Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum (denní)

Organizace studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitou

Uplatnění

Absolventi jsou určeni pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách s medicínským zaměřením, dále na zdravotně sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů.

Profil absolventa

Absolvent zdravotnického lycea si osvojí vědomosti a dovednosti z biologie, chemie a fyziky na úrovni potřebné pro úspěšné studium zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Orientuje se v organizaci a řízení zdravotnictví, má všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, v lékařských i nelékařských povoláních a možnostech jejich studia. Zná nové trendy v péči o zdraví obyvatelstva a programy na podporu zdraví.

Během studia si má žák osvojit tyto znalosti a dovednosti:

  • Elementární průpravné vědomosti z vybraných disciplín podle zájmové a studijní orientace
  • Kapitoly z klinických oborů nebo z oborů technických
  • Ovládá základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s řešením úrazových a život ohrožujících stavů, taktní a ohleduplné jednání s empatií

Zdravotnické lyceum

Vstup na stránky oboru