Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro VOŠZ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro VOŠZDatum konání:
28.7.2023
Datum ukončení:
31.8.2023

 

2. kolo přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2023/2024

 

Termín pro podání přihlášek:       16. srpna 2023 (včetně)

Požadované doklady k přihlášce:

  1. Lékařské potvrzení o schopnosti studia zvoleného oboru
  2. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení – týká se i absolventů naší školy
  3. Obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané známky na přihlášce a potvrzené školou) - týká se i absolventů naší školy
  4. U cizinců – nostrifikace středoškolského vzdělání

Termín konání přijímacího řízení: 28. srpna 2023

Přihlášku odešlete prostřednictvím české pošty na adresu: VOŠZ a SŠZ, Palachova 700/35, 400 01 Ústí nad Labem

Poplatek za podání přihlášky se neplatí. Podání je zdarma.

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 23.

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 8.

 

53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná forma

Přijímací zkouška se nekoná. Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení. V případě potřeby rozhoduje průměr pololetí 4. ročníku absolvované střední školy. Počtem bodů od 1 do 3 budou zhodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - soutěž SOČ zaměřená na příslušný obor vzdělání. Počet přijímaných uchazečů je maximálně 4.

 

Kritéria pro uchazeče cizí národnosti, kteří neabsolvovali SŠ v ČR

Přijetí je realizováno na základě přihlášky uchazeče podané na tiskopisu SEVT a doložení zdravotní způsobilosti zvoleného oboru. Přijímací zkouška se koná dle kritérií uvedených u jednotlivých oborů a dále ze zkoušky z Českého jazyka (týká se všech oborů). Přijímá se do plánovaného počtu uchazečů, a to dle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání dle průměru za maturitní vysvědčení - nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání v ČR. Zkouška z Českého jazyka je složena ze čtyř disciplín, tj. četba textu, rozhovor, psaní a výklad přečteného textu. Uchazeč musí získat u zkoušky z Českého jazyka minimálně 20 bodů z maximálního počtu 50 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 20 bodů z Českého jazyka, nesplnil kritéria stanovená školou a ke vzdělávání nemůže být přijat. 

                                                                                                        

V Ústí nad Labem dne 28. července 2023

 

PhDr. Miroslava Zoubková, v. r.

ředitelka školy