Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Vyšší odborná škola > Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/2 - Diplomovaný zdravotní laborant (denní, kombinovaná)

Charakteristika oboru

Cílem oboru je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických laboratořích, který vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. obsah vzdělání je zaměřen zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Diplomovaný zdravotní laborant je způsobilý pro zapracování ve specializovaných klinických laboratořích. Odborná složka je charakterizována schopností užívat všech nabytých vědomostí a dovedností při jednotlivých analýzách v kterémkoli typu laboratoře.

Profil absolventa

Studiem získá absolvent tyto vědomosti a praktické dovednosti:

  • Preanalityka a technika správných odběrů - praktické provádění některých odběrů včetně některých odběrů ze žíly
  • Samostatné zpracování vzorků, následné vyhodnocení získaných hodnot a výsledků včetně screeningu
  • Samostatná základní údržba laboratorní techniky a pomůcek
  • Jazyková znalost odborné terminologie
  • Práce s laboratorními a informačními systémy
  • Etika zdravotnického pracovníka
  • Základní znalosti z legislativy oboru
  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři
  • Práce s odbornou literaturou

V organizaci studia je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí, na využívání informační soustavy a na laboratorním cvičení v odborných učebnách školy i v odborných laboratořích v terénu.

Diplomovaný zdravotní laborant

Vstup na stránky oboru