Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělávání > Střední škola > Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční (denní)

Charakteristika oboru

Čtyřletý denní studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Vzdělávání v oboru masér sportovní a rekondiční zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a klíčové kompetence. Teoretické vzdělávání žáků probíhá v učebnách, odborných učebnách a v učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktické vzdělávání je realizováno v odborných učebnách, profesionálních masérských salónech, wellness a fitness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních.

Profil absolventa

Absolvent je schopen:

  • výkonu masérské praxe,
  • volit vhodný druh a postup masáže na základě vyšetření zdravotního stavu klienta,
  • samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů,
  • aplikovat své vědomosti při volbě druhu a postupu masáže v souladu s požadavky klienta,
  • orientovat se v různých typech masážních a rekondičních technik a tyto aplikovat v praxi,
  • poskytovat profesionální masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních,
  • uplatnit své dovednosti ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory,
  • vytvářet vhodné edukační a rekondiční programy.

Učební plán

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Přijímací místnost areálu masérůVýukové prostory pro kosmetickou masáž

 

Vstup na stránky oboru