Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/2 - Diplomovaný zdravotní laborant (kombinovaná)

 • Přihláška ke studiu
 • Termín odevzdání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2024 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

Charakteristika oboru

Cílem oboru je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických laboratořích, který vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. obsah vzdělání je zaměřen zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Diplomovaný zdravotní laborant je způsobilý pro zapracování ve specializovaných klinických laboratořích. Odborná složka je charakterizována schopností užívat všech nabytých vědomostí a dovedností při jednotlivých analýzách v kterémkoli typu laboratoře.

Profil absolventa

Studiem získá absolvent tyto vědomosti a praktické dovednosti:

 • Preanalityka a technika správných odběrů - praktické provádění některých odběrů včetně některých odběrů ze žíly
 • Samostatné zpracování vzorků, následné vyhodnocení získaných hodnot a výsledků včetně screeningu
 • Samostatná základní údržba laboratorní techniky a pomůcek
 • Jazyková znalost odborné terminologie
 • Práce s laboratorními a informačními systémy
 • Etika zdravotnického pracovníka
 • Základní znalosti z legislativy oboru
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři
 • Práce s odbornou literaturou

V organizaci studia je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí, na využívání informační soustavy a na laboratorním cvičení v odborných učebnách školy i v odborných laboratořích v terénu.

Diplomovaný zdravotní laborant

Vstup na stránky oboru