image

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělávání > Vyšší odborná škola > Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/1 - Diplomovaná všeobecná sestra (denní, kombinovaná)

Požadavky a podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání

Charakteristika oboru

Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Je organizováno jako tří a půl leté vyšší denní a je ukončeno absolutoriem. Uchazeči musí splňovat zdravotní kritéria. Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péče o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady proplnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky, které získá v průběhu studia, budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Profil absolventky

Studijní profil absolventky oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám
 • výuku klientů (nemocných) a zdravotnického personálu
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty v jednotlivých ročnících:

1. ročník

 • Jazykové - Cizí jazyk (anglický nebo německý), Latinský jazyk
 • Informatika a výpočetní technologie
 • Odborné - Ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v klinických oborech, Výchova ke zdraví, Klinická propedeutika, První pomoc, Anatomie a fyziologie, Patofyziologie a patologie, Klinická mikrobiologie a imunologie, Filozofie v ošetřovatelství, Psychologie, Sociální a zdravotní psychologie, Komunikace, Sociologie, Pedagogika v ošetřovatelství
 • Odborná praxe

2. ročník

 • Jazykové - Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Odborné - Ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v klinických oborech, Klinická propedeutika, Vnitřní lékařství, Chirurgie, Pediatrie, Gynekologie a porodnictví, Neurologie, Psychiatrie, První pomoc, Psychologie, Sociální a zdravotní psychologie, Etika v ošetřovatelství
 • Odborná praxe

3. ročník

 • Jazykové - Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Odborné - Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Vnitřní lékařství, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Psychiatrie, Vybrané obory, Management a administrativa v ošetřovatelství, Právo a legislativa v ošetřovatelství
 • Odborná praxe

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Vstup na stránky oboru