Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
 

Základní účel zřízení - školní, vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • SŠ, Domov mládeže

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  VOŠZ a SŠZ, p. o. 
  Palachova 700/35
  400 01 Ústí nad Labem
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  VOŠZ a SŠZ, p. o. 
  Palachova 700/35
  400 01 Ústí nad Labem
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 474 778 110

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.szsvzs.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  VOŠZ a SŠZ, p. o. 
  Palachova 700/35
  400 01 Ústí nad Labem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  sekretariat@szsvzs.cz

 • 4.8 Datová schránka

  i4h2svw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 34437411/0100

6. IČO

00673358

7. DIČ

CZ00673358 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sekretariat@szsvzs.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): i4h2svw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: VOŠZ a SŠZ, p. o. , Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době VOŠZ a SŠZ, p. o. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.