Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělávání > Střední škola > Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční (denní)

Charakteristika oboru

Čtyřletý denní studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Vzdělávání v oboru masér sportovní a rekondiční zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a klíčové kompetence. Teoretické vzdělávání žáků probíhá v učebnách, odborných učebnách a v učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktické vzdělávání je realizováno v odborných učebnách, profesionálních masérských salónech, wellness a fitness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních.

Profil absolventa

Absolvent je schopen:

 • výkonu masérské praxe,
 • volit vhodný druh a postup masáže na základě vyšetření zdravotního stavu klienta,
 • samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů,
 • aplikovat své vědomosti při volbě druhu a postupu masáže v souladu s požadavky klienta,
 • orientovat se v různých typech masážních a rekondičních technik a tyto aplikovat v praxi,
 • poskytovat profesionální masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních,
 • uplatnit své dovednosti ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory,
 • vytvářet vhodné edukační a rekondiční programy.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty v jednotlivých ročnících:

1. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý), Dějepis, Občanská nauka, Latinská terminologie
 • Matematicko-přírodovědné – Biologie, Fyzika, Chemie, Matematika, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Základy první pomoci, Somatologie, Teorie masáží, Masáže

2. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý), Dějepis, Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Fyzika, Chemie, Matematika, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Výchova ke zdraví, Základy epidemiologie a hygieny, Somatologie, Teorie masáží, Vyšetření pohybového systému, Rekondice a regenerace, Klinika nemocí, Masáže, Psychologie a komunikace

3. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý), Cizí jazyk 2 (německý nebo anglický), Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Matematika, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Ekonomika, Somatologie, Rekondice a regenerace, Klinika nemocí, Masáže, Psychologie a komunikace
 • Volitelné
 • Odborný výcvik

4. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý), Cizí jazyk (německý nebo anglický), Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Matematika
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Ekonomika, Rekondice a regenerace, Klinika nemocí, Masáže, Psychologie a komunikace
 • Volitelné
 • Odborný výcvik

Přijímací místnost areálu masérů

Výukové prostory pro kosmetickou masáž

Vstup na stránky oboru