Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaný zubní technik

Diplomovaný zubní technik

53-44-N/1 - Diplomovaný zubní technik (denní)

  • Přihláška ke studiu
  • Termín odevzdání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2024 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

Naši studenti oboru Diplomovaný zubní technik patří tradičně k nejlepším. 

Více informací se můžete dočíst v článku publikovaném v časopisu

Komora zubních techniků

Charakteristika oboru

Tříleté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem a zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci v zubních laboratořích státních i nestátních zdravotnických zařízení. Absolventi vyššího odborného studia najdou uplatnění ve státních i privátních zubních laboratořích, v zubních laboratořích stomatologických klinik, případně v resortním výzkumném ústavu, uplatnění najdou i ve výrobě a distribuci stomatologických materiálů, přístrojů a nástrojů. Po doplnění pedagogického vzdělání získají i způsobilost k výkonu povolání odborného učitele pro obor Zubní technik.

Profil absolventa

Cílem studijního oboru je vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti stomatologické protetiky a v managementu zubní laboratoře. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí problematiky i nejnáročnějších technologických postupů a řešení při zhotovování stomatologických protéz, při využívání nejmodernějších materiálů v zubní technice a vykonávání činnosti ve všech typech stomatologických laboratoří. Odborná způsobilost se uplatňuje i v jiných oborech, a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, neurologii, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a obchodě příslušného zaměření.

Odborná složka absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti na všechny konkrétní případy v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz na úsecích:

  • Fixních protéz
  • Ortodontických léčebných pomůcek v čelistní ortopedii
  • Technologie zpracování a využívání všech typů protetických materiálů
  • Zacházení s přístrojovým vybavením v zubních laboratořích a jeho běžnou údržbou
  • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stomatologické laboratoři
  • Základní teoretické a praktické znalosti z ekonomiky, financování, práva, pojišťovnictví, marketingu a managementu zubní laboratoře
  • Přesné odborné vyjadřování v písemném i ústním projevu

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaný zubní technik - Foto: Ing. Šárka Šťástková

Diplomovaný zubní technik - Foto: Miroslava Hnízdilová

Diplomovaný zubní technik - Foto: Miroslava Hnízdilová

Diplomovaný zubní technik - Foto: Miroslava Hnízdilová

Diplomovaný zubní technik - Foto: Miroslava Hnízdilová

Vstup na stránky oboru