Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Praktická sestra

53-41-M/03  Praktická sestra

Organizace vzdělávání:  čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

Podmínky přijetí: 

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitelky školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení:

  • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Doložení lékařského potvrzení: ANO

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace:

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

4) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

5) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

6) Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž
v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7) Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

8) Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci
s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9) Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

Profil absolventa

Absolventi oboru zdravotnický asistent si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti, kde je těžiště praktického vyučování. Žáci po úspěšném ukončení vzdělávání jsou připraveni také ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

 

Uplatnění

Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který samostatně nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči, podílí se na pre­ventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.