Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty > Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu ob

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu ob

naucse.png
Informace o programu:

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch
či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení
výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech,
schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Takto lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi
školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize. Je zaměřen na žáky, kterým je vhodné
dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.
Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více
ze stanovených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.
Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem. Doplňková kritéria
pak pomohou vytipovat žáky k dalšímu zařazení do programu v momentě, kdy klíčová kritéria
identifikovala primární skupinu žáků, u nichž již doučování probíhá nebo proběhlo.

Základní kritéria:

Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 nebo na podzim 2021 z celkového
počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a
došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také
základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti);
- Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání;
- Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního
roku 2020/2021 anebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022;
- Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání
podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj
projevilo zhoršení výsledků vzdělávání;
- Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží
ve zhoršení výsledků vzdělávání;
- Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj
projevilo zhoršení výsledků vzdělávání;
- Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční
výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání.
Doplňková kritéria:
- Žák v některém z „přechodových“ ročníků (první nebo poslední ročník SŠ).
Mějte na mysli, že:
Doučování není za trest, ale je to bonus.
„Když neznáš – naučíme tě. Když nerozumíš – vysvětlíme ti. Když už nemůžeš – pomůžeme
ti. Když nechceš – rozejdeme se.“ Tomáš Baťa

euc.PNG