Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > Kritéria pro přijímání uchazečů na VOŠ

Kritéria pro přijímání uchazečů na VOŠDatum konání:
30.3.2023
Datum ukončení:
31.8.2023

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická

    Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

 

Přijímací řízení VOŠ pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo

Termín pro podání přihlášek:       31. května 2023 (včetně)

Požadované doklady k přihlášce:

 1. Lékařské potvrzení o schopnosti studia zvoleného oboru
 2. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení – týká se i absolventů naší školy 
 3. Obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané známky na přihlášce a potvrzené školou) - týká se i absolventů naší školy
 4. U cizinců – nostrifikace středoškolského vzdělání

Termín konání přijímacích zkoušek: 26. června 2023

Přihlášku je možné doručit osobně nebo odeslat prostřednictvím české pošty na adresu: VOŠZ a SŠZ, Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem

 

Poplatek za podání přihlášky se neplatí. Podání je zdarma.

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. vybarvování písmen, labyrint, minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení a výsledků prověření manuální zručnosti. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 10 bodů celkem z prověření manuální zručnosti, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 25.

 

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti a testu ze somatologie. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT, doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru a doložení potvrzení o absolvování minimálně 1 roku praxe u stomatologa v plném pracovním úvazku na pozici zubní instrumentářka. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. vybarvování písmen, labyrint, minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu) a minimálně 25 bodů z maxima 50 bodů z testu ze somatologie. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení, výsledků prověření manuální zručnosti, výsledků testu ze somatologie a praxe. Pokud uchazeč nedoloží potvrzení o splnění minimálně 1 roku praxe u stomatologa v plném pracovním úvazku na pozici zubní instrumentářka, nedosáhne minimálně celkem 10 bodů z prověření manuální zručnosti a minimálně celkem 25 bodů z testu ze somatologie, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 25.

Doporučená literatura - test ze somatologie:

 1. Biologie člověka, Mgr. J. Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo
 2. Anatomický atlas člověka, F.Netter, Grada
 3. Atlas topografické anatomie, W. Platzer, Grada
 4. Somatologie 1,2, I.Dylevský, S.Trojan, Avicenum
 5. Anatomie 1,2,3, R.Čihák, Grada
 6. Funkční anatomie člověka, I.Dylevský a kol., Grada
 7. Fyziologie, R.Rokyta, ISV nakl.
 8. Lékařská fyziologie, S.Trojan, Grada
 9. Přehled lékařské fyziologie, W.Ganong, H&H
 10. internetové zdroje – Google, aj

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 40.

 

Zkrácená forma oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Pro přihlášení do zkrácené formy je nutné nejprve podat přihlášku ke studiu do 1. ročníku oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, nejpozději do 31. 5. 2023. Po přijetí do 1. ročníku musí uchazeč obratem podat žádost o přestup do 2. ročníku. Pro přestup do 2. ročníku je nutné úspěšně vykonat rozdílové zkoušky na konci měsíce srpna 2023. Žádost o přijetí do vyššího ročníku podávají pouze absolventi oborů Zdravotnický asistent/Praktická sestra, příp. VOŠ zdravotnického zaměření.

Rozdílové zkoušky se skládají ze dvou částí. První částí jsou písemné testy z předmětů anatomie, fyziologie, výživa a dietetika,  klinická propedeutika. Pokud uchazeč úspěšně splní první část, tj. písemné testy, je mu umožněno vykonat část druhou v podobě praktické zkoušky z ošetřovatelských postupů a první pomoci.

 

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30.                                         

 

53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 25.

 

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik – denní forma

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru. Uchazeč musí dosáhnout z prověření manuální zručnosti, tj. kreslení dle předlohy; modelování dle předlohy minimálně celkem 10 bodů z maxima 20 bodů (maximum 10 bodů za každou disciplínu). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení a výsledku prověření manuální zručnosti. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 10 bodů celkem z prověření manuální zručnosti, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 20.

 

Kritéria pro uchazeče cizí národnosti, kteří neabsolvovali SŠ v ČR

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímací zkouška se koná dle kritérií uvedených u jednotlivých oborů a dále ze zkoušky z Českého jazyka (týká se všech oborů). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení - nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání v ČR. Zkouška z Českého jazyka je složena ze čtyř disciplín, tj. četba textu, rozhovor, psaní a výklad přečteného textu. Uchazeč musí získat u zkoušky z Českého jazyka minimálně 20 bodů z maximálního počtu 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 20 bodů z Českého jazyka, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání.

 

Hodnocení průměrného prospěchu uchazečů za maturitní vysvědčení: 

průměr MV      počet bodů

1,00 - 1,25   -    10 bodů; 

1,26 - 1,50   -      8 bodů;

1,51 - 1,75   -      6 bodů;

1,76 - 2,00   -      5 bodů;

2,01 - 2,50   -      3 body;

2,51 - 3,00   -      1 bod;

3,01 - …      -      0 bodů.

 

Hodnocení praxe u stomatologa – pouze obor DDH, kombinovaná forma

1 rok             -      1 bod

2-5 let          -      2 body

6-9 let          -      3 body

10 a více let -      4 body

 

Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání

okresní kolo - 1 bod, krajské kolo - 2 body, celostátní kolo - 3 body                                                                                                     

 

V Ústí nad Labem dne 29. března 2023

 

PhDr. Miroslava Zoubková, v. r.

ředitelka školy