Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Studenti > VOŠ - školné

Informace pro studenty Vyšší odborné školy

Platba školného VOŠ na účet školy

Platbu je potřeba provést tak, aby byla v níže uvedeném termínu již na účtu školy.

 • Číslo účtu: 34437411/0100
 • Variabilní symbol: 22023
 • Specifický symbol: datum narození
 • Zpráva pro příjemce: jméno studenta a obor
 • Částka: 1 500,- Kč

Telefon: +420 474 778 122
E-mail: pokladna@szsvzs.cz

Platbu lze provést i hotově v pokladně školy.

Splatnost školného (sbírka zákonů č. 10/2005)

§ 15 Splatnost školného 

 1. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

  • nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného roku
  • přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
 2. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

 3. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

školné