Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/1 - Diplomovaná všeobecná sestra (denní i kombinovaná)

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena pouze kombinovaná forma. 

  • Přihláška ke studiu
  • Termín odevzdání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2024 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

Charakteristika oboru

Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Je organizováno jako tří a půl leté vyšší kombinované a je ukončeno absolutoriem. Uchazeči musí splňovat zdravotní kritéria. Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péče o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady proplnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky, které získá v průběhu studia, budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Profil absolventa

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

  • Řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám
  • Výuku klientů (nemocných) a zdravotnického personálu
  • Aktivní začlenění do zdravotnického týmu
  • Rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné.

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Vstup na stránky oboru