Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04  Masér ve zdravotnictví

Výuka tohoto oboru probíhá pouze na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kaplení 2.

Organizace vzdělávání:  čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

Podmínky přijetí: 

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitelky školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení:

 • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
 • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Doložení lékařského potvrzení: ANO

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace:

1)  Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

2)  Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

3) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických a prognosticky závažná chronická one­mocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických.

4)  Přecitlivělost na alergizující látky a prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

5)  Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

Uplatnění:

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkových i ambulantních při výkonu rehabilitač­ní, léčebné a lázeňské péče, v zařízeních sociálních služeb. Svou činnost vykonává pod přímým vede­ním fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Profil absolventa

Absolventi oboru si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání maséra ve zdravot­nictví. Je poučen o kompetencích k výkonu svého povolání, zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví, zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, zná základy organi­zace a provozu zdravotnických zařízení, zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, je orientován v základech psychologie a komunikace, ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací, zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.

 

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopnostmi:

 • Provádí klasické masáže
 • Aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafínu
 • Podává zábaly
 • Provádí částečné i celkové koupele
 • Provádí základní vodoléčebné procedury
 • Rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby
 • Podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla
 • Podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků
 • Pečuje o pořádek a čistotu na pracovišti

 

Přijímací místnost areálu masérů

Výukové prostory pro kosmetickou masáž

Vstup na stránky oboru