla „Síla okamžiku“. Organizátoři soutěž perfektně připravili. Prostorné učebny, pohoštění, doprovodný program. Vše bylo sladěno do nejmenších detailů.

Soutěže se celkem zúčastnilo 16 žáků z 8 středních zdravotnických škol regionu Ústeckého
a Libereckého. Předsedkyní komise byla Mgr. Ilona Kopecká, která je, mimo jiné, také autorkou několika psychologických učebnic.

Práce žáků byly plné emocí, které posluchače zasáhly. V soutěžích a olympiádách tohoto typu není vítězů ani poražených. Důležité je, že člověk zvítězí sám nad sebou a nad nepříznivými okolnostmi.
V tom je jeho síla.

Naši školu reprezentovali Kristýna Adamovská, Natálie Obšilová, Marek Šams a Matyáš Kuncl.

Porota udělila dvě mimořádná ocenění. Jedno obdržela naše Kristýna Adamovská. V celkovém pořadí se na druhém místě umístil Marek Šams. Z celkového počtu pěti ocenění tak naši studenti získali dvě, což je skvělý úspěch.

 

Jsme moc rády za tyto skvělé výsledky.

Srdečně gratulujeme!

 

 

 

Mgr. Hana Bažantová
Mgr. Martina Paulíková

odborné vyučující


Autor: Martina Paulíková Publikováno 2. 4. 2019 21:57

Zdravotničtí asistenti v Děčíně obstáli

Datum konání: 19. 3. 2019

 

Dne 19. 3. 2019 se naši žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnili regionální soutěže středních zdravotnických škol v první pomoci, která proběhla s mezinárodní účastí. Akce se konala v areálu OC Pivovar. Pořadatelskou školou byla SZŠ Děčín. Organizaci celé akce zvládli velmi dobře. Celkem se zúčastnilo sedm družstev. 

Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště, kde se řešila různorodá poranění figurantů (úraz elektrickým proudem, alergická reakce, popáleniny, zástava oběhu, poranění páteře…). Součástí celé soutěže byl test z první pomoci, který psal každý žák sám a také nácvik na cvičné figuríně. Odborné zdravotnické postupy byly totožné s reálnými situacemi, se kterými se mohou budoucí zdravotníci ve své praxi setkat. Hodnocení jednotlivých výkonů zajišťovali profesionální pracovníci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Naše družstvo se celkově umístilo na velmi pěkném 4. místě. Soutěž byla žáky hodnocena pozitivně. Již se těšíme na další podobnou akci, která se bude konat ve Lhotce u Mělníka.

 

Mgr. Jana Pidrmanová
odborná vyučující

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                 

 


Autor: Jana Pidrmanová Publikováno 2. 4. 2019 21:09

Záchranáři učili nevidomé základům první pomoci

Datum konání: 6. 3. 2019

 

 

Pár slov úvodem

Společně se studenty prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se nám na popud paní Blanky Šťástkové (zástupkyně klientů TyfloCentra) a Petry Honzátkové (zaměstnankyně TyfloCentra) podařilo uskutečnit setkání za účelem výuky první pomoci pro nevidomé klienty z TyfloCentra v Ústí nad Labem. Ti měli možnost si vyzkoušet správný postup při srdeční masáži, základy obvazových technik, osahali si uložení lidských orgánů na modelu a seznámili se s vybavením batohu, využívaného pro první pomoc. Při srdeční masáži klientům pomáhala písnička, kterou používají při nácviku i studenti. Ta má za cíl usnadnit udržování správného rytmu.

Akce probíhala ve škole v Moskevské ulici, v naprosto uvolněné a příjemné atmosféře. I když šlo o první setkání s nevidomými spoluobčany, studenti se chovali zcela přirozeně. Byli, stejně jako naši hosté, ze společně stráveného odpoledne nadšeni. Domnívám se, že prožitková setkání jsou pro studenty velmi důležitá, pro jejich budoucí profesní i osobní život. Na co si totiž sáhneme, co prožijeme, to můžeme lépe pochopit.

V závěru dostali naši hosté certifikát o absolvování nácviku první pomoci, který vytvořila studentka prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Bc. Jana Filasová. Díky paní Petře Honzátkové byl převeden do Braillova písma. O tom, že se celá akce opravdu vydařila, vypovídá i přiložená fotodokumentace.

                                                                                     Mgr. Alena Vekrbauerová, odborná učitelka    

                                                                                

Hodnocení akce pracovnicemi TyfloCentra

Z akce jsem měla velkou radost, povedla se. Byla cítit velmi příjemná atmosféra. Studenti byli ochotní a klienti nadšení. Vše si zkoušeli. Pro mnohé to byla první zkušenost si něco takového osahat. Doufáme, že bude možnost dalšího setkání.

 

Překvapila mne spolupráce ze strany studentů, byť se jednalo o teprve 1. ročník. Na naše klienty byli velmi dobře připraveni a jejich komunikace byla fajn. Moc děkujeme i za milé a výborné pohoštění.

Petra Honzátková, Barbora Žárská

 

První pomoc pro nevidomé očima klientů

Kurzů první pomoci, jak běžných, tak upravených pro zrakově postižené, jsme za svůj život absolvovali několik. Na akci jsme z Lovosic přijeli spíš ze zvědavosti. Zajímalo nás, jakým způsobem bude vedena. Zlákala nás také možnost hmatové prohlídky modelu lidského těla.

To, že studenti pracovali s dospělými různého stupně zrakového postižení a někdy i dalších zdravotních komplikací, pro ně určitě nebylo jednoduché. Jinak se věc vysvětluje člověku, který přece jen trošku vidí, jinak zcela nevidomému. Všichni studenti, se kterými jsme přišli do styku, se chovali přirozeně, vysvětlovali srozumitelně a byli schopni zodpovědět otázky.

Při prohlídce modelu jsme chlapcům doporučili, aby umístění jednotlivých orgánů souběžně naznačili i na těle nevidomého, aby si mohl udělat lepší představu.

Na závěr se chceme omluvit za našeho vodicího psa, kterého víc než oživovací techniky, zajímal talíř skvělého pečiva, připraveného na uvítanou.

Manželé Krajíčkovi a Pluto

 

Líbilo se nám to. Byli jsme spokojení. Něco jiného je to jenom slyšet, nebo si to mít možnost reálně vyzkoušet a osahat.

Petr Jirgl a Carmela Dobíšková, Ota Hofman

 

A co na to studenti

Pro každou připravenou aktivitu měli klienti možnost využít veškerých svých kompenzačních mechanismů. Mohli si tedy modely a pomůcky prohlédnout dostatečně zblízka a osahat, jak bylo zapotřebí. Jednotlivé činnosti jsme vedli tak, aby je každý zvládl vyřešit co nejefektivněji, bez ohledu na stupeň svého zrakového postižení. Velký důraz jsme kladli na hmat klienta.

Nakonec byli účastníci oceněni certifikáty, které byly tištěny Braillovým písmem. Z reakcí klientů soudíme, že se jim akce líbila, stejně jako nám. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Aleně Vekrbauerové za příležitost něco takového absolvovat a za novou zkušenost.

Za studenty oboru DZZ 1. ročníku  Bc. Jana Filasová

 

________________

FOTOGRAFICKÁ REPORTÁŽ

10_web.jpg


Autor: Alena Vekrbauerová Publikováno 26. 4. 2019 15:03

Soutěž v první pomoci

Datum konání: 27. 2. 2019

 

27. února 2019 proběhlo školní kolo soutěže první pomoci. V letošním 2. ročníku soupeřilo 6 nejlepších družstev z třídních kol a to hned ve dvou kategoriích. 

Hodnotící čtyřčlenná komise byla složena z řad členů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. V letošním roce musela soutěžící družstva projít modelovými situacemi, které vycházely ze simulace úrazů, vznikajících nejčastěji v domácím prostředí nebo v terénu.

Při poskytování první pomoci týmy prokazovaly schopnost spolupráce, improvizace, komunikace a použití vhodných pomůcek, které se v lékárničce běžně nacházejí. Úkolem prvního stanoviště bylo provedení základní neodkladné resuscitace s využitím AED. Druhé stanoviště bylo zaměřené na úrazové stavy, tj. spinální poranění či ošetření tepenného krvácení.

Družstva byla ihned po ukončení soutěžního úkolu vyrozuměna o chybách a nedostatcích, kterých se během poskytování první pomoci dopustila. Letos, stejně jako loni, obdržela vítězná družstva krásné věcné  ceny. 

Těšíme se na další setkání.

 

Mgr. Andrea Miltnerová, Mgr. Jana Pidrmanová
odborné vyučující


Autor: Andrea Miltnerová Publikováno 19. 3. 2019 23:13

Artikulátory a obličejový oblouk s firmou W&H

Datum konání: 20. 2. 2019

 

Žáci a studenti 3. ročníku oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik se 20. února 2019 zúčastnili poutavé odborné přednášky. Opět jsme u nás ve škole přivítali pana Michala Koudelku z firmy W&H z Prahy.

Obsahem byla problematika celkových náhrad, registrace čelistních vztahů a práce s obličejovým obloukem. Přednáška se setkala s velkým zájmem. Panu Koudelkovi patří naše poděkování, neboť již pátým rokem pro naše studenty tyto přednášky připravuje.

Tento specialista jezdí přednášet do zdravotnických škol v celé republice. O to více nás potěšilo, že s úrovní odborné výuky našich žáků a studentů vyjádřil velkou spokojenost. Zvláště pak ocenil předmět „Zhotovování stomatologických protéz“, který je u nás předmětem profilujícím.

Toto hodnocení potvrzuje naši tradičně vysokou úroveň odborné přípravy žáků a studentů. Současně je i velkým závazkem do budoucna.

 

Miroslava Hnízdilová
odborná vyučující AZT a DZT

1.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 19. 3. 2019 22:16

Umíte poskytnout nepřímou srdeční masáž?

Datum konání: 7. 2. 2019

 

7. února 2019 navštívili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář mateřskou školu Vinařská v Ústí nad Labem. Cílem bylo ukázat dětem a jejich rodičům základy poskytování první pomoci.

Se školou spolupracujeme již od roku 2012. Instruktáž jsme rozdělili do tří částí. V té první studenti ukázali postup při poskytování nepřímé srdeční masáže a využití automatizovaného externího defibrilátoru. Druhá byla zaměřena na obvazovou techniku a v třetí byla ústřední postavou naše látková panenka, na které se demonstruje lidské tělo – kosti a některé orgány.

Vše proběhlo formou hry. Děti i jejich rodiče si mohli vše vyzkoušet a získat odpovědi na jejich dotazy. 

Akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře a bylo vidět, že všechny zaujala.

 

Mgr. Eva Rohanová
          vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

1.jpg

2.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 19. 3. 2019 22:42

První pomoc pro skauty z Ústeckého kraje

Datum konání: 1. 2. 2019

 

O pololetních prázdninách, dne 1. února 2019, uskutečnili tři studenti  DZZ2 a jedna studentka DZZ1 instruktáž v poskytování  první pomoci pro skauty z Ústeckého kraje, kteří byli na společném pobytu v Krásné Lípě.

Akce se uskutečnila v odpoledních hodinách a měla dvě části. V první části studenti vysvětlili postup přijetí tísňového volání, jeho vyhodnocení a vyslání posádky na místo události. Dále ukázali postup resuscitace a využití AED. Následně si všichni účastníci vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž na výukových modelech. Mezitím se vedoucí namaskovali a zinscenovali modelovou situaci při výbuchu plynu v kuchyni. Tato interaktivní a náhlá akce byla druhou částí instruktáže, na kterou skauti nebyli předem připraveni.  Při této situaci bylo zraněno několik osob a skauti museli postupně řešit ošetření zraněných, včetně přivolání záchranné služby. V této části programu měli studenti funkci hodnotitelů správnosti postupu ošetření.

Figuranti hráli své role věrohodně a zúčastnění skauti se zhostili svých úkolů velmi dobře. Rovněž studenti si v rolích hodnotitelů počínali profesionálně. Bylo vidět, že mají zkušenosti ze cvičení a soutěží, kde bývají sami hodnoceni.

Celkově se akce velmi vydařila. Musím pochválit studenty za jejich vzornou reprezentaci naší školy, kterou realizovali bez ohledu na vlastní volno.

 

FOTOGRAFIE

 

Mgr. Eva Rohanová

 

2_750.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 4. 2. 2019 16:16


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2
Společné cvičení s Policií ČR
3 4
Bazárek 2019
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5