Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > 3. kolo přijímacího řízení VOŠ

3. kolo přijímacího řízení VOŠDatum konání:
7.9.2022
Datum ukončení:
včera
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Přijímací řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023 – 3. kolo

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro níže uvedené obory:

Termín pro podání přihlášek:        16. září 2022 (včetně)

Požadované doklady k přihlášce:

  • Lékařské potvrzení o schopnosti studia zvoleného oboru
  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (týká se i našich absolventů)
  • Obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané známky na přihlášce a potvrzené školou)
  • U cizinců – nostrifikace středoškolského vzdělání

Termín konání přijímacího řízení: 29. září 2022 (pro oba obory)

Přihláška ke stažení: přihláška ke studiu

Přihlášku je možné doručit:

  1. osobně na budovu Palachova 35, Ústí nad Labem, studijní oddělení, ve dnech Po-Čt: 7:30-15:00, Pá: 7:30-14:00 
  2. prostřednictvím české pošty na adresu: VOŠZ a SŠZ, Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 12.

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 5.

Kritéria pro uchazeče cizí národnosti, kteří neabsolvovali SŠ v ČR

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímací zkouška se koná ze zkoušky z Českého jazyka (týká se obou oborů). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů,  a  to  dle  znalostí  vyjádřených  hodnocením  na  vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení - nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání v ČR. Zkouška z Českého jazyka je složena ze čtyř disciplín, tj. četba textu, rozhovor, psaní a výklad přečteného textu.  Uchazeč musí  získat u zkoušky z Českého jazyka minimálně 20 bodů z maximálního počtu 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 20 bodů z Českého jazyka, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedná se především o soutěž SOČ zaměřenou na příslušný obor vzdělávání.

 

V Ústí nad Labem dne 7. září 2022

 

 

PhDr. Miroslava Zoubková, v. r.

ředitelka školy