Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaný farmaceutický asistent

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent (denní, kombinovaná)

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena pouze denní forma. 

Termín odevzdání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2024 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

Přihláška ke studiu

  • Studium je tříleté, denní, ukončené absolutoriem (vysvědčení a diplom, titul DiS., tj diplomovaný specialista v oboru diplomovaný farmaceutický asistent)
  • Studium je tříleté, kombinované, ukončené absolutoriem (vysvědčení a diplom, titul DiS., tj diplomovaný specialista v oboru diplomovaný farmaceutický asistent). Tato forma studia se otevírá 1x za 3 roky. Další 1. ročník bude otevřen v září 2025. 

Uplatnění

Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků a prodejnách léčivých rostlin a distribučních firmách jako zdravotnický pracovník, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č. 96/2004 Sb. a předpisy s ním souvisejícími.

Následně je možné se vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.

Profil absolventa

Absolvent nebo absolventka vzdělávacího programu je schopen/schopna bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat zdravotní péči a informace pacientovi v rozsahu své odborné způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy stanovenými zákonem č. 96/2004 Sb.

Během studia si má student osvojit tyto znalosti a dovednosti:

  • Zná moderní teorie a trendy a postupy v poskytování zdravotní péče a umí posoudit jejich realizaci v praxi
  • Vybrané poznatky z anatomie, patologie a lékařských oborů, umí je aplikovat při zajišťování zdravotní péče
  • Vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a zdravotnické prostředky a podává informace o jejich správném užívání a uchovávání
  • Připravovat zkoumadla a diagnostické prostředky in vitro
  • Vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení
  • Objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečuje jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování
  • Provádět kontrolu léčiv a pomocných látek
  • Připravovat léčivé přípravky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností s jejich přípravou

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný farmaceutický asistent - Lékárna

Diplomovaný farmaceutický asistent

Vstup na stránky oboru