Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Studenti > Výchovná a poradenská činnost

Výchovná a poradenská činnost

Na naší škole působí výchovný poradce, psycholog, kariérový poradce a školní metodici primární prevence.

Poradenství: Mgr. Hana Bažantová - pomoc při akutních problémech

E-mail: hana.bazantova@szsvzs.cz 

 • problémy ve vztazích
  • se spolužáky
  • se členy rodiny
  • s partnerem
 • problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)

Konzultační hodiny:

Budova Moskevská, 2.patro vpravo, kabinet OSE 2
Úterý: 8:00 – 9:30 

 

Výchovný poradce: Mgr. Hana Vaněčková

E-mail: hana.vaneckova@szsvzs.cz 

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • problémy s prospěchem ve škole, zvládání studia
 • zdravotní omezení, případně modifikace v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dysgrafie apod.)
 • otázky volby dalšího studia, příp. povolání.

Výchovný poradce váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Konzultační hodiny:

Budova Palachova, 1. patro vpravo, naproti studijnímu oddělení
Úterý:   13:00-15:00

Středa: 13:00-15:00

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoliv. 

Studium v zahraničí

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí či hoštění studentů u vás doma najdete na stránkách www.afs.cz.
Školní vernisáž a výstava fotografií "AFS - zažít svět".

Vyhledávač zaměstnání 

Hledáte práci nebo brigádu?

Zajímavé nabídky najdete na uvedeném portálu.

 

Školní metodik primární prevence: Mgr. Dagmar Horáková

E-mail: dagmar.horakova@szsvzs.cz 

 • provozuje poradenství pro studenty, rodiče a učitele v oblasti sociálně patologických jevů
 • podílí se na budování dobrých vztahů, vzájemné důvěry a spolupráce mezi studenty a mezi studenty a učiteli
 • pomáhá při řešení problémů (v rodině, v kolektivu třídy, školy i mimo ni)
 • připravuje minimální preventivní program a jeho zavádění ve škole
 • navrhuje vhodné odborné materiály, přednášky atd. pro realizaci minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy

Prevence sociálně patologických jevů představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence
 • virtuálních drog (počítače, televize, video)
 • patologického hráčství
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Konzultační hodiny:

Budova Palachova, 1. patro vpravo, vedle učebny P13.

Pondělí: 13:30-14:15
Středa: 10:50-11:45

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoliv. 

 

Školní metodik primární prevence: Mgr. Hana Krajčovičová

E-mail: hana.krajcovicova@szsvzs.cz 

 • provozuje poradenství pro studenty, rodiče a učitele v oblasti sociálně patologických jevů
 • podílí se na budování dobrých vztahů, vzájemné důvěry a spolupráce mezi studenty a mezi studenty a učiteli
 • pomáhá při řešení problémů (v rodině, v kolektivu třídy, školy i mimo ni)
 • připravuje minimální preventivní program a jeho zavádění ve škole
 • navrhuje vhodné odborné materiály, přednášky atd. pro realizaci minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy

Prevence sociálně patologických jevů představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence
 • virtuálních drog (počítače, televize, video)
 • patologického hráčství
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Konzultační hodiny:

Budova Moskevská, 2. patro, kancelář zástupců
Středa: 12:00-13:00 

Mimo konzultační hodiny dle domluvy.

 

Školní psycholog: Mgr. Jana Vodňanská

 • poradenství pro studenty, rodiče a učitele v oblasti vztahové, osobnostní a motivační
 • pomoc při řešení konkrétních výukových problémů a školní úspěšnosti
 • zprostředkování kontaktů s dalšími poradenskými odborníky

Konzultační hodiny: 

Pátek: 8:00 - 14:00 (budova Palachova)

 

 

Kariérový poradce: PhDr. Eva Beňová, Ph.D. 

E-mail: eva.benova@szsvzs.cz 

Konzultační hodiny:

Pondělí: 7:00 - 7:45
Úterý: 7:00 - 7:45

budova Moskevská 52, 2. patro
kabinet OSE II

(Mimo konzultační hodiny dle předchozí domluvy e-mailem)

Služby kariérového poradenství:

 • informace o možnostech dalšího vzdělávání na VOŠ a VŠ
 • skupinová práce s jednotlivými maturitními ročníky
 • individuální poradenství o možnostech dalšího vzdělávání na VOŠ a VŠ pro žáky a studenty (event. rodiče)
 • informace o možnostech uplatnění pro absolventy SŠ
 • informace o pracovních nabídkách pro absolventy VOŠ
 • informace o stipendijních programech zaměstnavatelů
 • individuální poradenství pro žáky, kteří zvažují přestup na jiný obor vzdělávání SŠ
 • odborné exkurze, stáže, besedy s odborníky z praxe
 • příprava na vstup do zaměstnání (pomoc při zpracování žádosti o přijetí do zaměstnání, životopisu, motivačního dopisu apod.)
 • informace o dnech otevřených dveří VOŠ a VŠ
 • informace o veletrzích práce a vzdělávání

 

Kam po maturitě - prezentace