Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Studenti > Ke stažení

Ke stažení

Obsah

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
2. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
3. ŽÁDOSTI
4. DOMOV MLÁDEŽE
5. MATURITA
6. ŠKOLNÍ ŘÁD
7. VÝROČNÍ ZPRÁVA
8. ŠKOLSKÁ RADA
9. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
10. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
11. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY
12. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

 

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


2. KRITÉRIA KLASIFIKACE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Laboratorní asistent

Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum (KLP)

Asistent zubního technika

Masér sportovní a rekondiční


3. ŽÁDOSTI

II. opravný termín

Individuální vzdělávací plán VOŠZ

Individuální vzdělávací plán SŠZ

Opakování ročníku SŠZ

Opakování ročníku VOŠZ

Potvrzení praxe u stomatologa - DDH, kombinovaná forma (příloha k přihlášce ke studiu VOŠ)

Přerušení vzdělávání

Uvolnění z předmětů SŠZ

Uvolnění z předmětů VOŠZ

Uvolnění z TV

Zanechání vzdělávání

Žádost o přijetí formou přestupu

Žádost o uvolnění z vyučování SŠZ

Žádost o přijetí do vyššího ročníku SŠZ


4. DOMOV MLÁDEŽE

Přihláška do DM

Odhláška z DM

 

Vnitřní řád DM

Provozní řád výdejny DM

 

Souhlasné prohlášení rodiče

Souhlasné prohlášení zletilý žák

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Pověření k vyzvedávání nezletilého žáka

Poučení o bezpečnosti celkové

Poučení o bezpečnosti akce

Poučení o bezpečnosti vycházky


5. MATURITA

Úpravy jarního termínu maturitních zkoušek

__

Maturita 2021

 

Témata MZ ANJ ZL4A

Témata MZ ANJ AZT4

Témata MZ ANJ ZA 4A, 4B

Témata MZ ANJ LA 4A

Témata MZ ANJ LA 4

Témata k MZ ANJ MSR

Témata k MZ BIS ZL4

Témata k MZ FYZ

Témata k MZ HTS LA4

Témata k MZ CHE

Témata k MZ KLB LA4

Témata k MZ KLP ZL4

Témata k MZ MAS MSR

Témata k MZ MAT ZL

Témata k MZ MIE LA4

Témata MZ NEJ LA 4, AZT 4. ZL 4

Témata MZ NEJ ZA 4A, ZA 4B

Témata MZ NEJ ZL 4A

Témata k MZ NEJ MSR

Témata k MZ OSE ZA

Témata k MZ PRT AZT

Témata k MZ PSK ZA

Témata k MZ PSK MSR

Témata k MZ RER MSR

Témata k MZ SOM MSR

Témata k MZ SOM ZA

Témata k MZ Spol. věd. semináře

Témata k MZ STP AZT

Témata k pra. MZ LA4

Témata k pra. MZ OSN ZA

Témata pra. MZ ze ZSP, AZT

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z ČJL (kánon)

 


6. ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád

Příloha školního řádu


7. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva 2018-2019


8. ŠKOLSKÁ RADA

Protokol o průběhu voleb


9. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna


10. VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

DZT - Dělený můstek


11. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY

Somatologie - pro obor Praktická sestra - Mgr. Helena Králová

Somatologie

Latinský jazyk - Mgr. Krtková

Latina pro střední zdravotnické školy

Dějepis - Mgr. Kafka

Učebnice_I.1

Učebnice_I.2

Učebnice_I.3

Učebnice_I.4

Učebnice_I.5

Učebnice_II.1

Učebnice_II.2

Učebnice_II.3

Učebnice_II.4

 

Učebnice_III.1

Učebnice_III.2

Učebnice_III.3

Učebnice_III.4

Učebnice_IV.1

Učebnice_IV.2

Učebnice_IV.3

Učebnice_IV.4

Učebnice_IV.5

Učebnice_V.1

Učebnice_V.2

Učebnice_V.3

Učebnice_V.4

Učebnice_V.5

Učebnice_VI.1

Učebnice_VI.2

Učebnice_VI.3

Učebnice_VI.4

Učebnice_VI.5

Učebnice_VI.6

 

Učebnice_VII.1

Učebnice_VII.2

Učebnice_VII.3

Učebnice_VII.4

Učebnice_VII.5

Učebnice_VIII.1

Učebnice_VIII.2

Učebnice_VIII.3

Učebnice_VIII.4

Učebnice_IX.1

Učebnice_IX.2

Učebnice_IX.3

Učebnice_IX.4

Učebnice_IX.5

Učebnice_X.1

Učebnice_X.2

Učebnice_X.3

Učebnice_X.4

Učebnice_XI.1

Učebnice_XI.2

Učebnice_XI.3

Učebnice_XI.4

Učebnice_XII.1

Učebnice_XII.2

Učebnice_XII.3

Učebnice_XII.4

Učebnice_XII.5

Učebnice_XII.6

Učebnice_XII.7

Učebnice_XIII.1

Učebnice_XIII.2

Učebnice_XIII.3

Učebnice_XIII.4

Učebnice_XIII.5

Učebnice_XIII.6

Učebnice_XIV.1

Učebnice_XIV.2

Učebnice_XIV.3

Učebnice_XIV.4

Učebnice_závěr


12. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik

Částečné snímatelné náhrady - Hana Cintlová, Ivana Říhová

441_ČSN_úvod

442_Rozdělení částečných snímatelných náhrad

443_Konstrukční prvky

444_Konstrukční zásady

445_Neyův sponový systém

446_Dočasné náhrady - charakteristika

447_Dočasné náhrady

448_Paralelometr

449_Popis paralelometru

450_Deskové náhrady - charakteristika

451_Desková náhrada - pracovní postup

452_Skeletové náhrady

453_Skeletové náhrady - pracovní postup

454_Analýza modelu

455_Analýza modelu - návod k praktickému provedení

456_Plán náhrady

457_Zhotovení duplicitního pracovního modelu

458_Zhotovení kovové konstrukce

459_Přeměna modelu konstrukce a její dokončení

460_Defekty odlitků

 

Fixní náhrady - Miroslava Hnízdilová

621_Zhotovení plášťové pryskyřičné korunky

622_Skeletované korunky a můstky

623_Fazetované korunky

624_Kořenová inlej

625_Korunkové inlaye, onlaye, overaye

626_Adhezivní náhrady

627_Estetická faseta

628_Fasetovaná korunka-fréz. a zásuv. spoje

629_Fasetovaný můstek

630_Keramická korunka VITA OMEGA 900

631_Keramický můstek_metalokeramika

632_Adhezivní náhrady-ROCHETTOVA DLAHA

633_CAD-systém 3 SHAPE_korunky

634_CAD-systém 3 SHAPE_můstky

635_Implantáty

636_Plášťové celolité korunky

637_Teleskopické korunky

638_Presovací keramické hmoty

639_Ochranné můstky

640_Celokeramický můstek

 

Pomocné stomatologické materiály - Blanka Nováková

681_Pomocné stomatologické materiály

682_Pomocné stomatologické materiály

683_Pomocné stomatologické materiály

684_Pomocné stomatologické materiály

685_Pomocné stomatologické materiály

686_Pomocné stomatologické materiály

687_Pomocné stomatologické materiály

688_Pomocné stomatologické materiály

689_Pomocné stomatologické materiály

690_Pomocné stomatologické materiály

691_Pomocné stomatologické materiály

692_Pomocné stomatologické materiály

693_Pomocné stomatologické materiály

694_Pomocné stomatologické materiály

695_Pomocné stomatologické materiály

696_Pomocné stomatologické materiály

697_Pomocné stomatologické materiály

698_Pomocné stomatologické materiály

699_Pomocné stomatologické materiály

700_Pomocné stomatologické materiály

 

Kreslení a modelování - Blanka Nováková

101_Metodické postupy - Dutina ústní

102_Metodické postupy - Popis zubu

103_Metodické postupy - H1

104_Metodické postupy - H2

105_Metodické postupy - H3

106_Metodické postupy - H4

107_Metodické postupy - H5

108_Metodické postupy - H6

109_Metodické postupy - H7

110_Metodické postupy - H8

111_Metodické postupy - Maxilla a mandibula

112_Metodické postupy - D1

113_Metodické postupy - D2

114_Metodické postupy - D3

115_Metodické postupy - D4

116_Metodické postupy - D5

117_Metodické postupy - D6

118_Metodické postupy - D7

119_Metodické postupy - D8

120_Metodické postupy - Terminologie

 

Celkové protézy - Lukáš Trnečka

741_Celkové protézy - charakteristika

742_Celkové protézy - konstrukční prvky

743_Celkové protézy - principy retence

744_Celkové protézy - protézní lože horní čelisti

745_Celkové protézy - protézní lože dolní čelisti

746_Pohyby mandibuly

747_Celkové protézy - preprotetická příprava

748_Celkové protézy - otiskovací technika

749_Celkové protézy - skusové šablony

750_Celkové protézy - fixace modelů do artikulátoru

751_Celkové protézy - artikulační teorie

752_Celkové protézy - stavění zubů

753_Celkové protézy - modelace baze

754_Celkové protézy - zhotovení lisováním

755_Celkové protézy - zhotovení litím

756_Celkové protézy - zhotovení injekčním litím

757_Opravy celkových protéz

758_Rebaze celkových protéz

759_Hybridní celková protéza

760_Celkové protézy - odborná terminologie


Biologie - Mgr. Eva Lopatová

121_Roviny lidského těla

122_Směry lidského těla I

123_Roviny lidského těla II

124_Pohyby lidského těla I

125_Pohyby lidského těla II

126_Typy kostí

127_Lebka - boční pohled

128_Lebka - čelní pohled

129_Lebka-spodní pohled

130_Popis obratle

131_Druhy obratlů

132_Nemoci páteře

133_Nemoci kosterní soustavy

134_Poznej a pojmenuj kosti I

135_Poznej a pojmenuj kosti II

136_Poznej a pojmenuj kosti III

137_Poznej a pojmenuj kosti IV

138_Poznej a pojmenuj kosti V

139_Poznej a pojmenuj kosti VI

140_Poznej a pojmenuj kosti VII

 

Environmentální výchova, Zdravá výživa - Mgr. Eva Lopatová

181_Zdroje a intenzita hluku I

182_Zdroje a intenzita hluku II

183_Zdroje a intenzita hluku III

184_Zdroje a intenzita hluku III

185_Zdravá výživa - potravní pyramida

186_Zdravá výživa - fakta o výživě I

187_Zdravá výživa- fakta o výživě II

188_Zdravá výživa - fakta o výživě III

189_Zdravá výživa - fakta o výživě IV

190_Zdravá výživa - fakta o výživě V

191_Zdravá výživa - fakta o výživě VI

192_Zdravá výživa - fakta o výživě VII

193_Zdravá výživa - fakta o výživě VIII

194_Zdravá výživa - fakta o výživě IX

195_Zdravá výživa - fakta o výživě X

196_Zdravá výživa - fakta o výživě XI

197_Zdravá výživa - fakta o výživě XII

198_Zdravá výživa - fakta o výživě XIII

199_Zdravá výživa - fakta o výživě XIV

200_Zdravá výživa - fakta o výživě XV