Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Domov mládeže > Pro zájemce o ubytování

Pro zájemce o ubytování

Podmínky pro přijetí

Předpokladem pro přijetí žáka či studenta do DM je podání přihlášky. Tu lze předat osobně v DM, poslat poštou (adresa: DM, Kapitána Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem) či elektronicky zástupci ředitelky školy pro DM: libor.prexler@szsvzs.cz. Zájemci z řad žáků/studentů budoucích 1. ročníků tak učiní až po úspěšném přijetí na střední školu/vyšší odbornou školu.

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek pro školní rok 2019/2020 je 14. června 2019. Rozhodnutí o přijetí spolu s průvodním dopisem obdrží zájemci o ubytování nejpozději 30. června.

V případě podání přihlášky po stanoveném termínu (např. v průběhu školního roku) je rozhodnutí o přijetí doručeno nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky.   

Vnitřní řád, přihlášku do DM a další dokumenty DM naleznete v sekci Ke stažení.

Informace pro studenty UJEP

Při zájmu o ubytování si studenti vyplní přihlášku, kterou lze předat osobně v DM, poslat poštou (adresa: DM, Kapitána Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem) či elektronicky zástupci ředitelky školy pro DM: libor.prexler@szsvzs.cz. Rozhodnutí o přijetí se studentům UJEP neposílá. Při zápisu k ubytování uhradí zájemce vratnou zálohu 2000,- Kč, podepíše ubytovací řád pro studenty UJEP, školení BOZ a PO a předloží potvrzení o studiu. 

Informace pro studenty dálkového/kombinovaného studia

Pro objednání k ubytování v Domově mládeže volejte s alespoň týdenním předstihem na telefon do kanceláře vychovatelek: 778 706 269, a to v čase 8 - 13 hodin, nebo kontaktujte paní asistentku Wolfovou elektronicky na e-mail: zuzana.wolfova@szsvzs.cz.

Poznámka

Veškeré osobní údaje žáků, studentů, jejich zákonných zástupců i komerčně ubytovaných osob jsou zpracovány v souladu s ochranou osobních údajů, více informací naleznete zde.