Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Školní zpravodaj > Záchranáři učili nevidomé základům první pomoci

Záchranáři učili nevidomé základům první pomoci



Datum konání:
6.3.2019

Pár slov úvodem

Společně se studenty prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se nám na popud paní Blanky Šťástkové (zástupkyně klientů TyfloCentra) a Petry Honzátkové (zaměstnankyně TyfloCentra) podařilo uskutečnit setkání za účelem výuky první pomoci pro nevidomé klienty z TyfloCentra v Ústí nad Labem. Ti měli možnost si vyzkoušet správný postup při srdeční masáži, základy obvazových technik, osahali si uložení lidských orgánů na modelu a seznámili se s vybavením batohu, využívaného pro první pomoc. Při srdeční masáži klientům pomáhala písnička, kterou používají při nácviku i studenti. Ta má za cíl usnadnit udržování správného rytmu.

Akce probíhala ve škole v Moskevské ulici, v naprosto uvolněné a příjemné atmosféře. I když šlo o první setkání s nevidomými spoluobčany, studenti se chovali zcela přirozeně. Byli, stejně jako naši hosté, ze společně stráveného odpoledne nadšeni. Domnívám se, že prožitková setkání jsou pro studenty velmi důležitá, pro jejich budoucí profesní i osobní život. Na co si totiž sáhneme, co prožijeme, to můžeme lépe pochopit.

V závěru dostali naši hosté certifikát o absolvování nácviku první pomoci, který vytvořila studentka prvního ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Bc. Jana Filasová. Díky paní Petře Honzátkové byl převeden do Braillova písma. O tom, že se celá akce opravdu vydařila, vypovídá i přiložená fotodokumentace.

Mgr. Alena Vekrbauerová, odborná učitelka    

                                                                                

Hodnocení akce pracovnicemi TyfloCentra

Z akce jsem měla velkou radost, povedla se. Byla cítit velmi příjemná atmosféra. Studenti byli ochotní a klienti nadšení. Vše si zkoušeli. Pro mnohé to byla první zkušenost si něco takového osahat. Doufáme, že bude možnost dalšího setkání.

 

Překvapila mne spolupráce ze strany studentů, byť se jednalo o teprve 1. ročník. Na naše klienty byli velmi dobře připraveni a jejich komunikace byla fajn. Moc děkujeme i za milé a výborné pohoštění.

Petra Honzátková, Barbora Žárská

 

První pomoc pro nevidomé očima klientů

Kurzů první pomoci, jak běžných, tak upravených pro zrakově postižené, jsme za svůj život absolvovali několik. Na akci jsme z Lovosic přijeli spíš ze zvědavosti. Zajímalo nás, jakým způsobem bude vedena. Zlákala nás také možnost hmatové prohlídky modelu lidského těla.

To, že studenti pracovali s dospělými různého stupně zrakového postižení a někdy i dalších zdravotních komplikací, pro ně určitě nebylo jednoduché. Jinak se věc vysvětluje člověku, který přece jen trošku vidí, jinak zcela nevidomému. Všichni studenti, se kterými jsme přišli do styku, se chovali přirozeně, vysvětlovali srozumitelně a byli schopni zodpovědět otázky.

Při prohlídce modelu jsme chlapcům doporučili, aby umístění jednotlivých orgánů souběžně naznačili i na těle nevidomého, aby si mohl udělat lepší představu.

Na závěr se chceme omluvit za našeho vodicího psa, kterého víc než oživovací techniky, zajímal talíř skvělého pečiva, připraveného na uvítanou.

Manželé Krajíčkovi a Pluto

 

Líbilo se nám to. Byli jsme spokojení. Něco jiného je to jenom slyšet, nebo si to mít možnost reálně vyzkoušet a osahat.

Petr Jirgl a Carmela Dobíšková, Ota Hofman

 

A co na to studenti

Pro každou připravenou aktivitu měli klienti možnost využít veškerých svých kompenzačních mechanismů. Mohli si tedy modely a pomůcky prohlédnout dostatečně zblízka a osahat, jak bylo zapotřebí. Jednotlivé činnosti jsme vedli tak, aby je každý zvládl vyřešit co nejefektivněji, bez ohledu na stupeň svého zrakového postižení. Velký důraz jsme kladli na hmat klienta.

Nakonec byli účastníci oceněni certifikáty, které byly tištěny Braillovým písmem. Z reakcí klientů soudíme, že se jim akce líbila, stejně jako nám. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Aleně Vekrbauerové za příležitost něco takového absolvovat a za novou zkušenost.

 

Za studenty oboru DZZ 1. ročníku  Bc. Jana Filasová

FOTOGRAFICKÁ REPORTÁŽ

10_web.jpg