Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaná dentální hygienistka

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka (denní, kombinovaná)

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena pouze denní forma vzdělávání. 

  • Přihláška ke studiu
  • Termín odevzdání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2024 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

V roce 1996 se přiřadila Česká republika k vyspělým zemím svým rozhodnutím vytvořit novou stomatologickou profesi dentální hygienistky. Ve školním roce 1996/1997 byla zahájena výuka tříletého vyššího odborného studia absolventů středních škol v oboru Diplomovaná dentální hygienistka ve státní škole v Ústí nad Labem a v první soukromé vyšší zdravotnické škole pro dentální hygienistky v Praze.

Pracovní náplň této pro nás nové stomatologické profese definuje Ester Wilkinsová, autorka populární americké učebnice takto:

"Dentální hygienistka je odbornice s licencí k výuce orálního zdraví a k výkonům v dutině ústní, která jako pomocnice zubního lékaře používá vědeckých metod ke kontrole a prevenci stomatologických onemocnění tak, aby pomohla jednotlivcům i skupinám obyvatelstva k získání a udržení optimálního orálního zdraví."

Prvním na světě, kdo inicioval úlohu dentální hygienistky ve výuce ústní hygieny, kdo zorganizoval již v roce 1913 první odborný kurz v nově založené škole pro dentální hygienistky v USA byl dr. Alfred Fones. V této učebnici již před 85 lety, kdy většina nynějších znalostí o správné ústní hygieně ještě čekala na své objevitele píše:

"Dentální hygienistka je především povolána k významné práci ve vzdělání veřejnosti. Musí se sama cítit nástrojem, jehož prostřednictvím jsou šířeny stomatologické poznatky o ústní hygieně. Největší službou, kterou může dentální hygienistka poskytnout, je trvalá výchova veřejnosti k ústní hygieně a dalším odvětvím obecné hygieny."

Tato prozíravá slova popisují nejpodstatnější náplň pracovní činnosti dentální hygienistky i a konci tohoto století, samozřejmě při využití všech současných vědeckých poznatků.

Amerického příkladu v přípravě dentálních hygienistek následovaly záhy další země, v roce 1924 bylo první evropskou zemí Norsko, následovala Velká Británie v roce 1930, skandinávské země zapojily dentální hygienistky do stomatologického týmu až v šedesátých letech. Škola pro dentální hygienistky zahájila svou činnost v roce 1933 také ve Slovenské republice.

Obecně řečeno, vzhledem ke svému intenzívnímu školení ve speciálních preventivních úkonech patří dentální hygienistka ve světě k žádaným a oblíbeným profesím, jejíž prestiž u pacientů je vysoká.

V současné době jsou dentální hygienistky školeny a vykonávají profesi ve více než 20 státech světa. Význam této profese vyplývá také z počtu dentálních hygienistek v prospektivních plánech na optimální složení stomatologického týmu.

Mimořádný význam dentálních hygienistek při zlepšování orálního zdraví prokázali v šestileté studii Axelsson a Lindhe v roce 1981. Skupina pacientů pravidelně kontrolovaných a preventivně instruovaných a ošetřovaných dentální hygienistkou v rámci tzv. recall-systému (systém pravidelných kontrolních návštěv) ve srovnání se skupinou pacientů bez této systematické péče vykazovala výrazný pokles výskytu zubního kazu a dokonce částečnou reparaci poškozených tkání parodontu. Ukazuje se, že další vývoj takových oborů, jako implantologie, parodontologie, estetické stomatologie a dalších oborů, je bez spolupráce s dentálními hygienistkami obtížně představitelný.

 

diplomovaná dentální hygienistka

diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaná dentální hygienistka

Zajímavé webové stránky

Vstup na stránky oboru