Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Zdravotnické lyceum

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

Organizace vzdělávání:  čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

Podmínky přijetí: 

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitelky školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení:

  • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Doložení lékařského potvrzení: NE

 

Uplatnění:

Absolventi jsou určeni pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách s medicínským zaměřením, dále na zdravotně sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů.

 

Profil absolventa:

Absolvent zdravotnického lycea si osvojí vědomosti a dovednosti z biologie, chemie a fyziky na úrovni potřebné pro úspěšné studium zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Orientuje se v organizaci a řízení zdravotnictví, má všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, v lékařských i nelékařských povoláních a možnostech jejich studia. Zná nové trendy v péči o zdraví obyvatelstva a programy na podporu zdraví.

 

Během studia si má žák osvojit tyto znalosti a dovednosti:

  • Elementární průpravné vědomosti z vybraných disciplín podle zájmové a studijní orientace
  • Kapitoly z klinických oborů nebo z oborů technických
  • Ovládá základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s řešením úrazových a život ohrožujících stavů, taktní a ohleduplné jednání s empatií

 

Zdravotnické lyceum

Vstup na stránky oboru