Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Studenti > Ke stažení

Ke stažení

Obsah

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

2. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

3. ŽÁDOSTI

4. DOMOV MLÁDEŽE

5. ŠKOLNÍ ŘÁD

6. VÝROČNÍ ZPRÁVA

7. ŠKOLSKÁ RADA

8. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

9. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

10. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


2. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Laboratorní asistent

Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum (KLP)

Asistent zubního technika

Masér sportovní a rekondiční


3. ŽÁDOSTI

II. opravný termín

Individuální vzdělávací plán VOŠZ

Individuální vzdělávací plán SŠZ

Opakování ročníku SŠZ

Opakování ročníku VOŠZ

Potvrzení praxe u stomatologa - DDH, kombinovaná forma (příloha k přihlášce ke studiu VOŠ)

Přerušení vzdělávání

Uvolnění z předmětů SŠZ

Uvolnění z předmětů VOŠZ

Uvolnění z TV

Zanechání vzdělávání

Žádost o přijetí formou přestupu

Žádost o uvolnění z vyučování SŠZ

Žádost o přijetí do vyššího ročníku SŠZ


4. DOMOV MLÁDEŽE

Přihláška do DM

Odhláška z DM

Vnitřní řád DM

Provozní řád výdejny DM

Souhlasné prohlášení rodiče

Souhlasné prohlášení zletilý žák

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zletilí

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilí

Pověření k vyzvedávání nezletilého žáka

Poučení o bezpečnosti celkové

Poučení o bezpečnosti akce

Poučení o bezpečnosti vycházky


5. ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád


6. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva 2021-2022


7. ŠKOLSKÁ RADA

Protokol o průběhu voleb


8. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna


9. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

DZT - Dělený můstek


10. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

Somatologie - pro obor Praktická sestra - Mgr. Helena Králová

Somatologie

Latinský jazyk - Mgr. Krtková

Latina pro střední zdravotnické školy

Dějepis - Mgr. Kafka

Učebnice_I.1

Učebnice_I.2

Učebnice_I.3

Učebnice_I.4

Učebnice_I.5

Učebnice_II.1

Učebnice_II.2

Učebnice_II.3

Učebnice_II.4

 

Učebnice_III.1

Učebnice_III.2

Učebnice_III.3

Učebnice_III.4

Učebnice_IV.1

Učebnice_IV.2

Učebnice_IV.3

Učebnice_IV.4

Učebnice_IV.5

Učebnice_V.1

Učebnice_V.2

Učebnice_V.3

Učebnice_V.4

Učebnice_V.5

Učebnice_VI.1

Učebnice_VI.2

Učebnice_VI.3

Učebnice_VI.4

Učebnice_VI.5

Učebnice_VI.6

Učebnice_VII.1

Učebnice_VII.2

Učebnice_VII.3

Učebnice_VII.4

Učebnice_VII.5

Učebnice_VIII.1

Učebnice_VIII.2

Učebnice_VIII.3

Učebnice_VIII.4

Učebnice_IX.1

Učebnice_IX.2

Učebnice_IX.3

Učebnice_IX.4

Učebnice_IX.5

Učebnice_X.1

Učebnice_X.2

Učebnice_X.3

Učebnice_X.4

Učebnice_XI.1

Učebnice_XI.2

Učebnice_XI.3

Učebnice_XI.4

Učebnice_XII.1

Učebnice_XII.2

Učebnice_XII.3

Učebnice_XII.4

Učebnice_XII.5

Učebnice_XII.6

Učebnice_XII.7

Učebnice_XIII.1

Učebnice_XIII.2

Učebnice_XIII.3

Učebnice_XIII.4

Učebnice_XIII.5

Učebnice_XIII.6

Učebnice_XIV.1

Učebnice_XIV.2

Učebnice_XIV.3

Učebnice_XIV.4

Učebnice_závěr


11. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik

Částečné snímatelné náhrady - Hana Cintlová, Ivana Říhová

441_ČSN_úvod

442_Rozdělení částečných snímatelných náhrad

443_Konstrukční prvky

444_Konstrukční zásady

445_Neyův sponový systém

446_Dočasné náhrady - charakteristika

447_Dočasné náhrady

448_Paralelometr

449_Popis paralelometru

450_Deskové náhrady - charakteristika

451_Desková náhrada - pracovní postup

452_Skeletové náhrady

453_Skeletové náhrady - pracovní postup

454_Analýza modelu

455_Analýza modelu - návod k praktickému provedení

456_Plán náhrady

457_Zhotovení duplicitního pracovního modelu

458_Zhotovení kovové konstrukce

459_Přeměna modelu konstrukce a její dokončení

460_Defekty odlitků

 

Fixní náhrady - Miroslava Hnízdilová

621_Zhotovení plášťové pryskyřičné korunky

622_Skeletované korunky a můstky

623_Fazetované korunky

624_Kořenová inlej

625_Korunkové inlaye, onlaye, overaye

626_Adhezivní náhrady

627_Estetická faseta

628_Fasetovaná korunka-fréz. a zásuv. spoje

629_Fasetovaný můstek

630_Keramická korunka VITA OMEGA 900

631_Keramický můstek_metalokeramika

632_Adhezivní náhrady-ROCHETTOVA DLAHA

633_CAD-systém 3 SHAPE_korunky

634_CAD-systém 3 SHAPE_můstky

635_Implantáty

636_Plášťové celolité korunky

637_Teleskopické korunky

638_Presovací keramické hmoty

639_Ochranné můstky

640_Celokeramický můstek

Pomocné stomatologické materiály - Blanka Nováková

681_Pomocné stomatologické materiály

682_Pomocné stomatologické materiály

683_Pomocné stomatologické materiály

684_Pomocné stomatologické materiály

685_Pomocné stomatologické materiály

686_Pomocné stomatologické materiály

687_Pomocné stomatologické materiály

688_Pomocné stomatologické materiály

689_Pomocné stomatologické materiály

690_Pomocné stomatologické materiály

691_Pomocné stomatologické materiály

692_Pomocné stomatologické materiály

693_Pomocné stomatologické materiály

694_Pomocné stomatologické materiály

695_Pomocné stomatologické materiály

696_Pomocné stomatologické materiály

697_Pomocné stomatologické materiály

698_Pomocné stomatologické materiály

699_Pomocné stomatologické materiály

700_Pomocné stomatologické materiály

Kreslení a modelování - Blanka Nováková

101_Metodické postupy - Dutina ústní

102_Metodické postupy - Popis zubu

103_Metodické postupy - H1

104_Metodické postupy - H2

105_Metodické postupy - H3

106_Metodické postupy - H4

107_Metodické postupy - H5

108_Metodické postupy - H6

109_Metodické postupy - H7

110_Metodické postupy - H8

111_Metodické postupy - Maxilla a mandibula

112_Metodické postupy - D1

113_Metodické postupy - D2

114_Metodické postupy - D3

115_Metodické postupy - D4

116_Metodické postupy - D5

117_Metodické postupy - D6

118_Metodické postupy - D7

119_Metodické postupy - D8

120_Metodické postupy - Terminologie

 

Celkové protézy - Lukáš Trnečka

741_Celkové protézy - charakteristika

742_Celkové protézy - konstrukční prvky

743_Celkové protézy - principy retence

744_Celkové protézy - protézní lože horní čelisti

745_Celkové protézy - protézní lože dolní čelisti

746_Pohyby mandibuly

747_Celkové protézy - preprotetická příprava

748_Celkové protézy - otiskovací technika

749_Celkové protézy - skusové šablony

750_Celkové protézy - fixace modelů do artikulátoru

751_Celkové protézy - artikulační teorie

752_Celkové protézy - stavění zubů

753_Celkové protézy - modelace baze

754_Celkové protézy - zhotovení lisováním

755_Celkové protézy - zhotovení litím

756_Celkové protézy - zhotovení injekčním litím

757_Opravy celkových protéz

758_Rebaze celkových protéz

759_Hybridní celková protéza

760_Celkové protézy - odborná terminologie