Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Archiv > O škole > Současnost

Naše současnost

V současné době má škola celkem 4 budovy. Žáci a studenti technických oborů se vzdělávají v budově školy v Palachově ulici č. 35, kde se nachází i ředitelství školy. Žáci a studenti klinických oborů se učí na odloučených pracovištích školy v Moskevské ulici 52 a v Teplicích, Kapelní ulici 2. Zájemci o ubytování podávají své žádosti na odloučeném pracovišti domova mládeže v ulici Kpt. Jaroše 622.

 

V budově školy v Palachově ulici jsou zejména laboratorní areály pro výuku žáků a studentů v oborech laboratorní asistent, asistent zubního technika a diplomovaný farmaceutický asistent. Některé laboratoře slouží k výuce chemie i pro žáky zdravotnického lycea a zdravotnických asistentů. Dále se zde nachází ředitelna, kancelář zástupců ředitele a studijní oddělení. Budova se může pochlubit i odbornou učebnou pro výuku diplomovaných dentálních hygienistek, která je vybavena 10 stomatologickými křesly. Najdete zde též infocentrum, které je otevřeno denně a umožňuje žákům a studentům pracovat na počítači, vyhledávat si pro studijní účely informace na internetu a psát seminární nebo absolventské práce. 

Budova školy Palachova 35, Ústí nad Labem

V budově školy v Moskevské ulici se nachází školní knihovna se zhruba 20 000 tituly odborných publikací, beletrie i cizojazyčné literatury a s možností využívat ke studijním účelům počítače. Dále zde najdete kancelář zástupců pro budovu Moskevská a odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, první pomoci a psychologie. Učebna pro výuku diplomovaných zdravotnických záchranářů se pyšní maketou sanitního vozu, umožňující studentům zvykat si na práci v prostorově omezených podmínkách.

Budova školy Moskevská 52, Ústí nad Labem
V budově školy v Kapelní ulici je umístěna kancelář zástupkyně pro vedení odloučeného pracoviště včetně kanceláře pro vyřizování studijní a administrativní agendy (vydávání potvrzení apod.). I zde se nachází školní knihovna s odbornou literaturou, beletrií a počítači s internetem. Můžete zde nahlédnout i do odborných učeben pro výuku ošetřovatelství a specializované učebny pro výuku žáků v oboru masér sportovní a rekondiční.Budova školy Kapelní 2, Teplice.jpg
Domov mládeže je situován v ulici Kapitána Jaroše 622, kterou naleznete v klidné ústecké čtvrti Bukov. Klientelu tvoří především žáci a studenti VOŠZ a SŠZ, avšak vzhledem k příznivé ceně využívají našich služeb také žáci z jiných ústeckých středních škol i studenti UJEP. Areál se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. Ve starší se nachází 3 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na každém patře, v nové části jsou klienti ubytováni ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením. Velkou devizou domova mládeže je jeho snadná dostupnost - zastávka MHD se nachází cca 50 m od zařízení. Žákům a studentům tak trvá cesta do školy okolo 15 minut.

Domov mládeže, Kpt. Jaroše 14, Ústí nad Labem

Vedle služeb ubytovacích mohou klienti našeho zařízení využívat také výdejnu jídla. Nabízíme dvě jídla denně - snídaně a teplé večeře. Většina jistě ocení možnost bezplatného internetového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi. Kromě přípravy na vyučování, při které mohou žáci využívat studovny a učebny s počítačem, se mohou zapojit i do bohatých zájmových aktivit. Velké oblibě se těší zejména prostory určené ke sportování – posilovna, malá tělocvična s boxovacím pytlem, místnost pro cvičení aerobiku, či venkovní nohejbalové hřiště. Vedle těchto prostor mají žáci k dispozici také klubovny vybavené televizí a DVD přehrávačem, místnost s kulečníkovým stolem, kvalitně vybavenou knihovnu či výtvarné dílny. Z aktivit, jež jsou realizovány mimo areál domova mládeže, zmiňme například pravidelné sportování v nedaleké školní tělocvičně, plavání v Městských lázních v Ústí nad Labem či návštěvy kulturních představení.

Žákům a studentům jsou k dispozici ve všech budovách školy kopírky, napojené na mincovní automaty. V průběhu dne si mohou žáci a studenti koupit teplé i studené nápoje z instalovaných automatů. K dispozici jsou též automaty na potraviny. Kromě toho je zajištěna možnost stravovat se ve školní jídelně Střední průmyslové školy strojní v Ústí nad Labem, žáci v Teplicích se stravují na střední průmyslové škole, která je v sousedství budovy zdravotnické školy. Je zde nabízen výběr z několika jídel za dostupnou cenu.

V případě potřeby zajišťuje škola i poradenské služby pro žáky a pro rodiče. Jak v Ústí nad Labem, tak i v Teplicích je k dispozici výchovná poradkyně. Na ni se mohou obracet žáci i rodiče se svými problémy. V případě potřeby mohou výchovné poradkyně doporučit i intervenci dalších odborníků. Ve škole funguje též preventista patologických společenských jevů. V loňském roce jsme se dostali do „adoptivní péče“ Policie ČR v Ústí nad Labem. Žáky jednotlivých tříd tak navštěvuje speciálně vyškolený pracovník, který s nimi diskutuje o problematice trestných činů a přestupků, s kterými se jako mladiství mohou setkat. Nemalou výhodou naší školy je i skutečnost, že je spojena s vyšší zdravotnickou školou, na které mohou absolventi po maturitě pokračovat ve studiu v oborech diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaný zdravotnický záchranář. Po absolutoriu na vyšší škole získávají absolventi stejné kompetence jako bakaláři. Získají i kvalitní jazykové vybavení, o čemž svědčí skutečnost, že se uplatňují v čím dál větším počtu i na pracovištích v zahraničí. 

Kromě kvalitní odborné výuky mají žáci a studenti možnost sportovního vyžití ve školní posilovně a ve volejbalovém kroužku. Naši žáci se účastní turnajů ve floorbalu, volejbalu, Corny v lehké atletice, plaveckých závodů a dalších sportovních soutěží pro střední školy. O jejich úspěšnosti svědčí poháry a diplomy, umístěné v budově školy v Palachově ulici.

Vedle sportovních aktivit se mohou žáci zapojit i do dobrovolnické činnosti, v rámci které navštěvují domovy důchodců, kde pomáhají klientům vyplnit volný čas. Pro děti v dětských domovech si připravují každoročně Mikulášskou nadílku s předvánočním programem. Naši žáci jsou žádaní i na některých akcích pořádaných Magistrátem města Ústí nad Labem a Teplice. Účastní se Dne otevřených dveří krajského úřadu a různých konferencí, pořádaných odbornými zdravotnickými společnostmi. Pravidelně se také účastníme soutěží v poskytování první pomoci, kde naši žáci obsazují přední místa. Naše škola se též zúčastnila celostátní soutěže zubních techniků Škola roku 2012, kde naši žáci obsadili druhé místo a studentka oboru diplomovaný zubní technik vyhrála mezinárodní soutěž DENTCUP, pořádanou při příležitosti výstavy Pragodent.

Studenti oborů vyšší zdravotnické školy pořádají akce pro děti mateřských a základních škol Ústeckého kraje. Budoucí diplomované dentální hygienistky učí děti správné dentální hygieně a správné technice čištění zubů, studenti oboru diplomovaný zdravotnický záchranář učí nejen děti, ale i dospělé, základům předlékařské první pomoci. Každoročně se účastní i cvičení Rescue v České Kamenici, kde se prakticky zapojují do činnosti integrovaného záchranného systému.

Naše škola se snaží svým žákům a studentům poskytnout možnost zahraničních stáží. Úspěšná je spolupráce s projektovým centrem v ústecké Masarykově nemocnici. V rámci spolupráce s výše uvedeným zařízením realizujeme i aktivity projektu Ziel 3 (Cíl 3), který je určen pro žáky, studenty i pedagogy všech oborů školy. Díky těmto kontaktům mohou žáci a studenti porovnat svoji odbornost při praktických činnostech ve zdravotnických zařízeních, zdokonalit se v jazyce a ztratit tak ostych při kontaktu s německy mluvícími klienty. Pedagogové mají možnost srovnání pedagogických dokumentů a celého systému vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků.

V roce 2013 byl úspěšně ukončen projekt Leonardo da Vinci. O jeho úspěšnosti svědčí fakt, že naši absolventi mají větší zájem o práci v zahraničí a jsou úspěšní při hledání pracovního místa. Mnohá pracoviště, na kterých naši studenti stážovali, o ně sama projevila zájem a nabídla jim pracovní místo.

Naše škola se nesoustředí pouze na vzdělávání absolventů základních a středních škol, ale v posledních letech nabízíme i možnost doplnění vzdělání zdravotnickým pracovníkům, případně těm, kteří si chtějí rozšířit svoji kvalifikaci. Pro zdravotnické pracovníky pořádáme ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) v Brně specializační vzdělávání v oborech Ošetřovatelství v intenzívní péči, Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství v pediatrii. Velký zájem projevuje zdravotnická a nezdravotnická veřejnost o kombinované formy vzdělávání v oborech Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotní laborant.

V rámci projektu Asociace vyšších odborných škol Inovace vzdělávacích programů vyšší odborné školy se podílíme na tvorbě inovovaných programů v oborech vyšší školy, ve kterých vzděláváme naše studenty. Budeme i nadále úzce spolupracovat se zaměstnavateli, abychom získali zpětnou vazbu o tom, jaké absolventy potřebují. Věřím, že díky našemu snažení a poctivé práci, si naše škola udrží čestný titul Páteřní škola Ústeckého kraje a že nezklameme jak naše žáky a studenty, ale ani jejich rodiče a udržíme si kredit kvalitní vzdělávací instituce.

V září 2016 jsme oslavili 70 let od založení naší školy. 

V prestižní celostátní soutěži Sestra roku jsme vyhráli kategorii Nejlepší zdravotnická škola roku 2017.

V květnu 2018 získala ocenění v rámci projektu "Nejlepší středoškolský student národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji 2018" naše žákyně Viktorie Ficajová.

V říjnu 2018 jsme oslavili 100. výročí vzniku republiky. Škola připravila publikaci, která mapuje vývoj zdravotnického vzdělávání na Ústecku a Teplicku za posledních 100 let. V rámci akce byl uspořádán Den otevřených dveří, kde bylo možné shlédnout výstavu historických zdravotnických pomůcek a zařízení, v kontrastu se současnými nejmodernějšími technologiemi, které užíváme k výuce.

 

 

logo Páteřní škola