Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Domov mládeže > Pro zájemce o ubytování

Pro zájemce o ubytování

Z důvodu omezené ubytovací kapacity v DM a plánované rekonstrukce celého patra, není možné poskytnout ubytování novým zájemcům (studenti UJEP
a ostatní osoby) a zároveň je omezena možnost ubytování studentů kombinovaného studia VOŠZ a SŠZ. 
Děkujeme za pochopení
Bc. Marcela Nežádalová,
zástupce ředitelky školy pro DM

Podmínky pro přijetí žáků SŠ a studentů VOŠZ prezenčního studia

Předpokladem pro přijetí žáka či studenta do DM je podání přihlášky. Tu lze předat osobně v DM, poslat poštou (adresa: DM, Kapitána Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem) či elektronicky zástupci ředitelky školy pro DM: marcela.nezadalova@szsvzs.cz. Posílejte prosím pouze přihlášku, ostatní dokumenty vyplní ubytovaní až při nástupu k ubytování. 

Přihlášky k ubytování na školní rok 2023/2024 lze podávat od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023. Žáci/studenti budoucích 1. roč. tak učiní až po úspěšném absolvování přijímacího řízení (v případě studentů VOŠ i po uvedeném termínu). Rozhodnutí o přijetí spolu s průvodním dopisem obdrží zájemci o ubytování nejpozději  5. července 2023. V případě podání přihlášky po stanoveném termínu (např. v průběhu školního roku) je rozhodnutí o přijetí doručeno nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky.   

Vnitřní řád, přihlášku do DM a další dokumenty DM naleznete v sekci Dokumenty Domova mládeže. V případě jakýchkoli dotazů ohledně ubytování kontaktuje zástupce ředitelky školy pro DM, tel.: 778 706 267.

Informace pro studenty UJEP

Při zájmu o ubytování si studenti vyplní přihlášku, kterou lze předat osobně v DM, poslat poštou (adresa: DM, Kapitána Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem) či elektronicky zástupci ředitelky školy pro DM: marcela.nezadalova@szsvzs.cz. Rozhodnutí o přijetí se studentům UJEP neposílá. Při zápisu k ubytování uhradí zájemce vratnou zálohu 2000,- Kč, podepíše ubytovací řád pro studenty UJEP, školení BOZ a PO a předloží potvrzení o studiu. 

Informace pro studenty dálkového/kombinovaného studia

Pro objednání k ubytování v Domově mládeže volejte s alespoň týdenním předstihem na telefon do kanceláře vychovatelek: 778 706 269, a to v čase 8 - 13 hodin, nebo kontaktujte paní asistentku Wolfovou elektronicky na e-mail: zuzana.wolfova@szsvzs.cz. Přihlášku k ubytování studenti kombinovaného studia nevyplňují.

Pozn.: Veškeré osobní údaje žáků, studentů, jejich zákonných zástupců i komerčně ubytovaných osob jsou zpracovány v souladu s ochranou osobních údajů, více informací naleznete zde.