Horní menu

S novým školním rokem nový projektDatum konání:
9.1.2017

 

VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem začala tento školní rok velkoryse,
protože mohla navázat na svou tradici mimoškolních aktivit.
Od října 2016 se rozbíhá další projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci Ústeckého kraje
a spolkové země Sasko. 

 

Více informací

 Mgr. Eva Rohanová