Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Studenti, rodiče > Výchovná a poradenská činnost

Výchovná a poradenská činnost

Na naší škole působí výchovný poradce, psycholog, kariérový poradce a školní metodici primární prevence.

Poradenství: Mgr. Hana Bažantová - pomoc při akutních problémech

E-mail: hana.bazantova@szsvzs.cz 

 • Problémy ve vztazích
  • Se spolužáky
  • Se členy rodiny
  • S partnerem
 • Problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)

Konzultační hodiny:

Budova Palachova, 1. patro, vpravo od schodiště, kabinet výchovného poradce
Každé úterý: 13:30 – 15:00

Objednat se lze předem přímo v kabinetě OSE 3 - Moskevská( 2. patro, vpravo od schodiště) nebo na emailové adrese hana.bazantova@szsvzs.cz; v případě akutní konzultace je možné přijít bez objednání. 

Výchovný poradce: Mgr. Radka Köhlerová

E-mail: radka.kohlerova@szsvzs.cz 

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • Problémy s prospěchem ve škole, zvládání studia
 • Zdravotní omezení, případně modifikace v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dysgrafie apod.)
 • Otázky volby dalšího studia, příp. povolání.

Výchovný poradce váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Konzultační hodiny:

Budova Palachova, 1. patro vpravo, naproti studijnímu oddělení
Úterý:   13:00-15:00
Středa: 13:00-15:00

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoliv. 

Studium v zahraničí

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí či hoštění studentů u vás doma najdete na stránkách www.afs.cz.
Školní vernisáž a výstava fotografií "AFS - zažít svět".

Vyhledávač zaměstnání 

Hledáte práci nebo brigádu?

Zajímavé nabídky najdete na uvedeném portálu

 

Školní metodik primární prevence: Mgr. Hana Krajčovičová

E-mail: hana.krajcovicova@szsvzs.cz 

 • Provozuje poradenství pro studenty, rodiče a učitele v oblasti sociálně patologických jevů
 • Podílí se na budování dobrých vztahů, vzájemné důvěry a spolupráce mezi studenty a mezi studenty a učiteli
 • Pomáhá při řešení problémů (v rodině, v kolektivu třídy, školy i mimo ni)
 • Připravuje preventivní program školy a jeho zavádění ve škole
 • Navrhuje vhodné odborné materiály, přednášky atd. pro realizaci preventivního programu školy a navazujících preventivních aktivit školy

Prevence rizikového chování představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • Drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • Kriminality a delikvence
 • Virtuálních drog (počítače, televize, video)
 • Patologického hráčství
 • Záškoláctví
 • Šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Konzultační hodiny

Budova Moskevská, 2. patro, kancelář zástupců
Čtvrtek: 12:00-13:00 

Budova Palachova- 2. patro, kancelář zástupců

Úterý: 11:00 - 12:00 

Mimo konzultační hodiny dle domluvy.

Kariérový poradce

Konzultační hodiny

Pondělí: 12:45 - 13:30
Úterý: 12:45 - 13:30
 
Budova Moskevská 52, 2. patro
kabinet OSE II

(Mimo konzultační hodiny dle předchozí domluvy e-mailem)

Služby kariérového poradenství:

 • Informace o možnostech dalšího vzdělávání na VOŠ a VŠ
 • Skupinová práce s jednotlivými maturitními ročníky
 • Individuální poradenství o možnostech dalšího vzdělávání na VOŠ a VŠ pro žáky a studenty (event. rodiče)
 • Informace o možnostech uplatnění pro absolventy SŠ
 • Informace o pracovních nabídkách pro absolventy VOŠ
 • Informace o stipendijních programech zaměstnavatelů
 • Individuální poradenství pro žáky, kteří zvažují přestup na jiný obor vzdělávání SŠ
 • Odborné exkurze, stáže, besedy s odborníky z praxe
 • Příprava na vstup do zaměstnání (pomoc při zpracování žádosti o přijetí do zaměstnání, životopisu, motivačního dopisu apod.)
 • Informace o dnech otevřených dveří VOŠ a VŠ
 • Informace o veletrzích práce a vzdělávání

Nabídky pro žáky

Kam po maturitě - prezentace

Veletrh pracovních příležitostí

Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Den otevřených dveří na PedF UK

Den otevřených dveří na UJEP

Live Q&A Ostravské univerzity