Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Školní zpravodaj > Exkurze do pražského IKEMu

Exkurze do pražského IKEMuDatum konání:
9.5.2023

 

 

9. května 2023 se uskutečnila odborná exkurze do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Jedná se o největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Zaměřuje se na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii, nefrologii a léčbu poruch metabolismu. V doprovodu pedagogů (Mgr. Kateřina Voleníková a Bc. Anna Baláková) se zúčastnili akce žáci třídy PS 3B. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s principy transplantologie a navštívit některá z oddělení nemocnice.

Na počátku nás hlavní sestra PhDr. Martina Šochmanová, MBA přivítala v nemocnici, sdělila žákům krátký úvod týkající se chodu nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, a nabídla pracovní příležitosti a možnost zapojení do stipendijního programu, který je pro studenty opravdu velmi štědrý. Paní doktorka dokázala velmi pěkně podpořit žáky v jejich studiu, nemluvila o nich jako „jen“ o praktických sestrách, ale jako o plnohodnotných členech týmu. Podpořila je i v dalším studiu, které např. v IKEM svým zaměstnancům umožňují.

Poté předstoupil Mgr. Roman Keleman (vedoucí koordinátor odběrů orgánů), který nás seznámil s transplantační problematikou (např. dárcovství, předpokládaný souhlas, zařazení do dárcovského programu, logistika odběru orgánů, dokumentace, platná legislativa, transplantační centra v ČR). Tato část byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná. Bylo vidět, že je problematika zaujala, bylo opravdu hodně věcných dotazů.

Poté se žákům představily vrchní sestry hlavních pracovišť IKEM (Kliniky nefrologie, Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kliniky kardiologie). Seznámily žáky se specifiky poskytované péče na jednotlivých pracovištích a ukázaly nám informační systém „Zlatokop“ (systém obsahující data o pacientech a způsobech jejich léčby, který byl vyvinut speciálně pro potřeby IKEM a je opravdu velmi intuitivní a přehledný, jakákoliv externí zpráva od jiných specialistů je evidována on-line). Žáci měli možnost navštívit lůžkové části jednotlivých pracovišť v doprovodu vrchních sester, které vše odborně komentovaly. Obohatily žáky novými a zajímavými poznatky a osobními zkušenostmi z praxe např. na Klinice nefrologie mluvila vrchní sestra o párových transplantacích od živých dárců, kdy ČR spolupracuje nejčastěji s Rakouskem a Izraelem. Dále seznámila žáky s možností peritoneální dialýzy, cévními vstupy preferovanými pro dialyzovaného pacienta a s podmínkami zařazení do transplantačního programu ledvin. Sami žáci velmi kladně ohodnotili přístup a předané informace.  

Exkurzi hodnotíme opět jako velmi vydařenou. Oceňujeme zejména přístup zdravotnického personálu, který byl velmi vstřícný i přes velké vytížení exkurzemi. Žáci dostali velmi velkorysé nabídky k práci v tomto prestižním nemocničním zařízení. Sami žáci exkurzi ohodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou.