Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty > Realizované projekty > Lucky You Getting Older in Europe

Lucky You Getting Older in Europe

Lucky logo

Erasmus logo

Koordinátorky projektu

 • Mgr. Ida Vohryzková
 • Mgr. Alexandra Kramářová  

Kordinátoři

19. 10. 2017

Zpráva z pracovního setkání

Ve dnech 15 - 19. 10. 2017 se na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem uskutečnilo pracovní setkání projektu KA2 Erasmus+ Lucky You Getting Older in Europe - Máte štěstí, že stárnete v Evropě.

Jednalo se o v pořadí páté setkání projektu, ve kterém vytváříme vzdělávací program pro poskytovatele sociálního a zdravotního vzdělávání, jehož cílem je zlepšovat základní znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti podpory vedení zdravého a aktivního života stárnoucí populace. Projekt Lucky You Getting Older in Europe je založen na pěti položkách Komplexního geriatrického hodnocení (Comprehensive Geriatric Assessment).

Pět setkání nad pěti částmi CGA (funkčnost, výživa, sociální oblast, deprese a kognitivita) se uskutečňuje během 24 měsíců a rámuje
je zahajovací a závěrečná schůzka. Každá zúčastněná země má za úkol připravit jednání o jednom tématu CGA. Položky jsou vybírány
pro partnerské země podle jejich předchozích znalostí, výzkumné práce a praktických zkušeností.

U nás v Ústí nad Labem byla tématem deprese seniorů. Ve třech pracovních dnech byly po úvodním semináři MUDr. Zory Olejárové a následné diskusi o kazuistice vytvořeny pracovní skupiny, které zpracovávaly jednotlivé části této problematiky. Věříme, že díky rozmanitosti pohledů – v projektu jsou střední školy, vyšší odborné školy, univerzita a nemocnice a týmy jsou při každém setkání složené z pedagogů, studentů a zdravotníků všech zúčastněných zemí (Belgie, Česká republika, Finsko, Island, Lotyšsko, Španělsko) – vzniká skutečně užitečný a inspirativní materiál.

V závěrečný pracovní den skupiny prezentovaly svou práci a následovala návštěva Centra duševního zdraví ve Stroupežnického ulici. V průběhu setkání účastníci navštívili také obě ústecké budovy školy, prohlédli si odborné učebny a měli možnost podstoupit dentálně-hygienické vyšetření. Ve večerních hodinách se prošli městem - ocenili množství architektonicky zajímavých budov a byli nadšeni lanovkou na Větruši a výhledem na centrum i okolí.

Partneři projektu:

Koordinátor projektu:

Partnerské organizace:

HBO IC DIEN VZW, Belgie

IES Manuel G. Aragón, Španělsko

Hyria koulutus Oy, Finsko

Hospital of Akureyri, Island

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, Česká republika

Rigas Stradina Universitate, Lotyšsko

Visit our website: www.luckyyou.eu

Photo

photo-people

30. 9. 2016

Informace k projektu

LUCKY YOU – GETTING OLDER IN EUROPE

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu věnovaného péči o seniory se zaměřením na jednotlivé domény CGA (Comprehensive Geriatric Assesment). V rámci projektu budou probíhat workshopy, věnované jednotlivým tématům formou práce na kazuistice. Cílem projektu je vytvořit učební materiály pro oblast péče o geriatrické pacienty.

Jednotlivých výjezdů se zúčastní:

Mgr. Ida Vohryzková, project key person

 • 1 odborná učitelka,
 • 1 student/ka oboru DVS, příp. 4. ročníku ZA.

Témata a termíny workshopů:

Functionality – fyzická zdatnost, soběstačnost

 • Belgie 11.-15.12.2016
 • 1 student/ka+1učitel/ka

Nutrition – výživa

 • Španělsko 12.-17.3.2017
 • 1 učitel/ka

Social situation – socioekonom. situace

 • Finsko 7.-11.5.2017
 • 1 student/ka+1učitel/ka

Depression – deprese

 • Česká republika 15.-19.10.2017 více studentů

Cognition – kognice

 • Lotyšsko 10.-14.12.2017
 • 1 student/ka+1učitel/ka

Comprehesive Geriatric Assessment - využitelnost CGA, hodnocení, testování

 • Island 25.-29.3.2018
 • 1 student/ka+1učitel/ka

Škola se bude snažit pokrýt z financí na projekt většinu nákladů na dopravu a pobyt účastníků.

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Vohryzkovou, nebo Mgr. Kramářovou.

photo-people

Source. http://www.sciencealert.com/images/stories/Aletia_Edlerly_shutterstock.jpg

erasmus+logo