Horní menu

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Fulltextové vyhledávání

Školní zpravodaj


Každý z nás má šanci být v něčem jedinečný

Školní zpravodaj

Ústecký Dent 2019

Datum konání: 15. 1. 2019 - 16. 1. 2019

 

15. - 16. ledna 2019 se v prostorách VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem konal třetí ročník celorepublikové soutěže v kresbě a anatomické modelaci korunek z vosku Ústecký Dent.

Letos se ho zúčastnilo 12 středních a vyšších odborných škol pro zubní techniky s celkem
24 soutěžícími.

V první části čekal porotce úkol vybrat nejvydařenější kresbu horního premoláru.

Dále následovala hlavní část soutěže, a to modelace 3 horních frontálních zubů – 3 sólo korunek stojících vedle sebe. Úkol to byl nelehký, protože zuby nebyly v normálním postavení.

Studenti středních škol přijeli na soutěž v doprovodu vyučujících, kteří měli po dobu soutěže zajištěný program v podobě návštěvy zubní hygieny. Tu zajišťovaly studentky oboru DDH. Mgr. Břetislav Matyáš seznámil zúčastněné se současnou úrovní spolupráce školy se zahraničními partnery. Dále následovala prohlídka celé školy.

V pozdních odpoledních hodinách proběhlo vyhodnocení modelací i kresby a večer byli soutěžící
i porotci odměněni za celodenní úsilí společným bowlingem.

Druhý den ráno proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kresbě zvítězila naše žákyně Zdislava Kroupová z AZT4 B, druhé místo získala Lucie Geigerová ze státní VOŠZ a SŠL Plzeň a třetí místo obsadila Klára Doutnáčová z VOŠZ a SŠL Praha. V modelaci zvítězila Tereza Wágnerová z VOŠZ a SŠL České Budějovice, na druhém místě skončila Olga Ryglová z VOŠZ a SŠL Nymburk a třetí Lucie Strouhalová z VOŠZ a SŠL Karlovy Vary.

Vítězky byly odměněny věcnými dary od sponzorů, mezi které patřily společnosti StomaTeam, HenrySchein, Dentamed, Vita, Interdent, Rodentica, Kulzer, Krbec Dent, Dentoflex Vaše zubní centrum, GSK, Svět rovnátek a Ústecký kraj.

Moc děkujeme!

 

Věra Tautová (redakce časopisu StomaTeam)

 

 

 

 Ohlasy v médiích

StomaTeam

Dental Tribune

__

Fotografická reportáž Blanky Novákové

foto_750.jpg


Autor: Věra Tautová Publikováno 24. 1. 2019 13:38

Kurz sebeobrany pro záchranáře

Datum konání: 7. 1. 2019 - 31. 1. 2019

 

Dva lektoři SPJ Ústí nad Labem připravili pro studenty oboru DZZ jednodenní kurz sebeobrany. Ten proběhl celkem třikrát - 17. 1, 24. 1 a 31. 1. 2019,  v době od 8 do 12 hodin a to vždy pro cca desetičlennou skupinu.  Skládal se z několika částí. První obsahovala představení jednotky a rozsahu její činnosti prostřednictvím prezentace a videoukázek. Další byla zaměřena na výčet nebezpečných situací, se kterými se může záchranář setkat při poskytování přednemocniční péče a byla doplněna o informace, jak v takové situaci nejlépe reagovat. V této části byla zmíněna zákonná úprava institutu
„nutná obrana“ a „krajní nouze“. Studentům bylo vysvětleno, jakým způsobem a kterými prostředky  je možné se v nebezpečné situaci bránit. Dále proběhlo seznámení se s vybavením členů SPJ. Na závěr lektoři provedli praktický nácvik základních pravidel sebeobrany.

Kurz byl interaktivní. Studenti se  mohli kdykoliv ptát a diskutovat na různá témata. Jeho součástí byly i modelové situace, na kterých byla vysvětlena rizika a popsán správný postup chování a jednání.

Akci hodnotím jako velmi přínosnou pro studenty a jejich budoucí povolání. Při své výuce mohu i já čerpat z nově nabytých informací (např. výuka zdravotnického práva, modelové situace při výuce ošetřovatelských postupů).

Studentům se kurz velice líbil a rovněž ho hodnotili jako velmi přínosný a užitečný pro budoucí praxi na ZZS a Emergency.

Chtěla bych poděkovat oběma lektorům, kteří připravili zajímavý a poučný program.

 

                                                                          Mgr. Eva Rohanová
                                                                          Vedoucí studijní skupiny DZZ 1, DZZ 2           


Autor: Eva Rohanová Publikováno 4. 2. 2019 16:51

Záchranáři na zimním kurzu Horské služby

Datum konání: 6. 1. 2019 - 11. 1. 2019

 

Ve dnech 6. 1. – 11. 1. 2019 absolvovali studenti druhého ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zimní kurz horské služby. Vedli jej zkušení členové Horské služby Krušné hory. Zahrnoval teoretické přednášky, praktický nácvik techniky svozu speciálních saní, základy bezpečného pohybu v lavinovém terénu, základy čtení vrstev sněhu, určování lavinového nebezpečí a základy vyhledávání postižených v lavině.

Zakončen byl zkouškou, složenou ze dvou částí. V první museli studenti prokázat, že zvládnou ošetřit poraněného pacienta na sjezdovce, zajistit jeho transport ve speciálních saních a předat zdravotnické záchranné službě. V druhé části měli za úkol připravit bezpečné lanové jištění a vyprostit uvízlého člověka.

Sněhové podmínky byly výtečné, povětrnostní trochu horší – neustálé sněžení a prudký nárazový vítr.

Studenti prvního ročníku absolvovali lyžařskou přípravu na kurz Horské služby. Všichni lyžovali, někteří méně zdatní pak pod vedením instruktora.

Pobytu se účastnili také naši bývalí studenti, nyní profesionální záchranáři a externí vyučující, kteří připravili velmi pěkné motivační přednášky o profesi zdravotnického záchranáře.

Kurz byl fyzicky náročný. Organizačně i obsahově jej pak hodnotím jako velmi dobře připravený.

 

 

Mgr. Eva Rohanová

 

ODKAZ NA FOTOGRAFIE

DZZ_1_750_web.jpg


Autor: Eva Rohanová Publikováno 26. 1. 2019 10:44

PF 2019

Datum konání: 31. 12. 2018

Milí žáci a studenti,

vážení rodiče a přátelé školy,

končí nám rok 2018. Mnozí jej vnímají jako úspěšný, jiní se domnívají, že by mohl být
ještě o něco lepší. Tak tomu bývá u každého z nás. Něco se daří lépe, jiné by lepší mohlo být.
Něco ovlivnit můžeme, jiné ne.

Sokrates kdysi řekl, že život vidíme přesně takový, jaký jej vidět chceme. Ať již uplynulý rok hodnotíme jakkoliv, myslím, že je dobré vzpomenout a ocenit vše, co se nám povedlo.

Každý z nás má svůj žebříček hodnot. Některé z nich jsou však neměnné.
Zdraví, porozumění, láska, mír. Určitě najdete i další. 
Važme si toho, že žijeme ve svobodné demokratické společnosti,
která nám umožňuje osobní i profesní rozvoj.

Pokud se podíváme na naší školu, vnímáme další významné úspěchy, které potvrzují,
že jsme stabilním, dobře fungujícím vzdělávacím subjektem nejen na úrovni regionální či celostátní,
ale i mezinárodní. Spolupráce s domácími i zahraničními partnery přispěla k dalšímu zkvalitnění výuky a podpoře vzdělanosti v oblasti zdravotnictví. Naši absolventi dokazují, že získanou odbornost
a zkušenosti mohou bez problémů uplatnit na svém budoucím profesním životě. 

Přejme nám všem do nového roku 2019 jenom to dobré, zdraví, pohodu, klidnou mysl
a víru, že vše, co tvoříme, má smysl.

 

Vaše redakce.

__

Krátký videopřehled ze života naší školy.

PF 2019_web.jpg


Autor: admin Publikováno 30. 12. 2018 3:18

Bazárek 2018

Datum konání: 5. 12. 2018

 

Naše škola uspořádala další ročník tradiční charitativní akce, která je zaměřena na podporu sociálně potřebných žáků a studentů naší školy. I letos jsme připravili pestrou nabídku vánočních výrobků
a služeb. Vedle vánočních nápojů a pochoutek šlo o ruční práce studentů, žáků a učitelů.

Jsme rádi, že jsme opět dokázali zaujmout široké publikum a mohli pomoci potřebným.
Sokrates kdysi řekl, že pokud chceme pomáhat druhým a nevíme kde začít,
je dobré se podívat kolem sebe.
Náš vánoční bazárek toto poselství plní již řadu let.

Poděkování patří všem zúčastněným, jak z řad organizátorů,
tak i těch, kteří si přišli naše produkty nakoupit.
Přispěli na dobrou věc.

Přejeme všem lidem dobré vůle pohodový a úspěšný rok 2019.

 

Mgr. Josef Nedvěd

___

Fotografie z akce

DSC_3544_750.jpg


Autor: Mgr. Josef Nedvěd Publikováno 15. 12. 2018 3:28

11. ročník soutěže v první pomoci – Cesta do světa

Datum konání: 28. 11. 2018

 

28. listopadu se studenti oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili soutěže první pomoci
pro osoby s mentálním hendikepem. Hlavním garantem byla naše škola.
Akce se konala ve sportovní hale Maroldova v Děčíně.

Celkem bylo připraveno 18 stanovišť – resuscitace, volání ZZS, obvazová technika, přenos raněných atd. Studenti spolupracovali se žáky SZŠ Děčín. Velmi trpělivě a ochotně vysvětlovali správné postupy v první pomoci, odpovídali na dotazy a hodnotili výkony hendikepovaných účastníků.
Sledovali úžasné výkony soutěžících, jejich zaujatost, ale někdy i encyklopedické znalosti,
které na nás chrlili jedním dechem….

Při hodnocení jsme se dočkali poděkování a velkého potlesku.
Někteří účastníci projevili přání společné fotografie.

Akce byla velmi přínosná, studenti viděli praxi „i z druhé strany“
a k slzám dojetí chybělo opravdu málo…..

 

Mgr. Eva Provazníková
zástupkyně ředitelky pro VOŠ


Autor: Mgr. Eva Provazníková Publikováno 24. 12. 2018 1:10

Zubaři na zajímavém workshopu firmy VITA

Datum konání: 27. 11. 2018

 
 
Dne 27. 11. 2018 proběhl v areálu zubních techniků dlouho očekávaný workshop.
Školitel pan Čeněk Neruda, zástupce firmy Vita, společně se zástupcem firmy Interdent panem Michalem Novým, předvedl studentkám DZT3 nanášení keramických hmot na zirkonovou kapnu fasetovacím materiálem VM9. Připravenou kapnu si studenti pomocí scaneru sami virtuálně navrhli
a po vyfrézování ve stomatologické laboratoři Oberfrauendorf ji společně se školitelem dokončili. 

Akce měla velký úspěch. Studenti se snažili korunky co nejlépe dokončit.
Čeněk Neruda následně předal všem účastníkům certifikát. 
 
Tyto školící akce podporují odborný růst
a tím přispívají k dalšímu zkvalitňování výuky zubních techniků v naší škole.
Spojení školského a firemního prostředí budeme i nadále podporovat.
 
Miroslava Hnízdilová 
odborná vyučující AZT a DZT

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
 

Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 24. 12. 2018 0:50

Celostátní odborná konference zdravotních laborantů byla i letos úspěšná

Datum konání: 14. 11. 2018 - 15. 11. 2018

 

22. ročník této prestižní mezinárodní akce byl i letos úspěšný. Setkal se s velkým zájmem široké odborné veřejnosti. Na konferenci přijalo pozvání 350 hostů. Mezi nimi byli zástupci laborantů, specialistů ve zdravotnictví, odborných pedagogů, žáků a studentů oboru Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant. Kromě zástupců z České republiky se konference zúčastnili i žáci a studenti ze slovenských zdravotnických škol.

Účastníky přivítala ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková.

Program tvořili žákovské a studentské přednášky. Tématické rámce souvisely s praxí zdravotních laborantů a laboratorních asistentů.

Prezentace hodnotili odborníci z klinických laboratoří, pod vedením primáře Jana Špičky, který je přednostou Ústavu laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Svoji porotu měli i žáci a studenti.

Kvalita příspěvků byla vyrovnaná. Je patrné, že jejich přípravě byla věnována spousta času. 

Na základě počtu získaných bodů byly následně vyhodnoceny tři nejlepší prezentace. 

První místo získala žákyně Střední zdravotnické školy v Bratislavě. Ve své přednášce se zabývala tématem „Koloidné striebro verzus antibakteriálne liečivá“. Druhé místo patří žákyni z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Praze, Alšovo nábřeží, která uspěla s přednáškou „Číhá na nás v MHD nebezpečí?". Třetím místem byl oceněn žák ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně, Merhautova. Ve své práci se zabýval tématem „Metody zpracování cytobloků FN Brno“.

Je potěšující, že úroveň prezentací má stabilně vzrůstající tendenci. 

Velké poděkování patří specialistům z praxe, kteří byli ochotni se podělit o své cenné zkušenosti s ostatními.

Se všemi se těšíme opět nashledanou.

 

Mgr. Lenka Slapničková

 

Fotografická reportáž

_MG_0779ok_750.jpg


Autor: Lenka Slapničková Publikováno 9. 1. 2019 12:07

Zubní technici na odborné přednášce firmy 3M

Datum konání: 7. 11. 2018

 3M_logo1_750.png
 
Opět po roce u nás proběhla odborná přednáška firmy 3M. Tématem byly otiskovací hmoty.
Formou teoretických a praktických ukázek nám Ing. Karolína Babková
představila nové otiskovací hmoty a automatický míchací přístroj Pentamix.

Žáci a studenti se seznámili s A-silikonovými materiály,
určené pro 1- krokou a 2- krokou techniku otiskování,  
polyéterovými otiskovacími hmotami a lžící na duální otisky Triple Tray.

Studenti si také vyzkoušeli míchání otiskovacích hmot, včetně automatického míchání.

Přednáška sklidila velký úspěch. 

Těšíme se na další setkání.

 

Miroslava Hnízdilová
odborná vyučující 

___

FOTOGRAFIE Z AKCE

20181106_105418_WEB.jpg

 


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 22. 11. 2018 12:36

Studenti DZT na exkurzi v Německu

Datum konání: 30. 10. 2018

 

Studenti třetího ročníku DZT se zúčastnili exkurze do laboratoří v Oberfrauendorfu a Neuruppinu, které se nacházejí asi 75 km od Berlína. Akci připravil pan Thilmann Schütz, za výrazné pomoci naší absolventky Zuzky Tipmannové, která zajistila i přepravu studentů do místa určení. 

Další den proběhlo představení dalších dvou laboratoří Bandulet a Ruppin technik. Následovala přednáška Zuzky Tipmannové na téma “Moderní možnosti zhotovení celkových a částečných snímatelných náhrad“.

Pak jsme se přesunuli na prohlídku obří laboratoře, dá se říci linky s 65 techniky, kde jsme se měli všichni na co dívat a že jsme koukali…..

Cílem exkurze bylo představení nabídky pracovních pozic pro absolventy a možnosti souvislé praxe našich studentů.

Na děvčata návštěva velmi zapůsobila a po společné dohodě se německé laboratoře mohou těšit na praktické stáže studentů v různých částech Německa – Bad Kissingen, Neuruppin, Glasshütte,  Oberfrauendorf a Dresden.

Na závěr proběhla komentovaná prohlídka města a slavnostní večeře s rozloučením.

Byla to zajímavá exkurze a myslím, že se všem líbila.

 

Miroslava Hnízdilová

Fotografie z akce

Neuruppin_750.jpg


Autor: Miroslava Hnízdilová Publikováno 21. 11. 2018 16:06


_____________________
Kontaktní
a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
Obory VOŠ
 
(klikněte na obrázek)
 brožura úvodní strana na web_175.jpg
 
 
Dentální hygiena objednávky
(klikněte na obrázek)

malý náhled.jpg

spirála_6_modrá žlutá_451.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

 

 

ZPRAVODAJ_177.jpg

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2
Společné cvičení s Policií ČR
3 4
Bazárek 2019
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5